Ayetler

Nur 46. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

NUR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

46. Andolsun, biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.

Allah Kimi Doğru Yola İletir?

Allah kendisine tebliğ edilen ayetleri kabul edip, iman eden insanları doğru yola iletir. İnsanlar Allah'ın kendilerini doğru yola iletmesini istiyorsa üzerine düşenleri yapmak durumundadır. Hiç kimse elde etmek istediği şeyleri isteyerek sahip olamaz. Bu uğurda gereken neyse onu yapması gerekir. İnsanlar -hangi konu olursa olsun, o konuda- üzerine düşeni yaparsa Allah da insanların isteğine icabet edip yaratıyor. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir.

Süleymaniye Vakfı Meali

NUR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

46. Şurası bir gerçek ki biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah gereğini yapanı doğru yola yöneltir.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  46. Ant olsun ki, Biz, birçok açıklayıcı âyetler indirmişizdir. Zaten Allah, kimi dilerse onu (aklını ve hür iradesini doğru için kullananları) dosdoğru yola iletir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  46. Andolsun ki biz her şeyi güzelce açıklayan âyetler indirdik. Allah, dileyeni doğru yola iletir.

 3. Diyanet İşleri

  46. Andolsun, biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.

 4. Diyanet Vakfı

  46. Andolsun biz (bilmediklerinizi size) açık seçik bildiren âyetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola iletir.

 5. Edip Yüksel

  46. Apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. ALLAH dilediğini/ dileyeni dosdoğru yola iletir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  46. Andolsun biz (her şeyi) apaçık bildiren âyetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.

 7. Hakkı Yılmaz

  46. Andolsun ki Biz, açıkça ortaya koyan âyetler indirdik. Ve Allah, dileyen kimseyi dosdoğru yola iletir.

 8. Hasan Basri Çantay

  46. Andolsun ki biz açık açık âyetler indirdik. Allah, kimi dilerse onu doğru yola iletir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  46. Andolsun ki biz, (hakikatleri) açıklayan âyetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi (halis niyet ve sâlih amellerine göre) doğru yola iletir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  46. And olsun ki, (biz size hakikati) açıklayıcı âyetler indirdik. Allah ise, dilediği kimseyi (hikmetine binâen kendi lütfundan) dosdoğru bir yola hidâyet eder.

 11. Hüseyin Atay

  46. Andolsun, açıklayan ilkeler indirmişizdir. Allah dileyeni doğru yola eriştirir.

 12. İhsan Eliaçık

  46. İYİ DİNLEYİN! Biz apaçık sözlü deliller indirdik. Allah layık gördüğünü doğruluk ve dürüstlük yolunda yürütür.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  46. Andolsun ki; elbette Biz gerçekten (türlü türlü delillerle hakikatleri) iyice açıklayan/pek açık olan/ nice âyetler indirmişizdir. Allâh (delilleri düşünerek hidâyeti seçtiğini bildiği için, doğru inanca muvaffak kılmayı) dilediği kimseyi dosdoğru(ca cennete kavuş turacak) bir yola hidâyet etmektedir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  46. Andolsun, biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.

 15. Mehmet Okuyan

  46. üphesiz ki apaçık ayetler indirdik. Allah dileyeni (layık gördüğünü) doğru yola ulaştırır.

 16. Mustafa İslamoğlu

  46. DOĞRUSU Biz, hakikati bütün açıklığıyla ortaya koyan âyetler indirmişizdir; bununla Allah tercih eden/tercih ettiği kimseyi dosdoğru bir yola yöneltir.

 17. Mustafa Öztürk

  46. Şüphesiz biz gerçekleri anlatıp doğ­ru yolu gösteren ayetler indirdik. Allah dilediğini/layık gördüğünü doğru yola eriştirir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  46. Kasem olsun ki, açık açık beyan eden âyetler indirdik ve Allah dilediği kimseyi dosdoğru bir yola iletir.

 19. Sadık Türkmen

  46. Andolsun, biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah dileyen/isteyen kimseyi doğru yola iletir.

 20. Süleyman Ateş

  46. Andolsun biz, (gerçekleri) açıklayan âyetler indirdik. Allâh dilediğini, doğru yola iletir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  46. Şurası bir gerçek ki biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah gereğini yapanı doğru yola yöneltir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  46. Andolsun biz (bilmediklerinizi size) açık seçik bildiren âyetler indirdik. Allah, iyiliği tercih edip gayret gösteren kimseyi doğru yola yönlendirir.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  46. Yemin olsun, biz açık seçik bilgiler veren ayetler indirdik. Allah, dilediğini/dileyeni dosdoğru yola iletiyor.