Ayetler

Nebe 39. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

NEBE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

38. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

39. İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

Peygamberler Allah'a giden yolu gösterdi. Bugün peygamberimiz (a.s) hayatta değil ama Kur'an elimizde. Bundan sonra bize düşen bu yolda yürümektir. Allah bu yolda olmanın gereğini yapanı, bu yola sokacağını söylüyor. Kehf 29. ayet şöyle başlıyor; De ki: Bu gerçek /Kur’an Rabbinizdendir. Artık isteyen inansın, isteyen kâfirlik etsin ... Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir.

Süleymaniye Vakfı Meali

NEBE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

38. Ruhların[*] ve meleklerin saflar halinde ayağa kalkacağı günde Rahman’ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşmayacak; konuşan da doğru konuşacaktır.

[*] Buradaki ruh ile kastedilen insanlar ve cinlerdir. Allah Teala şöyle demiştir: Herkesi toplayacağı gün Allah şöyle diyecektir: “Ey cinler! İnsanlarla çok bağlantılar kurdunuz.” Onların insan dostları diyecekler ki: "Rabbimiz! Birimiz diğerinden yararlandı. Nihayet bize biçtiğin sürenin sonuna vardık." Allah şöyle diyecek: “Yeriniz, içinde ölmeyeceğiniz ateştir. Koyduğum kurala uymuş olanlarınız başka! Senin Sahibin doğru karar verir, her şeyi bilir. (En’âm 6/128) Melekler, Allah tarafından görevlendirilmiş mümin cinlerdir. Bu âyete göre o gün onlar da ayağa kalkacaklardır.

Burada meleklerin ayrıca zikredilmesi, onların da sorumlu varlıklar olduklarını vurgulamaktadır.

39. O gün bunların hepsi bir bir gerçekleşecektir. Bunları gereğini yapan[*] kendini Rabbine (Sahibine) yöneltecek yola girer.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  39. İşte o, hak (kesin gelecek) gündür. Öyleyse her kim dilerse, Rabb’ine (mükâfatına) varan bir yol edinsin.

 2. Bayraktar Bayraklı

  39. İşte o, kesin olarak gelecek olan gündür. O halde dileyen, Rabbine varan bir yol tutsun.

 3. Diyanet İşleri

  39. İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

 4. Diyanet Vakfı

  39. İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.

 5. Edip Yüksel

  39. İşte gerçek gün budur. Dileyen, Efendisine doğru yol tutsun.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  39. İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

 7. Hakkı Yılmaz

  39. Artık dileyen Rabbine bir sığınak edinir.

 8. Hasan Basri Çantay

  39. İşte bu, hak olan o gündür. O halde dileyen kişi Rabbine bir dönüş ve gidiş yeri edinsin.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  39. İşte bu (kıyamet), ‘kesin gerçek’ olan gündür. O halde dileyen Rabbine (iman ve itaatle) bir dönüş yolu edinsin.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  39. İşte bu, o hak olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

 11. Hüseyin Atay

  39. İşte gerçek gün budur. Dileyen kimse, Rabbine götürecek bir yol tutar.

 12. İhsan Eliaçık

  39. İşte bu gün haktir. Artık dileyen Rabbi ile yürüsün!

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  39. İşte (gerçekleşmesi kesin olan) hakkın (ve hakikatin) ta kendisi ancak o gündür! Artık her kim (o gün ebedî azaptan kurtulup sonsuz rahmete ulaşmayı) dilerse (iman ve taata yönelerek) Rabbine doğru bir dönüş yolu edinir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  39. İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

 15. Mehmet Okuyan

  39. İşte o gün gerçektir. Dileyen, Rabbine dönen bir yol tutar.

 16. Mustafa İslamoğlu

  39. İşte bu, hakkın tecelli ettiği gündür: artık isteyen Rabbine varan bir yol tutsun!

 17. Mustafa Öztürk

  39. İşte o gün, gelip çatması kaçınılmaz olan bir gündür. Artık dileyen kimse rabbine giden iman ve ibadet yoluna koyulur.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  39. İşte bu, o hak olan gündür, artık kim dilerse Rabbine sığınacak bir mahal edinsin.

 19. Sadık Türkmen

  39. Işte bu, gerçek gündür. O halde dileyen kimse Rabbine varan bir yol tutar.

 20. Süleyman Ateş

  39. İşte bu, hak günüdür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

 21. Süleymaniye Vakfı

  39. O gün bunların hepsi bir bir gerçekleşecektir. Bunları gereğini yapan kendini Rabbine (Sahibine) yöneltecek yola girer.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  39. . İşte o, kesin olarak gelecek olan gündür.. Sizden kim ilahi düzene uyarsa Rabbine giden bir yola girer .

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  39. İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!