Ayetler

Nur 21. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

NUR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

21. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayâsızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Biz Üzerimize Düşeni Yaparsak Allah Da Gerekeni Yapar

Mealde birbiriyle çelişen cümleler yan yana yazılmış; Allah'ın lütfu merhameti olmasa kimse temize çıkamazmış ama Allah dilediğini temizlermiş. Madem Allah dilediğini temizliyor lütuf ve merhamet sahibi olması ne işe yaradı şimdi? Bir insan temizlenmek istiyorsa ya da daha geniş düşünelim Allah'tan bir ikram, affolma, bol kazanç vs bekliyorsa önce insanlar üzerine düşeni yapmak zorundadır. Eğer yanlışı varsa düzeltir, günahlara düşkünse tövbe eder, Allah'tan bol kazanç bekliyorsa daha fazla çalışır vs vs ondan sonra Allah kulun çalışmasının karşılığını verir.Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

NUR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

21. Ey inanıp güvenenler! Şeytanın izinden gitmeyin.Şeytan, kendi izinden gidenin cinsel günahları ve kötü işleri yapmasını ister. Allah’ın lütfu ve ikramı olmasaydı hiçbiriniz asla temiz kalamazdınız. Ama Allah, gerekeni yapanı[*] temize çıkarır. Daima dinleyen ve bilen Allah’tır.

[*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Allah her şeyi, bir ölçüye göre yaratır. (Kamer 54/49, Ra’d 13/8) İmtihanla ilgili olanları iyi ve kötü diye ikiye ayırmıştır. (Enbiyâ 21/35) Allah, herkesin iyi işler yapıp doğru yolda olmasını ister (Nisa 4/26) ama sadece gerekeni yapanı doğru yolda sayar. (Nur 24/46) Yaptığının iyi mi yoksa kötü mü olduğunu da kuluna ilham eder. (Şems 91/7-10)

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  21. Ey (Tevhid imanı ile) iman etmiş olanlar! Şeytanın adımlarına (izlerine) uymayın ve her kim, şeytanın adımlarına uyacak olursa, bilsin ki, şeytan gerçekten hayâsızlığı ve kötülüğü emreder. Yine, eğer Allah’ın lütfü ve merhameti üzerinizde olmasaydı, (bu iftirayı diline dolayan) sîzlerden hiçbiri (tövbe etmekle) ebediyen arınamazdı. Ancak Allah kimi dilerse onu arındırır. Zaten Allah Semi'dir (her şeyi pekiyi işitendir), Alim’dir (her şeyi pekiyi bilendir).

 2. Bayraktar Bayraklı

  21. Ey inananlar! Şeytanın adımlarını izlemeyiniz! Kim şeytanın ardına takılırsa, bilsin ki o, hayâsızlığı ve fenâlığı emreder. Allah`ın size lütuf ve merhameti olmasaydı, hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dileyeni temize çıkarır. Allah her şeyi işitir; her şeyi bilir.

 3. Diyanet İşleri

  21. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayâsızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 4. Diyanet Vakfı

  21. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği (yüzkızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir.

 5. Edip Yüksel

  21. Ey gerçeği onaylayanlar, sapkının adımlarını izlemeyin. Kim sapkının adımlarını izlerse, kendisine hayasızlığı ve kötülüğü emreder. ALLAH’ın size bağışı ve merhameti olmasaydı sizden hiçbiriniz ebediyen temizlenemezdi. Ancak ALLAH dileyeni temizler. ALLAH İşitendir, Bilendir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  21. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, şunu bilsin ki o, edepsizlikleri ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse temize çıkmazdı. Fakat Allah, dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir.

 7. Hakkı Yılmaz

  21. Ey iman etmiş kimseler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Ve kim şeytanın adımlarını izlerse, şunu bilsin ki o, aşırılıkları, iffetsizlikleri ve tüm çirkinlikleri emreder. Ve eğer üstünüzde Allah’ın armağan ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbir kimse sonsuza dek temize çıkmazdı. Fakat Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, en iyi işitendir, en iyi bilendir.

 8. Hasan Basri Çantay

  21. Ey îman edenler, şeytanın adımları ardınca gitmeyin. Kim şeytanın adımlarına uyarsa şübhesiz ki o, kötülüğü ve gayr-i meşruu emreder. Eğer üzerinizde Allahın fazl-u rahmeti olmasaydı içinizden hiçbiri (niz) ebedî temize çıkmazdı. Ancak Allahdır ki kimi dilerse temize çıkarır. Allah hakkıyle işiden, (her şey’i) kemâliyle bilendir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  21. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın! Kim şeytanın adımları ardınca giderse, şüphesiz ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder.[6] Eğer sizin üzerinize Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, asla hiçbiriniz temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah (her şeyi) işitendir, bilendir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  21. Ey îmân edenler! Şeytanın adımlarına uymayın! Kim şeytanın adımlarına tâbi` olursa, artık şübhesiz ki o, çirkin işleri ve kötülüğü emreder! Eğer üzerinizde Allah`ın ihsânı ve rahmeti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse ebedî olarak temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediğini temize çıkarır. Çünki Allah, Semî` (hakkıyla işiten)dir, Alîm (herşeyi bilen)dir.

