Ayetler

Nahl 2. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

NAHL SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

2. Allah, “Benden başka ilâh yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının” diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.

Allah toplum içinden birilerini diğerlerine tercih edip onlara hükümranlık, peygamberlik, bol rızık vs verir. Bunlar hidayet gibi çalışılarak elde edilecek şeyler değildir. Hiç kimse peygamber olmak için kendisini hazırlayamaz. Allah kendi kriterlerine göre bu insanları seçer.

Süleymaniye Vakfı Meali

NAHL SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

2. Allah melekleri, kendi işi olan ruh[1*] ile birlikte kullarından seçtiği kişiye[2*] indirir ve insanları şöyle uyarın der: “Allah’tan başka ilah yoktur, o halde ona karşı yanlış yapmaktan sakının.

[1*] Bu ayetteki Ruh, Allah’ın emirlerini içeren ayetler kümesi yani Kur’an’dır. Bkz. İsra 17/85

[2*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. Allah’ın yapması o şeyi var etmesi, insanın yapması da o şey için gereken çabayı göstermesidir (Müfredât). Allah her şeyi, bir ölçüye göre yaratır. (Kamer 54/49, Ra’d 13/8) İmtihanla ilgili şeyleri iyi ve kötü diye ikiye ayırmıştır. (Enbiyâ 21/35) Allah, herkesin doğru yolda olmasını ister (Nisa 4/26) ama sadece iyi işler yapanı doğru yolda sayar. (Nur 24/46) Yaptığının iyi mi yoksa kötü mü olduğunu da kuluna ilham eder. (Şems 91/7-10) Bu ayette Allah, koyduğu kurallara uygun olarak kitap indirdiği neb”ilerinden söz etmektedir.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  2. Allah, melekleri kendi emriyle (ya da emri için) kullarından dilediği kimseye ruh (vahiy, Kur’an) ile indirir ki: “Benden başka hiçbir tanrı yoktur. O halde yalnız Benden sakının!” gerçeği ile uyarsınlar.

 2. Bayraktar Bayraklı

  2. Allah kendi emri ile melekleri, vahiy ile dilediği kuluna indirir. Şu temel ilkeyi onlara gönderir: “Benden başka tanrı olmadığına dair uyarıda bulunun ve benden sakınınız!”.

 3. Diyanet İşleri

  2. Allah, “Benden başka ilâh yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının” diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.

 4. Diyanet Vakfı

  2. Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile, «Benden başka tanrı olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve benden korkun» diye gönderir.

 5. Edip Yüksel

  2. Kullarından dilediğine, melekleri vahiyle indirerek, emrini iletir: "İnsanları uyarın: Benden başka tanrı yoktur ve beni dinleyin."

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  2. Kendi emrinden ruh (vahiy) ile melekleri, kullarından dilediği peygamberlere indirip şu gerçeği insanlara bildirin, buyuruyor: Benden başka hiçbir ilâh yoktur. Ancak benden korkun.

 7. Hakkı Yılmaz

  2. Allah, kullarından dilediğine, haberci âyetleri/ vahyi, Kendisine özgü bir iş olarak ruh/ can ile birlikte: “Şüphesiz Benden başka ilâh yok, o hâlde Benim korumam altına girin diye uyarın” göreviyle indirir.

 8. Hasan Basri Çantay

  2. O, kendi emriyle kullarından kimi dilerse ona (peygamberlerine) vahy ile melekleri (Cebrâili) indirir. «Benden başka hiçbir Tanrı olmadığı hakîkatiyle (onları) inzâr edin, benden korkun diye (bildirin)».

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  2. (Allah,) kullarından dilediğine melekleri, emri (demek olan) vahiyle indirir; “(insanları) uyarın, şüphesiz benden başka ilâh yoktur; emirlerime uygun yaşayın/karşı gelmekten sakının” diye.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  2. (Rabbin,) melekleri kendi emriyle, kullarından dilediğine: `Şübhesiz ki benden başka ilâh olmadığı(nı insanlara bildirmek) ile korkutun da benden sakının!` diye vahiy ile indirir.

 11. Hüseyin Atay

  2. “Benden başka Tanrı yoktur ve artık Bana saygılı olun” buyruğu ile uyarsınlar diye, kullarından dilediğine meleklerle vahiy indirir.

 12. İhsan Eliaçık

  2. Bu hayat veren soluğu: "Benden başka tanrı yoktur, o halde Benim bilincimde olun." mesajını melekleri vasıtasıyla kullarından lâyık gördüğü­ ne indiriyor

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  2. O, Kendi emri (yerini bulsun) için kullarından (peygamber seçmeyi) dilediği kimselere melekleri (ölmüş kalpleri dirilten) ruh (mesâbesindeki bir vahiy) ile birlikte indirmektedir ki: “(Ey Benim peygamberlerim!) Gerçek şudur; şüphesiz Benden başka (ibadete lâyık) hiçbir ilâh yok tur! Öyleyse (şirk koşma hususunda) Benden hakkıyla sakının!” diye (ümmetlerinize) uyarıda bulunun!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  2. Allah, "Benden başka ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının" diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.

 15. Mehmet Okuyan

  2. (Allah) kendi emri gereği “Benden başka ilah olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve bana karşı muttakî (duyarlı) olun!” diye melekleri kullarından dilediği (layık olan) kimseye rûh (Vahiy) ile gönderir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  2. O, kullarından tercih ettiğine “(İnsanları) uyarın! Şunu iyi bilin ki Benden başka ilâh yok! O hâlde artık, Benden (başkalarına ilâhlık yakıştırmaktan) sakının!” buyruğunu iletmeleri için, melekleri (ölü canlara) hayat veren vahiyle[2084] indirir.”

 17. Mustafa Öztürk

  2. · Allah kullarından dilediğine, buyruğu uyarınca vahiy getiren melekler indirerek peygamberlik verir ve onlara, "Benden başka gerçek ilah/tanrı yoktur. Bana ortak koşmaktan sakının. " buyruğunu tebliğ etmelerini emreder.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  2. O, kullarından dilediği üzerine kendi emrinde Ruh ile melekleri indirir ki, korkutunuz. Şüphe yok ki, Benden başka ilâh yoktur. Artık Benden korkunuz.

 19. Sadık Türkmen

  2. Melekleri; kullarından dilediğini (elçi seçerek), emrinden ruh ile (vahiy ile) indirir; "Benden başka İlah yoktur, Allah’tan korkun, diye uyarın!.."

 20. Süleyman Ateş

  2. Melekleri, kullarından dilediğine, emrinden olan ruh (vahy) ile indirir: "(İnsanları) Benden başka tanrı yoktur, benden korkun! diye uyarın!" (der).

 21. Süleymaniye Vakfı

  2. Allah melekleri, kendi işi olan ruh ile birlikte kullarından seçtiği kişiye indirir ve insanları şöyle uyarın der: “Allah’tan başka ilah yoktur, o halde ona karşı yanlış yapmaktan sakının.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  2. Allah kendi emriyle melekleri, kullarından düzenine uygun gördüğü kimseye vahiy ile, «Benden başka ilah olmadığına dair (kulları mı) uyarın ve bana karşı sorumluluk bilincinde olun» diye gönderir

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  2. Kullarından dilediğine melekleri, emrinden olan ruh ile şöyle diyerek indirir: "Gerçek şu: Benden başka ilah yok, o halde benden sakının!"