Ayetler

Nahl 66. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

NAHL SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

66. Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.

Sütün Oluşumu

Üstte Diyanetin mealine bakarsak dışkı ile kan arasından süt çıkıyormuş. İneğin metabolizmasında nerede kanla dışkı yan yana duruyor? Ayetin doğru tercümesi ve açıklaması altta;

Süleymaniye Vakfı Meali

NAHL SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

66. En’âmda /koyun, keçi, sığır ve devede sizin için elbette dersler vardır: Karınlarındaki fers[1*] ile kanın ayrışmasından[2*] oluşan ve içenlerin boğazından kayıp giden saf bir sütü size içiririz.

[1*] Fers; hazmedilen gıdaların bağırsaklardan süzülüp kana karışmış haline denir. Oradan karaciğere gelir ve işlenir ve vücuda dağılır. Hücreler, bu fers ile beslenir. Fers, doğum yapmış bir hayvanın memesine gelince meme onu kandan ayırır ve özel bir sıvı salgılayarak süt haline getirir. Kan ve fers aslında pistir. Bunlar yalın halde yenmez içilmez. Ama Allah Teâlâ bu iki pis maddeyi önce ayırır sonra bir sıvı ile fersin kimyasını değiştirir. Sonra mucize içecek olan süt meydana gelir. İşte bundan ders almak gerekir.

[2*] Ulaşabildiğimiz tefsir ve melallerde ayetin “min beyni fersin ve demin” cümlesine “kan ile fışkı arasından” diye anlam verilmiştir. “Beyn” kelimesine “arasında” yani “vast” anlamı verilebilir ama onun asıl anlamı “ayırmak” yani “firak”tır. Bu ayet için uygun olan firak anlamıdır.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  66. Sağmal hayvanlarda da hiç kuşkusuz sizin için büyük bir ibret vardır: Bu hayvanların karınlarında sindirilmiş yiyeceklerden oluşan bir nevi kandan meydana gelen, içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt size içiriyoruz.

 2. Bayraktar Bayraklı

  66. Şüphesiz sizin için hayvanlarda da büyük bir ders vardır. Karınlarındaki fışkı ile kan arasından gelen, içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz size.

 3. Diyanet İşleri

  66. Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.

 4. Diyanet Vakfı

  66. Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Zira size, onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (gelen), içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz.

 5. Edip Yüksel

  66. Sizin için çiftlik hayvanlarında da dersler vardır. İçmeniz için karınlarından, yani sindirilmiş yiyecek ile kan arasından çıkan bir maddeyi size sunuyoruz: İçimi lezzetli saf süt.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  66. Gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır. Size işkembelerindeki yem artıklarıyla kandan meydana gelen, içenlere içimi kolay halis bir süt içirmekteyiz.

 7. Hakkı Yılmaz

  66. Şüphesiz sizin için keçi, koyun, deve sığırda da size bir ibret vardır. Biz, size onların karnındaki dışkı ile kan arasındaki şeylerden, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis süt içiriyoruz.

 8. Hasan Basri Çantay

  66. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen dubduru (ve tertemiz) bir süt içiriyoruz.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  66. Sizin için sağılan hayvanlarda da bir ibret (ilâhî kudrete bir işaret) vardır. Size onların karınlarındaki fers (midede sindirilmiş gıdalar) ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  66. Muhakkak ki sizin için, sağmal hayvanlarda da gerçekten bir ibret vardır. Size on(lar)ın karınlarındaki fışkı ile kan arasından, içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz.

 11. Hüseyin Atay

  66. Ve doğrusu, davarlarda da size bir ders vardır. Karınlarındaki kığı ile kan arasından içenlere kolay olan halis süt içiririz.

 12. İhsan Eliaçık

  66. Sağmal hayvanlarda da sizin için ibretler vardır. Bedenlerindeki bağırsak ve kan damarlarından mis gibi halis süt çıkarıp içiriyoruz.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  66. Şüphesiz ki davarlarda sizler için elbette pek büyük bir ibret vardır. (Şöyle ki;) Biz size onların karınlarında bulunandan; fışkıyla kan arasından, içenler için boğazdan kolayca geçen (ve yakınında bulunan her türlü necâsetten) iyice arınmış bir süt içirmekteyiz.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  66. Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.

 15. Mehmet Okuyan

  66. Şüphesiz ki hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Size, onların karınlarındaki atık (gübre) ile kan arasından (gelen), içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiriyoruz.

 16. Mustafa İslamoğlu

  66. Yine sizin için sağmal hayvanlarda da alınacak bir öğüt vardır: size hayvanın karnında sindirilen şeylerden oluşan, atıklarından ve kanından ayrışarak süzülüp gelen saf ve lezzetli, sindirimi kolay bir süt içiriyoruz.

 17. Mustafa Öztürk

  66. Koyun, keçi, deve, sığır gibi hayvanlarda da ibret alacağınız şeyler var. Nitekim biz size bu hayvanların karınlarındaki besin artıklarıyla kan arasından süzü­lüp gelen ve içenlere lezzet, afiyet veren tertemiz saf süt içiririz.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  66. Ve şüphe yok ki, sizin için sağmal hayvanlarda da elbette bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından kolaylıkla geçer gider.

 19. Sadık Türkmen

  66. Hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Onların karınlarından size, yarı sindirilmiş gıdalar ile kan arasından çıkan; içimi kolay, halis bir süt içiriyoruz.

 20. Süleyman Ateş

  66. Hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Size onların karınlarından, fışkı ile kan arasından (çıkardığımız) hâlis, içenlere (içimi) kolay süt içiriyoruz.

 21. Süleymaniye Vakfı

  66. En’âmdan (koyun, keçi, sığır ve deveden) çıkaracağınız bir ders vardır. Karınlarındaki fers ile kanın ayrışmasından oluşan ve içenlerin boğazından kayıp giden saf bir sütü size içiririz.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  66. Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Zira size, onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (gelen), içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  66. Hayvanlarda da sizin için kesin bir ibret vardır. Size onların karınlarından, fışkı ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazlarından kayar gider.