Ayetler

Nahl 73. Ayetteki Tercüme Hatası

Altta Diyanet'in mealiyle Süleymaniye Vakfının meali peş peşe yazdım, bazı ifadeleri renkli belirttim. Her iki mealde de aynı renkler aynı ifadeleri gösterir. Diyanet ve pek çok mealde renkli belirttiğim ifadeler yanlış tercüme ediliyor. Süleymaniye Vakfı'nın meali doğrudur. Renkli ifadeleri kıyas yapabilesin diye iki meali peş peşe ekledim. Yanlış tercümelerden dolayı şirki tanıyamıyoruz, kimse bu ayetleri üstüne alınmıyor. Alt tarafa bu ifadelerin ne anlama geldiğini yazacağım.

Diyanet İşleri Meali

NAHL SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

73. Allah’ı bırakıp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

NAHL SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

73. Onlara göklerden ve yerden herhangi bir rızık verme yetkisi olmayan, buna gücü de yetmeyen varlıkları Allah ile aralarına koyup ona kulluk ediyorlar.

Ayetlerde genelde "O'nu bırakıp" "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" diye çevrilen (مِنْ دُونِ اللَّهِ ) Min Dûnillâh ifadesi, Allah ile kulun arasına yaşayan veya ölmüş bir insanın, meleklerin, ruhların vs alınması demektir. Eğer Allah'tan değil de bu kişilerden, meleklerden, ruhlardan yardım istersen bu şirk olur. Kur'an'daki şirkin tanımı bu; Doğrudan Allah'tan istemiyor da rütbesi yüksek olduğuna inandığı bir evliyayı yardıma çağırarak istiyor. Askeriyedeki ast üst ilişkisine benzetebiliriz. Allah'ın astından, yani Allah'ın altında ama kendisinden üstün olduğuna inandığı birini/birine çağrıda bulunmak, yardım istemek Allah'ın tevbe etmeden ölünmesi durumunda affetmeyeceğini söylediği tek günahtır. Bu ayetleri "O'nu bırakıp" "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" diye tercüme edince müslümanlar ayetin muhatabı olmadığını düşünüyor. Halbuki en başta Müslümanlar muhatap bu ayetlere.

Bu Ayetler Müslümanlara Da Hitap Ediyor

Ayette doğru anlaşılmayan ikinci ifade "tapmakta olduğunuz tanrılar" ifadesi. Böyle tercüme edince Müslümanlar "ben Allah'tan başka tanrıya tapmıyorum" diyor. Ayette tapmak diye çevirdikleri kelime yeǎ’budūne Bu kelimenin anlamı kulluk etmek demek. Bu kelimeler düzgün tercüme edilmeyince şirkin ne olduğu görülemiyor. Nahl 73. ayet Allah ile arasına birini alan ve ondan yardım isteyen, ona çağrıda bulunan insanları da kapsıyor. Müslümanlar bugün evliya saydıkları ölmüş insanları Allah ile aralarına alarak, onlara çağrıda bulunuyorlar. Bu ayetler bize örnek Mekke müşrikleri gibi şirke girmeyin diyor Allah.

Min Dûnillâh Ne Demek Ve Şirk Hakkında Ayrıntılı Açıklama

Şirk ayetlerinin nasıl katledildiğini, Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerini ne hale getirdiklerini yazdığım bu sayfadan okuyabilirsin. Ahkaf Suresi 4-5-6. Ayetlerin Katledilmesi

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  73. Hem de, müşrikler, Allah’tan başka, kendilerine şu göklerden ve bu yerden rızk olarak verecek hiçbir nesnesi olmayan ve buna güçleri yetmeyen (yahut hiçbir gücü olmayan) tanrılara da tapıyorlar.

 2. Bayraktar Bayraklı

  73. Müşrikler, Allah`ı bırakıp da kendilerine göklerde ve yerde olan rızıktan hiçbir şey veremeyen ve buna asla güçleri yetmeyen şeylere tapıyorlar.

