Ayetler

Nisa 143. Ayetteki Tercüme Hatası

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

NİSA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

142. Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki Allah, onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah’ı pek az anarlar.

143. Münafıklar, küfür ile iman arasında bocalamaktadırlar. Ne bu müminlere bağlanırlar, ne de şu kâfirlere. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa, sen artık ona kurtuluş yolu bulamazsın.

Allah Hiç Kimseyi Saptırmaz

Allah birilerini saptıracak olsaydı peygamberler ve kitaplar göndermezdi. İnsanlar kendi iradeleriyle, tercihleriyle sapar veya inananlardan olur. Bunlar bilinçli yapılan tercihlerdir. İnsanlar hangi yoldan giderse, neyi tercih ederlerse Allah onu yaratır. Buna göre insanlar Allah katında -kendi tercihlerinden dolayı- ya mümin sayılır ya da kafir olduğu onaylanır.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetlerin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

NİSA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

142. Münafıklar, Allah'a karşı oyun kurarlar, halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirir. Namaza kalkarken üşenerek kalkar, insanlara gösteriş yaparlar. Allah’ı ancak arada sırada hatırlarlar.

143. İki taraf arasında kalırlar. Ne onlardan olabilirler ne de bunlardan. Sen Allah’ın sapık saydığı kişiye bir çıkış yolu bulamazsın.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  143. O münafıklar, iman ile küfür arasında bocalayıp duranlardır; onlar, ne kâfirlerden yanadır; ne de mü’minlerden yanadır. Zaten Allah, bir kimseyi (aklını ve hür iradesini doğru kullanmadığı için) sapkınlıkta bıraktı mı, artık sen ona, hakka giden bir yol asla bulamayacaksın.

 2. Bayraktar Bayraklı

  143. Bunların arasında bocalayıp durmaktadırlar; ne onlara bağlanıyorlar, ne bunlara. Allah`ın şaşırttığı kimseye asla bir çıkar yol bulamazsın!

 3. Diyanet İşleri

  143. Arada bocalayıp duruyorlar; ne onlara, ne bunlara! Allah’ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın

 4. Diyanet Vakfı

  143. Bunların arasında bocalayıp durmaktalar; ne onlara (bağlanıyorlar) ne bunlara. Allah’ın şaşırttığı kimseye asla bir (çıkar) yol bulamazsın

 5. Edip Yüksel

  143. Arada bocalayıp dururlar; ne bunlara ne de onlara katılırlar. ALLAH’ın şaşırttığına bir yol bulamazsın.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  143. Münafıklar, küfür ile iman arasında bocalamaktadırlar. Ne bu müminlere bağlanırlar, ne de şu kâfirlere. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa, sen artık ona kurtuluş yolu bulamazsın.

 7. Hakkı Yılmaz

  142-143. Şüphesiz ki münâfıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Hâlbuki O, onların aldatıcısıdır. Ve onlar, salâta [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olmaya; toplumu aydınlatmaya] kalktıkları/toplum içine çıktıkları zaman, ikisi arasında gidip gelen kararsızlar olarak, tembel tembel kalkarlar, mü’minlerle ve kâfirlerle olmazlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah’ı ancak, pek az olarak anarlar. Ve Allah, kimi saptırırsa, sen artık ona bir yol bulamazsın.

 8. Hasan Basri Çantay

  143. Onlar (küfr ile îman) arasında bucalayan bir süre kararsızlardır. Ne onlara, ne bunlara (mal olurlar). Allah kimi şaşırtırsa artık ona bir yol bulamazsın, asla.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  143. Onlar (münâfıklar), mü’minlerle kâfirler arasında kararsızdırlar. Ne bunlara ne de onlara (dahil olur/bağlanırlar). Allah kimi sapıklık üzere bırakmışsa artık sen ona bir (çıkar) yol bulamazsın.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  143. (O münâfıklar) bunun (îmanla küfrün) arasında bocalayıp duranlardır. Ne onlara(mü`minlere), ne de bunlara (kâfirlere mensubdurlar)! Artık Allah kimi (kendi küfrü sebebiyle) dalâlete atarsa, o takdirde onun (kurtulması) için aslâ bir yol bulamazsın!

 11. Hüseyin Atay

  143. Bu arada bocalayıp durmaktadırlar, ne bunlarla ne de onlarla. Allah'ın şaşırttığı kimseye sen yol bulamazsın.

 12. İhsan Eliaçık

  143. İki arada bir derede bocalayıp dururlar; ne onlardan yana olurlar, ne de bunlardan. Allah birini şaşırtırsa, artık ona sen bir yol bulamazsın.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  143. İşte (onlar şeytan ve nefis tarafından) bu (imanla küfür) ara(sın)da (istikrarsız ve) çalkantılı hale düşürülmüş kimselerdir. İşte (bu yüzden kendileri) ne onlara (bağlanıp gerçek mümin olurlar), ne de bunlara (tümüyle yâr olup müşrik bilinirler)! Allâh kimi saptırırsa, artık sen onun için asla (kendisini doğruya ulaştıracak) bir yol bulamazsın.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  143. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (mü'minlere) ne de şunlara (kafirlere) bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  143. Küfr ile iman arasında müzebzeb bir haldeler; ne onlara mal olabiliyorlar, ne bunlara. Allah kimi yolundan çıkarırsa kabil değil sen ona bir yol gösteremezsin.

 16. Mehmet Okuyan

  143. Bunların arasında bocalayıp durmaktalar; ne onlara (yakınlar) ne de bunlara! Allah’ın saptırdığı kimse için asla bir (kurtuluş) yolu bulamazsın.

 17. Mustafa İslamoğlu

  143. İki arada bir derede kalmışlardır; ne o tarafa ne de bu tarafa aittirler. Nitekim Allah`ın sapıklığını tescil ettiği kimseler için asla bir çıkış yolu bulamazsın.

 18. Mustafa Öztürk

  143. Onlar [taraf olma hususunda] mü­ minlerle müşrikler arasında bocalayıp dururlar. Haliyle ne müminlere ne de müşriklere yar olurlar. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onu hidayete erdirme imkanı bulamazsın.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  143. Ne onlarla olurlar, ne de bunlarla olurlar. İkisinin arasında bocalayıp dururlar. Allah’ın saptırdığı kimseye aslâ bir yol bulamayacaksın.

 20. Sadık Türkmen

  143. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (müminlere) ne de şunlara (kâfirlere verdikleri sözlere) bağlı kalırlar. Allah kimi (yanlış hayat tarzını seçenleri) sapıklığında bırakırsa, ona asla bir çıkar yol bulamazsın.

 21. Süleyman Ateş

  143. Arada yalpalayıp dururlar. Ne bunlara (bağlanırlar), ne de onlara. Allâh’ın şaşırttığıkimseye bir (çıkar) yol bulamazsın!

 22. Süleymaniye Vakfı

  143. İki taraf arasında kalırlar. Ne onlardan olabilirler ne de bunlardan. Sen Allah’ın sapık saydığı kişiye bir çıkış yolu bulamazsın.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  143. O (münafıklar) küfürle iman ara sında tereddütdedirler: Ne mü’minlere, ne de kâfirlere bağlıdırlar. Allah'ın delalette saydığı kimseye (kendisi iste meden) asla bir (çıkar) yol bulamazsın.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  143. Arada bocalayıp dururlar. Ne şunlardan yanadırlar ne bunlardan yana. Allah’ın şaşırttığına sen asla yol sağlayamazsın.