Ayetler

Nisa 48 ve 49. Ayetlerdeki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

NİSA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

48. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

49. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez.

Allah Dilediğini Affediyorsa Nasıl Adil Olabilir?

İnsanlar bağışlanmak istiyorsa gereği neyse onu yapması gerekir. Allah bunu yolunun tevbe olduğunu bildirmiş. Demek ki Allah tevbe edeni bağışlıyor, keyfine göre dilediklerini değil. 49. ayetteki temize çıkarma için de böyle; eğer kul temize çıkmanın gayretini gösterirse Allah onu yaratır. Yani temize çıkarır. Allah her şeyi dilediği gibi yaparsa 49. ayetin sonundaki "kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez" ifadesini nasıl anlayacağız? Kullar af olmak, temize çıkma gayreti gösterirse Allah hiç kimseye kıl payı kadar haksızlık yapılmayacağını söylüyor. Ayetlerin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

NİSA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

48. Allah, kendisine ortak /şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındaki günahları, gerekeni yapan için[1*] bağışlar[2*]. Kim Allah'a ortak koşarsa, (‘bunu isteyen Allah’tır’ diyerek) büyük bir günahı ona mal etmiş olur.

[1*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şey yapma” anlamında olan şey = شيء’dir. Allah’ın yapması o şeyi var etmesi, insanın yapması da o şey için gereken çabayı göstermesidir (Müfredât). Allah, her şeyi bir ölçüye göre var eder (Kamer 54/49, Ra’d 13/8). İmtihanla ilgili şeyleri iyi ve kötü diye ikiye ayırmıştır (Enbiyâ 21/35). Allah, herkesin doğru olmasını ister (Nisa 4/26) ama sadece doğru şeyler yapanı doğru yolda sayar (Nur 24/46). Yaptığının doğru veya yanlış olduğunu da kişiye ilham eder. Onun için doğru davrananın içi rahat, yanlış davrananın içi de sıkıntılı olur (Şems 91/7-10). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı”, insan olursa tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Allah insanlara, tercihlerine göre davranma hürriyeti vermeseydi hiç kimse yanlış bir şey yapamaz ve imtihan diye bir şey de olmazdı (Nahl 16/93). Yanlış kader anlayışını imanın bir esası gibi İslam’a yerleştirmek isteyenler, büyük bir çarpıtma yaparak şâe = شاء fiiline irade yani isteme ve dileme anlamı vermiş; bunu, tefsirlere hatta sözlüklere bile yerleştirerek birçok ayetin mealini bozmuşlardır. Bkz: http://www.suleymaniyevakfi.org/akaid-arastirmalari/kuranda-sey-mesiet-irade-ve-fitrat.html

[2*] Bir şeyi insanın var etmesi için çalışması gerekir. Şirkten uzak kalan ve büyük günahlardan kaçınan (Nisa 4/31, Necm 53/31-32) veya günah işledikten sonra tövbe edip /dönüş yapıp kendilerini düzeltenler (Furkan 25/68-71) ile sevapları günahlarından fazla olanlar doğrudan cennete gider, cehennemin hışırtısını bile duymazlar. (Enbiya 21/101-102) Günahları sevaplarından fazla olanlar da cehenneme giderler (Araf 7/9, Meryem 19/71-72, 86-87, Müminun 23/103-104, Karia 101/8-11). Bunlar, cezalarını çektikten sonra cennetteki yakınlarının yanına yerleştirilirler.(Tûr 52/5)

49. Kendilerini (bu şekilde) temize çıkaranları gözünde canlandırmaz mısın? Hayır! Allah, gerekeni yapanı temize çıkarır. Onlara kıl kadar bile haksızlık yapılmaz.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  48. Allah, Kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan aşağısını ise dilediği kimseler için bağışlar. Her kim de Allah’a ortak koşacak olursa, işte o, gerçekten pek büyük bir günah işlemiş olur.

  49. Ey Muhammedi (O: “Biz, Allah’ın oğulları ve dostlarıyız” deyip /Mâide:18) Kendilerini temize çıkaranları (Yahudi ve Hıristiyan’ları) görmedin mi? Hayır, Allah, kimi dilerse onu temize çıkarır. Onlara da kıl kadar haksızlık edilmez.

 2. Bayraktar Bayraklı

  48. Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başka günahları, dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftirâ etmiş olur.