 3. Diyanet İşleri

  73. Allah’ı bırakıp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar.

 4. Diyanet Vakfı

  73. (Müşrikler) Allah’ı bırakıp da kendilerine göklerde ve yerde olan rızıktan hiçbir şey veremeyen ve buna asla güçleri yetmeyen şeylere (putlara) tapıyorlar.

 5. Edip Yüksel

  73. ALLAH’ı bırakıp, kendilerine göklerden ve yerden rızık sağlamayan aciz kişilere hizmet ediyorlar.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  73. Müşrikler, Allah’ı bırakıp, göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve sahip olmaya da güçleri yetmeyen şeylere taparlar.

 7. Hakkı Yılmaz

  73. Ve onlar, Allah’ın astlarından, göklerden ve yeryüzünden kendileri için rızık olarak herhangi bir şeye mâlik olmayan ve güç yetiremeyen şeylere tapıyorlar.

 8. Hasan Basri Çantay

  73. (Müşrikler) Allâhı bırakıb da kendileri için ne göklerden, ne yerden hiç bir rızka, hiç bir şey’e mâlik olmayan ve buna güçleri dahi yetmeyen şeylere (putlara) taparlar.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  73. (O nankörler) Allah’ı bırakıp onlar için göklerden ve yerden hiçbir rızka (hiçbir şeye) sahip olmayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere tapıyorlar.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  73. (Müşrikler) Allah`ı bırakıp da, kendileri için göklerden ve yerden hiçbir rızka mâlik olmayan ve (buna) güçleri de yetmeyen şeylere (putlara) tapıyorlar.

 11. Hüseyin Atay

  73. Allah yerine, göklerden ve yerden kendilerine rızık veremeyen ve veremeyecek olan şeylere mi tapıyorlar?

 12. İhsan Eliaçık

  73. Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendilerine verecek hiçbir rızka sahip olmayan ve olma ihtimali bulunmayan şeylere tapıyorlar.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  73. O (şirk koşa)nlar Allâh’ı bırakıp da öyle şeylere tapıyorlar ki, kendilerine göklerden (yağdırarak) ve yerden (bitirerek) herhangi bir şeyi rızık olarak verme imkânına sahip olamazlar ve (asla hiçbir şeye) güç yetiremezler!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  73. Allah'ı bırakıp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar.

 15. Mehmet Okuyan

  73. (Müşrikler) Allah’ın peşi sıra kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık veremeyen ve (hiçbir şeye) güçleri yetmeyen şeylere tapıyorlar.

 16. Mustafa İslamoğlu

  73. Üstelik Allah’ın (güya) astı olarak, kendileri için göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere kulluk edecekler!?

 17. Mustafa Öztürk

  73. · Yine onlar nasıl oluyor da Allah'ı bırakıp kendilerine göklerden ve yerden zerre kadar bile rızık verme imkanı olmayan ve başka herhangi bir şeyi yapma güçleri de bulunmayan varlıklara/putlara tapınıp duruyorlar?!

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  73. Ve Allah’ın gayrı olup kendileri için ne göklerden ve ne de yerden birer rızka mâlik olmayan ve güçleri dahi yetmeyen şeylere ibadet ederler.

 19. Sadık Türkmen

  73. Allah’ı bırakıp da göklerden ve yeryüzünden kendileri için, hiçbir şeyi rızık olarak vermeye sahip olmayan ve buna da asla güç yetiremeyecek şeylere tapıyorlar!

 20. Süleyman Ateş

  73. Allah’tan başka, göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızık veremeyecek ve bunu asla yapamayacak olan şeylere mi tapıyorlar?

 21. Süleymaniye Vakfı

  73. Onlara göklerden ve yerden herhangi bir rızık verme yetkisi olmayan, buna gücü de yetmeyen varlıkları Allah ile aralarına koyup ona kulluk ediyorlar.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  73. (Müşrikler) Allah'ın yanısıra kendilerine göklerde ve yerde olan rızıktan (hiçbir şey) veremeyen ve buna güçleri yetmeyenlere kulluk yapıyorlar .

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  73. Allah’ı bırakıp da kendilerine, göklerden ve yerden bir parçacık rızık veremeyen, buna güç yetiremeyen şeylere mi tapıyorlar?