Ayetler

Mümin 15. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

MÜMİN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

15. O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş’ın sahibidir. Buluşma günü hakkında (insanları) uyarmak için, irâdesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine, kendi indirir.

Allah bütün peygamberleri kendi toplumları içinden seçmiştir. İbrahim 4. ayet şöyle; Biz, her resulü/âyetlerimizi tebliğ eden elçiyi kendi halkının dili ile göndeririz ki her şeyi onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah, (sapıklığın) gereğini yapanı sapık sayar, (doğru yolda olmanın) gereğini yapanı da yoluna kabul eder. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O’dur. Bunlar keyfi seçimler değildir. Elbette Allah kimi seçeceğini çok iyi bilir. Mesela Tevbe 128. ayette peygamberimiz (a.s) için şöyle deniyor; İşte size içinizden bir elçi geldi. Sizi sıkıntıya sokan her şey, ona ağır gelir. O üstünüze titrer, müminlere karşı pek nazik ve merhametlidir. Allah böyle özellikleri olan birini peygamber seçmiş.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

MÜMİN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

15. Allah, dereceleri yükseltendir, Arş’ın /yönetimin sahibidir. Kendi işi olan o ruhu /kitabını, (melekleri aracılığı ile) kullarından tercih ettiği kişiye verir ki (o kişi) huzura varma günü konusunda uyarılarda bulunsun,

[1*] Bu ayetteki Ruh, Allah’ın emirlerini içeren ayetler kümesi yani Kur’an’dır. Bkz. İsra 17/85.

16. onların kabirlerinden çıkacakları gün konusunda... Onlardan hiçbirinin hiçbir şeyi Allah'a gizli değildir. O gün bütün yetki kimindir? Tek olan, her şey emri altında olan Allah’ındır.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  15. Sıfatları pek yüce olan, (meleklerin, sevapların derecelerini, mü’minlerin Cennetteki derecelerini yükselten) Arş’ın sahibi Allah, o kavuşma (kıyamet) günüyle uyarmak için, kullarından dilediğine Kendi buyruğundan olan vahyi indirir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  15. O, dereceleri yükseltendir, egemenlik tahtının sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için, emrinden olan ruhu/Cebrail`i, kullarından dilediğine indirir.

 3. Diyanet İşleri

  15. O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş’ın sahibidir. Buluşma günü hakkında (insanları) uyarmak için, irâdesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine, kendi indirir.

 4. Diyanet Vakfı

  15. Dereceleri yükselten, Arş’ın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi indirir.

 5. Edip Yüksel

  15. Dereceleri Yükselten, Yönetim Sahibi. Buluşma gününe karşı uyarsın diye kullarından dilediğine, emirlerini içeren vahyini indirir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  15. O dereceleri yükselten Arş’ın sahibi Allah, o buluşma gününün (kıyametin) dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh (melek) indiriyor.

 7. Hakkı Yılmaz

  15. O, dereceleri yükseltendir, en büyük tahtın/en yüksek mevkiin sahibidir: O, buluşma günü hakkında uyarmak için Kendi emrinden/ Kendi işinden olan vahyi kullarından dilediğine bırakır.

 8. Hasan Basri Çantay

  15. Sıfatları yüce, arşın saahibi (Allah, insanları) o kavuşma günü ile korkutmak için, kendi emrinden olan vahyi kullarından kimi dilerse ona ilkaa eder.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  15. (O,) dereceleri yükselten, arşın sahibi (olan Allah), o kavuşma gününün dehşetine karşı (insanları) uyarmak için emriyle ruhu (vahyi ve nübüvveti) kullarından dilediğine indirir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  15. (O, ihlâslı kullarının) dereceleri(ni) hakkıyla yükseltendir, Arşın sâhibidir. Karşılaşma günü ile korkutmak için, kendi emrinden olan rûhu (vahyi), kullarından dilediği kimseye ilka eder (indirir).

 11. Hüseyin Atay

  15. En yüksek derecelerin ve arşın sahibi olan, kavuşma gününü uyarmak üzere kullarından dilediğine, buyruğundan olan vahyi indirir.

 12. İhsan Eliaçık

  15. Dereceleri yüksek şu muazzam görkemin sahibi, buluşma gününün dehşetini haber vermek için kullarından lâyık gördüğüne emrinde ruh indirip vahyediyor.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  15. (Allâh-u Te`âlâ, meleklerin Arş’a varıncaya kadar basamak olarak kullandıkları) pek yüksek dere celere sahip olandır/(gök tabakalarını ve) dereceleri(ni) yüksek yapandır/( dünyada da cennette de kullarının) dereceleri(ni) yükseltendir/, o (yedi kat göklerin üzerinde olan değerli ve yüce) Arş’ın (da) sahibidir! Emrinden kaynaklanan/emrinden (ve nehyinden) ibaret/ o ruhu(n bedene sağladığı hayat gibi kalpleri canlandıran vahyi), kullarından dilediğine indirmektedir, tâ ki (o kul) o (gök ve yer ehlinin, öncekilerle sonrakilerin, ruhlarla cesetlerin ve amellerle sahiplerinin) karşılaşma gününden korkutsun;

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  15. O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş'ın sahibidir. Buluşma günü hakkında (insanları) uyarmak için, irâdesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine, kendi indirir.

 15. Mehmet Okuyan

  15. (Allah) dereceleri yükseltendir; arşın sahibidir. Kavuşma günüyle ilgili uyarmak için emri gereği kullarından dilediğine rûhu (Kur’an’ı) indirir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  15. Zira O, bütün varlık hiyerarşisinin en yücesi olarak hükümranlık makamına kurulmuştur. O, Duruşma Günü hakkında uyarmak için kullarından tercih ettiğine katından vahiy indirir.

 17. Mustafa Öztürk

  15. Allah erişilmez yüceliklerin/niteliklerin ve arşın sahibidir. İnsanları buluş­ma/kıyamet günü hakkında uyarması için kullarından dilediğine kendi emri ve iradesiyle vahyi O indirir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  15. Dereceleri yükselten Arş’ın sahibi olan Allah Teâlâ, kendi emrinden olan vahyi, kullarından dilediğine ilkâ buyurur ki, kavuşulacak gün ile korkutulmakta bulunsun.

 19. Sadık Türkmen

  15. Dereceleri yükseltendir, Arş’ın sahibidir. Emrinden olan ruhu (vahyi, Cebrail’i), kullarından dilediği (seçtiği) kimseye indirir; buluşma günü hakkında uyarması için!

 20. Süleyman Ateş

  15. (O,) Dereceleri yükselten; Arş’ın sâhibi (Allâh), buluşma gününe karşı uyarmak için, emrinden olan ruhu, kullarından dilediğine indirir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  15. Allah, dereceleri yükseltendir, Arş’ın /yönetimin sahibidir. Kendi işi olan o ruhu /kitabını, (melekleri aracılığı ile) kullarından tercih ettiği kişiye verir ki (o kişi) huzura varma günü konusunda uyarılarda bulunsun,

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  15. O dereceleri yükselten arşın sahibi (Allah, mahlûkatın birbirine kavuşacağı) kıyamet gününün dehşetini haber vermek için kullarından uygun gördüğüne, kendi emrinden vahiy indiriyor.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  15. O Refî’dir, dereceleri yükseltendir; arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için emrinden olan Rûh’u kullarından dilediğine indirir.