  49. Kendilerini temize çıkaranların farkında değil misin? Hayır, aksine Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz

 3. Diyanet İşleri

  48. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

  49. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez.

 4. Diyanet Vakfı

  48. Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur

  49. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin! Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez

 5. Edip Yüksel

  48. ALLAH kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim ALLAH'a ortak koşarsa çok büyük bir hakaret etmiş olur.

  49. Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ALLAH dilediğini temize çıkarır. Onlara en ufak bir haksızlık yapılmaz

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  48. Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını (diğer günahları) ise, dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her kim Allah'a şirk koşarsa gerçekten pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur.

  49. Kendi nefislerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır! Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar zulmedilmez.

 7. Hakkı Yılmaz

  48. Şüphesiz Allah, Kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah’a ortak tanırsa, şüphesiz pek büyük bir günah işlemiş olur.

  49. Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Tam tersi Allah, dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez.

 8. Hasan Basri Çantay

  48. Şübhesiz ki Allah, kendisine eş tanımasını yarlığamaz. Ondan başkasını, dileyeceği kimseler için, yarlığar. Kim Allaha eş tutarsa muhakkak pek büyük bir günâh ile iftira etmiş olur.

  49. Kendilerini temize çıkaranlara bakmadın mı? öyle değil, Allah kimi dilerse onu temize çıkarır. Onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile haksızlık görmezler.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  48. Şüphesiz ki Allah, (sıfatlarında, İlâhlık ve Rabliğinde) kendisine ortak koşulmasını (tevbe etmeden) asla bağışlamaz, bundan başkasını da dilediği kimselerden bağışlar. Kim de (Allah’tan başkalarına bağlanıp onun dine aykırı buyruklarına itaatle) Allah’a ortak koşarsa, çok büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

  49. (İnkâr ve isyanlarını, İslâm’a uymayan müslümanlıklarını unutarak) kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Halbuki ancak Allah dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlar hurma çekirdeğinin incecik ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazlar.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  48. Şübhesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bunun dışında olan(günah)ları ise, (kendi lütfundan) dilediği kimse için bağışlar. Kim de Allah`a şirk koşarsa, bu takdirde muhakkak (pek) büyük bir günahla iftirâ etmiş olur.

  49. Kendilerini temize çıkarıp duranları görmedin mi? Bil`akis Allah dilediğini temize çıkarır ve (onlar) kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.

 11. Hüseyin Atay

  48. Doğrusu, Allah kendisine ortak koşulmasını bağış­lamaz, ama, dilediğine bundan başkasını bağışlar. Allaha ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir gü­nah işleyerek iftira etmiş olur

  49. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah isteyeni temize çıkarır ve onlara çekirdeğin yangındaki iplik kadar haksızlık yapılmaz.

 12. İhsan Eliaçık

  48. AÇIKÇASI Allah ortak koşanları bağışlamaz. Bundan başkasını ise layık görürse bağışlar. Allah'a ortak koşan, gerçekten korkunç bir günah ile iftira etmiştir.

  49. Şu kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır! Yalnız Allah lâyık gördüğünü temize çıkarır. Ve onlara zerrece haksızlık yapılmaz.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  48. Şüphesiz ki Allâh Kendisine ortak koşulmasını(n cezasını ebedî azap olarak kesin hükme bağladığı için şirki) bağışlamaz. İşte o, bunun dışındakini ise (ne kadar büyük günah olsa da, tevbe şartı koşmaksızın) dilediği kimse için bağışlar. Her kim Allâh’a (herhangi bir şeyi) ortak koşarsa, mu hak kak ki o, (kendisine nispetle bütün günahların hafif kalacağı) pek büyük bir günah uydurmuş olur.

  49. Bakmadın mı o (Yahudi ve Hristiyan olan) kimselere ki; (“Biz Allâh’ın oğulları ve dostlarıyız!” gibi laflar ederek günahsızlık iddiasıyla) kendilerini temize çıkarmaktadırlar? Doğrusu (onların kendilerini temize çıkarmaları bir şey ifade etmez,) ancak Allâh dilediğini (İslâm’a kavuşturarak bütün çirkinliklerden) tertemiz kılar. (Kendilerini temize çıkaran bu kişilere hak ettikleri ceza verilecektir fakat) onlar, en ufak ve en kü çük bir zulümle/(hurma) çekirdeği(ni) n boşluğun daki bir ip kadar/ bir çekirdek zarı kadar/ parmaklar arasından çıkan kir kadar/ bile haksız lığa uğratılmayacaklardır.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  48. Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah) ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

  49. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  48. Bilin ki Allah Kendisine şerik koşulmasını afvetmez. Bundan başkasını dilediğine afveder. Artık Allah'a şerik koşan da şüphe yok ki olmayacak bir bühtan ile büyük günahı işledi gitti.

  49. Bakmaz mısın yâ Muhammed şu kendilerini temize çıkarıp duranların hâline?! Bildikleri gibi değil, dilediğini Allah temize çıkarır. Ve haklarında zerre kadar zulmedilmez. Bak yâ Muhammed, Allah'a karşı nasıl bühtan irtikâb ediyorlar?! İşte açık günah bu kadar olur.

 16. Mehmet Okuyan

  48. Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan başkasını, (diğer günahları) dilediği (layık olan) kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kişi büyük bir günah(la) iftira etmiş olur.

  49. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah dileyeni (layık gördüğünü) temize çıkarır ve (onlar) en küçük bir haksızlığa uğratılmazlar

 17. Mustafa İslamoğlu

  48. Kuşkusuz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; fakat dileyen kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlamayı diler. Zira Allah`a ortak koşan kimseler, (O`na) iftira ederek korkunç bir günah işlemiş olmaktadırlar.

  49. Baksana kendilerini temize çıkaranlara! Ama yoo! Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye zerre kadar haksızlık yapılmaz.

 18. Mustafa Öztürk

  48. Şüphesiz Allah kendisine eş ve ortak koşulmasını affetmez. Fakat diledi­ği kimselerin [tövbekar kulların] bunun dışındaki günahlarını bağışlar. Her kim Allah'a eş ve ortak koşarsa çok büyük bir günah işlemiş olur.

  49. [Ey Peygamber!] Kendilerini temize çı­karan şu Yahudileri görüyorsun değil mi?![Ama onların kendi kendilerini temize çı­karmasının hiçbir anlamı yok] . Çünkü ancak Allah dilediği/layık gördüğü kimseleri temize çıkarır ve hesap günü de kimseye zerre kadar bile haksızlık edilmez.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  48. Şüphe yok ki Allah Teâlâ, zât-ı ulûhiyetine şerik ittihaz edilmesini yarlığamaz. Onun dûnunda olanı da dilediği kimse için yarlığar ve her kim Allah Teâlâ’ya şerik koşarsa muhakkak pek büyük bir günah ile iftirada bulunmuş olur.

  49. Bakmadın mı o kimselere ki, nefislerini tezkiye eder dururlar. Belki Allah Teâlâ dilediğini tezkiye eder ve kıl kadar zulüm edilmezler.

 20. Sadık Türkmen

  48. Şüphesiz Allah, kendisine ortak/şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan(günah)ları ise, dilediği (bağışlanmayı hak eden) kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

  49. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır Allah dilediğini (suçsuz kimseyi) temize çıkarır ve kendilerine zerre kadar zulmedilmez.

 21. Süleyman Ateş

  48. Allâh, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan da gerçekten büyük bir günâh işlemiştir.

  49. Şu kendilerini övüp yüceltenleri görmedin mi? Hayır, ancak Allâh dilediğini yüceltir, onlara kıl kadar zulmedilmez.

 22. Süleymaniye Vakfı

  48. Allah, kendisine ortak /şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındaki günahları, gerekeni yapan için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, (‘bunu isteyen Allah’tır’ diyerek) büyük bir günahı ona mal etmiş olur.

  49. Kendilerini (bu şekilde) temize çıkaranları gözünde canlandırmaz mısın? Hayır! Allah, gerekeni yapanı temize çıkarır. Onlara kıl kadar bile haksızlık yapılmaz.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali (Kısmen Doğru)

  48. Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz;bunun dışında uygun gördüğünü bağışlar. Allah’a ortak koşan, (Allah’a) iftira ederek bile bile büyük günah işlemiş olur.

  49. Şu kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa Allah (Din de) gayret gösteren kimseyi arındırır, fakat hiç kimseye kıl payı kadar haksızlık yapılmaz.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  48. Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah’a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir.

  49. Bakmaz mısın, şu benliklerini ak, berrak gösterip duranlara! Hayır! İş, sandıkları gibi değil. Ancak Allah, dilediğini temizleyip aklar. Ve bir hurma lifi kadar zulme uğratılmazlar.