Ayetler

Müzzemmil 19. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

MÜZZEMMİL SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

17. Hâl böyle iken inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?

18. O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın va’di gerçekleşir.

19. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

Hiç bir şeyi dileyerek elde edemeyiz. "Zengin olmayı diliyorum" diyen biri zengin olabilir mi? Zengin olmak için çalışmak lazım ki çoğu insan alın teriyle çalıştığı halde zengin olamaz. Ama sonuçta zengin olmak için çalışmak lazım. İman da böyle. "İnanmak istiyorum" diyen insanlar olduğu yerde kalır ama inanmak için gereken çalışmayı yapanlar, işte onlar Allah'ın yoluna girmiş olur. Kehf 29. ayetin baş tarafı şöyle; De ki: Bu gerçek /Kur’an Rabbinizdendir. Artık isteyen inansın, isteyen kâfirlik etsin.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir.

Süleymaniye Vakfı Meali

MÜZZEMMİL SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

17. Ayetleri görmezlikten gelirseniz, çocukları bile ihtiyarlatan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?

18. O gün gök yarılacak, Allah’ın verdiği söz yerine getirilecektir.

19. Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken bilgilerdir. Yapması gerekeni yapan Rabbinin gösterdiği yola girer.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  19. İşte bu âyetler, gerçekten büyük bir öğüttür. Artık kim dilerse, Rabb’ine doğru bir yol tutar

 2. Bayraktar Bayraklı

  19. Şüphesiz bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar.

 3. Diyanet İşleri

  19. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

 4. Diyanet Vakfı

  19. İşte bu (anlatılanlar), şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine (varan) bir yol tutar.

 5. Edip Yüksel

  19. Bu bir hatırlatmadır; dileyen, Efendisine doğru yol tutar.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  19. İşte bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

 7. Hakkı Yılmaz

  19. Şüphesiz ki yukarıda anlatılanlar, Kur’ân bir öğüt vericidir/ düşündürücüdür. Onun için, dileyen Rabbine doğru bir yol edinir

 8. Hasan Basri Çantay

  19. İşte bu (korkutucu âyetler) hakıykî birer öğüddür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol edinir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  19. Şüphesiz ki bu (âyetler) bir ‘öğüt ve uyarı’dır. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol seçer.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  19. Şübhesiz ki bu (âyetler), bir nasîhattir. Artık isteyen, Rabbine doğru bir yol tutar.

 11. Hüseyin Atay

  19. Doğrusu, bu anlatılanlar birer hatırlatmadır. Dileyen kimse, Rabbine varan bir yol tutar.

 12. İhsan Eliaçık

  19. İşte bu âyetler, gerçekten büyük bir öğüttür. Artık kim dilerse, Rabb’ine doğru bir yol tutar

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  19. Gerçekten işte bu(nca tehdit ihtiva e den âyetler) büyük bir hatırlatmadır/öğüttür/! Artık (hidâ yet bulmak) isteyen (iman ve ta at ile) Rabbine doğru bir yol edinir!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  19. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

 15. Mehmet Okuyan

  19. Şüphesiz ki bu (Kur’an), (gerçeği) hatırla(t)madır. Dileyen, Rabbine (giden) bir yol tutar. /p>

 16. Mustafa İslamoğlu

  19. İşte bu, uyarı dolu bir öğüttür: artık isteyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

 17. Mustafa Öztürk

  19. İşte bütün bu ayetler bir öğüt ve uyandır. Artık dileyen, rabbinin gösterdiği yola girer.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  19. Şüphe yok ki bu bir mev’izadır, artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar.

 19. Sadık Türkmen

  19. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutar.

 20. Süleyman Ateş

  19. Bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

 21. Süleymaniye Vakfı

  19. Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken bilgilerdir. Yapması gerekeni yapan Rabbinin gösterdiği yola girer.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  19. Doğrusu bu anlatılanlar birer öğüt tür. Öğüt almak isteyen kimse, Rabbine doğru giden bir yol tutar.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  19. Bu, bir öğüt verici, düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir.