Ayetler

Neml 87. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

NEML SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

87. Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O’na gelirler.

88. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

89. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler.

90. Kimler de kötü amel getirirse, yüzüstü ateşe atılırlar. (Onlara), “Ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz” (denir.)

Hesap Günü Nasıl Bir Gündür?

Kur'an'da hesap gününü anlatan ayetlere baktığımızda o günün çok çetin zorlu bir gün olacağını anlıyoruz. Bu ayetleri bu linkten görebilirsin. Hesap Gününü Anlatan Ayetler Hesap günü herkes korku yaşayacak. O gün bir insanın korkmaması ancak Allah'ın tercihiyle olur. Bu da Allah'ın bu kişileri korkudan emin kılması, güven vermesi demektir. Bunun haricinde herkes korku yaşayacak. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

NEML SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

87. Sura üfleneceği gün, Allah’ın tercih ettikleri hariç, göklerde ve yerde kim varsa korkudan kaskatı kesilir, hepsi boynu bükük olarak Allah’ın huzuruna gelir.

[*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi var etme” anlamında olan şey =شيء’dir(Müfredât). Bir şeyi Allah’ın var etmesi, onun gerekeni yapması ile olur.

88. Dağlara bakarsın, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların hareket ettiği gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sağlam yapan Allah’ın işidir. O, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

89. Kim (Allah’ın huzuruna) bir iyilikle gelirse ona daha iyisi vardır. Onlar, o günkü korku ve dehşetten güvende olurlar.

90. Kim de bir kötülükle gelirse yüzüstü ateşe sokulur. “Yapıp ettiğinizin karşılığından başkası mı verilecek?”

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  87. Ve Sûr’a üfürüleceği gün artık Allah’ın diledikleri bir yana, bütün göklerde olanlar ve yerde bulunanlar dehşete kapılır; hepsi de zelil olarak hesap yerine gelirler.

 2. Bayraktar Bayraklı

  87. Sûra üfürüldüğü gün, Allah`ın diledikleri müstesna, gökte olanlar da yerde olanlar da dehşet içinde kalırlar. Hepsi Allah`a boyunları bükülmüş olarak gelirler.

 3. Diyanet İşleri

  87. Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O’na gelirler.

 4. Diyanet Vakfı

  87. Sûr’a üfürüldüğü gün, -Allah’ın diledikleri müstesna-, göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak O’na gelirler.

 5. Edip Yüksel

  87. Boruya üfürüldüğü gün, göklerde ve yerde bulunan herkes, ALLAH’ın diledikleri hariç korkuya kapılacaklardır. Hepsi ona boyun bükerek gelirler.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  87. Sûr’a üfürüldüğü gün Allah’ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak O’na gelirler.

 7. Hakkı Yılmaz

  87. Ve Sûr’a üflendiği gün, artık Allah’ın diledikleri hariç olmak üzere göklerde ve yerde kimler varsa hepsi dehşete kapılırlar. Ve hepsi değerlerini yitirmiş olarak O’na gelirler.

 8. Hasan Basri Çantay

  87. «Suur» a üfürüleceği gün (ü) de (hatırla) ki (o gün) — Allahın diledikleri müstesna olmak üzere — artık göklerde kim var, yerde kim varsa dehşetle korkmuşdur. Her biri hor ve hakıyr Ona gelmişlerdir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  87. Sûr’a üfürüldüğü gün, Allah’ın diledikleri hariç, göklerde olanlar ve yerde bulunanlar(ın hepsi) dehşete kapılırlar. Her biri, hor ve hakîr olarak (boyun büküp) O’na gelirler.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  87. Ve sûra üfürüldüğü gün, artık Allah`ın diledikleri dışında, göklerde olanlar ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Ve hepsi boyun eğen kimseler olarak O`na gelirler.

 11. Hüseyin Atay

  87. Boruya üfürüldüğü gün, Allah’ın diledikleri bir yana, göklerde olanlar da, yerde olanlar da, korku- ya kapılırlar. Hepsi O’na boyunları bükülmüş olarak gelirler.

 12. İhsan Eliaçık

  87. Diriltici soluk estiği gün, Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa hepsini korku ve titreme yakalayacak, çaresizlik içinde O'na gelecekler.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  87. O Sûr (adındaki boru) içerisine (İsrâfîl (Aleyhisselâm) tarafından) üfürüleceği günü de (yâd et) ki, artık Allâh’ın dilemiş bulunduğu (bazı melekler, şehitler ve Mûsâ (Aleyhisselâm) gibi) kimseler dışında göklerde olanlar ve yerde bulunanlar öldürücü bir dehşete kapılmıştır! Böylece (Sûr’a ikinci defa üfürüldüğünde ise) her biri O(nun huzuru)na (boyun bükmüş ve) alçak duruma düşmüş kimseler olarak varmışlardır.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  87. Sûr'a üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O'na gelirler.

 15. Mehmet Okuyan

  87. Sûr’a üfleneceği gün, –Allah’ın diledikleri hariç– göklerde ve yerde bulunanlar şiddetli bir şekilde korkacaktır. Hepsi boynu bükük olarak O’na gelecekler.

 16. Mustafa İslamoğlu

  87. Ve o gün sura üflenecek; bunun üzerine, Allah’ın tercih ettiği kimseler hariç, göklerde ve yerde bulunan herkes dehşetten paniğe kapılacak; nihayet herkes, başı önde, O’nun huzuruna varacaktır.

 17. Mustafa Öztürk

  87. Kıyamet günü süra üflenecek ve o zaman Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde bulunan herkes tarifsiz bir korkuyla düşüp ölecektir. [Sura ikinci defa üflenip diriliş gerçekleştiğinde ise) herkes boyun bükmüş bir halde O'nun huzuruna çıkacaktır.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  87. O gün ki, sûra üfürülür. Artık göklerde olanlar da ve yerde olanlar da şiddetli bir korkuya tutulur. Allah’ın dilediği müstesna. Ve hepsi de ona zelilane bir halde gelirler.

 19. Sadık Türkmen

  87. Sûr’a üflendiği gün; göklerdeki ve yerdeki kimseler derhal dehşete düşerler! Allah’ın dilediği kimseler hariç! Hepsi boyun eğerek O’nun huzuruna gelir.

 20. Süleyman Ateş

  87. Sûr’a üfleneceği gün, Allâh’ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde bulunan kimselerin hepsi, korku içinde kalır (bayılır). Hepsi boyun bükerek O’na gelirler.

 21. Süleymaniye Vakfı

  87. Sura üfleneceği gün, Allah’ın tercih ettikleri hariç, göklerde ve yerde kim varsa korkudan kaskatı kesilir, hepsi boynu bükük olarak Allah’ın huzuruna gelir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  87. Sura üfürüldüğü gün, Allah'ın kendilerinden korkuyu aldıkları bir yana, göklerde olanlar da yerde olanlar da, korku içinde kalırlar. Hepsi Allah'a boyunları bükülmüş olarak gelirler.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  87. Sûra üfürüleceği gün, Allah’ın dilediği dışında herkes, göklerdekiler, yerdekiler dehşet içinde kalacaktır. Hepsi boynunu bükmüş bir halde O’nun huzuruna gelir.