 11. Hüseyin Atay

  21. 21 Ey inananlar! Şeytanın adımlarına ayak uydurmayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki, o hayasızlığı ve sağduyuya aykırı olanı buyuruyordun Allah'ın size bolluğu ve acıması olmasaydı, hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Allah işitir, bilir.

 12. İhsan Eliaçık

  21. EY İMAN EDENLER! Şeytanın ardınca gitmeyin. Her kim şeytanın ardınca giderse unutmasın ki şeytan her tür çirkinliği,9 ortak iyinin ve sağ­ duyunun kabul edemeyeceği şeyleri emreder.1 0 Allah'ın size karşı cömertliği, sevgisi ve merhameti olmasaydı içinizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, layık gördüğünü temize çıkarır. Allah her şeyi duyuyor, her şeyi biliyor.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  21. Ey (Allâh’ın dostluğuna ve şeytanın düşmanlığı na) iman etmiş olan kimseler! (İftiralara kulak verip, onların yayılmasını arzulama hususunda) şeytanın adımlarına uymayın/izleri ardınca gitmeyin/yollarını takip etmeyin/! Çünkü her kim şeytanın adımlarına uyarsa, gerçekten de o (şeytan), dâima (gıybet, dedikodu ve iftiragibi) pek çirkin olan şeyleri ve (şerî`at tarafından kabul görmeyen) münkeri emre de(n biri olduğu için, vesvesesine kulak vereni helâke sürükle)r! Eğer Allâh’ın fazl u rahmeti (iyiliği ve acıması) sizin üzerinizde olmasaydı (ve O size, günahları sildiren tevbeyi nasip etmeyip, kötülüklere keffâret olacak had cezalarını meşrû kılmayaydı), içinizden hiçbiri (hayatı boyunca) ebediyyen (günah kirlerinden) temizlenemezdi. Lâkin Allâh dilediği kimseyi (rahmet ve mağfiretiyle tüm kirlerden) tertemiz kılar. Allâh (, kullarının açıkladıkları tevbe dâhil tüm sözlerini hakkıyla işiten bir) Semî’dir; (niyetler dahil olmak üzere tüm mâlûmâtı lâyıkı vechile bilen bir) Alîm’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  21. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 15. Mehmet Okuyan

  21. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin! Kim şeytanın adımlarını izlerse, (bilsin ki) o (şeytan), şüphesiz ki çirkinliği ve kötülüğü emreder. Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, içinizden kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dileyeni (layık gördüğünü) arındırır. Allah duyandır, bilendir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  21. SİZ ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin! Kim şeytanın adımlarını izlerse, iyi bilsin ki (şeytan) sadece hayasızlığı ve akl-ı selime aykırı olanı emreder. Evet, Allah’ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti bulunmasaydı, sizden hiç kimse ebedîyen (günahtan) arınamazdı. Lakin Allah tercih eden/tercih ettiği kimseyi arındırır; zira Allah (herkesin neyi tercih ettiğini) çok iyi işitir ve çok iyi bilir.

 17. Mustafa Öztürk

  21. Ey Müminler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyar, onun peşinden giderse bilsin ki şeytan daima çirkin şeyleri telkin eder. Eğer Allah'ın size yönelik lütuf ve rahmeti olmasaydı hiçbiriniz günahından annamazdı. Fakat Allah dilediğini [tövbe eden kimseleri] günahlarından arındırır. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  21. Ey imân etmiş olanlar! Şeytanın adımlarına uymayın ve her kim şeytanın adımlarına uyarsa elbette ki o, çirkin ve inkar edilmiş şeyler ile emreder. Ve eğer üstünüzde Allah’ın fazlı ve merhameti olmasa idi sizden hiçbir kimse ebedîyyen temize çıkamazdı, velâkin Allah dilediğini temize çıkarır ve Allah bihakkın işiticidir, bilicidir.

 19. Sadık Türkmen

  21. Ey iman EDENLER! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dileyen (suç işlemeyip hak eden) kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 20. Süleyman Ateş

  21. Ey inananlar, şeytânın adımlarını izlemeyin. Kim şeytânın adımlarını izlerse o, ona edepsizliği ve kötülüğü emreder. Eğer size, lutfu ve rahmeti olmasaydı Allâh, hiçbirinizi asla temizlemezdi. Fakat Allâh dilediğini arındırır. Allâh işitendir, bilendir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  21. Ey inanıp güvenenler! Şeytanın izinden gitmeyin.Şeytan, kendi izinden gidenin cinsel günahları ve kötü işleri yapmasını ister. Allah’ın lütfu ve ikramı olmasaydı hiçbiriniz asla temiz kalamazdınız. Ama Allah, gerekeni yapanı temize çıkarır. Daima dinleyen ve bilen Allah’tır.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  21. Ey İnananlar! Şeytana ayak uydurmayın. Kim şeytanın ardına takılırsa, bilsin ki, o, hayasızlığı ve fenalığı emreder. Allah'ın size lütuf ve merhameti bulunmasaydı, hiçbiriniz ebediyen (günah ve fenalıktan) temize çıkamazdı. Fakat Allah (islam için) gayret göstereni temize çıkarır. Allah işitir ve bilir

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  21. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, şeytan ona iğrençlikleri ve kötülüğü emreder. Allah’ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, içinizden tek kişi bile sonsuza dek temize çıkamazdı. Ama Allah dilediğini artırıp temizliyor. Allah herşeyi işitiyor, herşeyi biliyor.