Ayetler

Nebe 33. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

NEBE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

31-32-33-34. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

35. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.

Süleymaniye Vakfı Meali

NEBE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

31. Allah’tan çekinerek kendini koruyanlar ise başarıya ulaşanlardır.

32. Onların bahçeleri ve bağları,

33. Yüksek seviyede hizmet yapan, birbirleriyle yaşıt dişi varlıklar /huriler[*] olacak,

[*] “Kevâib (كواعب)” kelimesi, “yüksekliği olan” anlamındaki “kâib (كاعب)”in çoğuludur. Arap dilinde yüksek olan ve yükselen her şey “ka’b (كَعْبٌ)”dır. İtibarlı ve başarılı birine “kâ’bı yüksek kişi (رجلٌ عَالِي الكَعْب)” denir: Bu kelime, kadınların göğüs bölgesinde yükselen memeleri ifade için de kullanıldığından yukarıdaki âyete, gelenekte hep bu anlam verilir. Hurilerden beklenen yükseklik, hizmet seviyesindeki yüksekliktir. Hizmet ettikleri kişileri, göz uçlarıyla takip edecek olmaları bunu gerektirir (Sad 38/52, Rahman 55/56). Ama gelenekte, ilgili ayetler arasındaki bütünlük dikkate alınmamış, daha önce insanların ve cinlerin hiç görmediği türden olan huriler (Vakıa 56/35-37, Rahman 55/56) kız sayılmış ve kevâib (كواعب) kelimesine “dolgun memeliler” anlamı verilmiştir.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  33. Onlar için memeleri büyümüş (ergen) yaşıt kızlar da vardır.

 2. Bayraktar Bayraklı

  31-34. Allah`a saygı duyanlar için umdukları yer, muhteşem bahçeler ve bağlar, müthiş uyumlu harika eşler ve dolup taşan kadehler vardır.

 3. Diyanet İşleri

  31-34. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

 4. Diyanet Vakfı

  31-34. Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır.

 5. Edip Yüksel

  33. Genç ve yaşıt eşler…

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  33. Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.

 7. Hakkı Yılmaz

  31-37. Kesinlikle Allah’ın koruması altına girmiş kişiler için, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden; Rahmân’dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah’tan] bir karşılık ve yeterli bir bağış olarak korunaklar/ kurtuluş mekânları; sulak bağlar-bahçeler, üzümler, hepsi bir seviyede tomurcuklar; çiçek bahçeleri, dolu dolu su kapları vardır. Onlar, orada boş bir söz ve yalan duymazlar. –Onlar, O’nun huzurunda söz söylemeye güç yetiremezler.–

 8. Hasan Basri Çantay

  33. memeleri tomurcuklanmış bir yaşıt kızlar,

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  31-34. Şüphesiz takvâ sahipleri için de (her korku ve kaygıdan) kurtuluş (ve cennette) bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta dilberler ve dolu dolu kadeh(ler vardır).

 10. Hayrat Vakfı Meali

  31-34. Şübhesiz ki takvâ sâhibleri için (büyük) bir kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar ve dolu kadehler vard

 11. Hüseyin Atay

  31-34. Doğrusu, Allaha saygılı olanlara kurtuluş, bahçeler, bağlar, göğüslü yaşıtlar ve dopdolu kadehler vardır.

 12. İhsan Eliaçık

  33. Birbirine içtenlikle yönelmiş eşler...

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  33. (Yeni büluğa erme çağında) göğüsleri henüz kabarmaya başlamış (hepsi on altısında) yaşıt eşler!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  31-33. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

 15. Mehmet Okuyan

  33 Uyumlu (olgunlaşmış üzüm) taneleri ,

 16. Mustafa İslamoğlu

  33. Dahası, dengi dengine gözalıcı eşler…

 17. Mustafa Öztürk

  31-33. Şirkten kaçınan ve ahirette hesap verme endişesiyle yaşayanlara gelince, onlar kurtuluşa erip bahtiyar olacaklar. Cennette onları yemyeşil bağlar-bahçeler, tomurcuk göğüslü aynı yaşta genç kızlar ve içki dolu kadehler beklemektedir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  33. Ve nar memeli, hep bir yaşta (cariyeler vardır).

 19. Sadık Türkmen

  33. Göz alıcı, aynı yaşta/gencecik harika eşler.

 20. Süleyman Ateş

  33. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

 21. Süleymaniye Vakfı

  33. Yüksek seviyede hizmet yapan, birbirleriyle yaşıt dişi varlıklar /huriler olacak,

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  33. Genç ve yaşıt eşler

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  33. Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,