Ayetler

Rad 26. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

RAD SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

26. Allah, rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Hâlbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.

Her şeyi elde etmekte olduğu gibi rızık elde etmek de çalışıp kazanmayla doğru orantılıdır. Allah'ın emir ve yasaklarını gözeterek, insanlar ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok rızık elde edebilir. Allah'ın yaptığı da kulun çalışması oranında rızık vermesidir. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Bu kanun imtihan sürecinde farklı işler. Allah rızkı daraltarak imtihan yapabilir. Bunun dışında bu kanunlara uyan herkes başarılı olur. Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

RAD SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

26. Allah, tercih ettiği [*] kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Onlar ise dünya hayatıyla şımardılar. Oysa dünya hayatı ahirete göre geçici bir yararlanmadan başka bir şey değildir.

[*]Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. İnsanın var etmesi, “gerekeni yapması”, Allah’ın var etmesi de “o şeyi yaratmasıdır” (Müfredât). Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Yarattığını o ölçüye göre yaratır. (Ra’d 13/8) Ayrıca En’âm 6/148-149’un dipnotlarına bkz.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  26. Allah kimi dilerse onun rızkını genişletir, ya da daraltır. O kâfirler ise, dünya hayatıyla (sahip oldukları dünyalıkla) şımardılar. Oysaki bu dünya hayatı öbür dünya hayatı yanında pek az ve geçici bir faydadan başka bir şey değildir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  26. Allah dilediğine rızkını bollaştırır da, daraltır da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa âhiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir.

 3. Diyanet İşleri

  26. Allah, rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Hâlbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.

 4. Diyanet Vakfı

  26. Allah dilediğine rızkını bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir.

 5. Edip Yüksel

  26. ALLAH dilediğine rızkı açar veya kısar. Onlar dünya hayatı ile sevindiler, hâlbuki bu dünya hayatı ahiret ile karşılaştırıldığında bir geçimlikten ibarettir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  26. Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de, daraltır da. Onlar ise dünya hayatı ile ferahlanmaktalar. Oysa dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir.

 7. Hakkı Yılmaz

  26. Ve Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de ölçülendirir de. Onlar ise basit dünya hayatı ile ferahladılar. Oysa basit dünya hayatı, âhirette sadece bir kazanımdır.

 8. Hasan Basri Çantay

  26. Allah kimi dilerse onun rızkını genişletir, daraltır. Onlar (ehl-i Mekke) dünyâ hayatiyle böbürlendiler. Halbuki dünyâ hayaatı âhiret yanında (geçici ve değersiz) bir metâ’dan başka (bir şey) değildir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  26. Allah dilediği kimsenin (niyet ve amellerine göre) rızkını genişletir ve (dilediğini de) daraltır. (O inkârcılar,) dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, âhiret (hayatı) yanında geçici bir faydalanmadan başka bir şey değildir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  26. Allah, dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğine de) daraltır. Fakat (onlar) dünya hayâtıyla şımardılar. Hâlbuki dünya hayâtı, âhiretin yanında (değersiz) bir menfaatten başka bir şey değildir.

 11. Hüseyin Atay

  26. Allah dilediği kimseye rızkı yayar ve ölçüyle verir. Dünya hayatına sevinirler. Oysa, dünya hayatı ahiret yanında kısa bir geçimlikten ibarettir.

 12. İhsan Eliaçık

  26. RIZKI genişleten de, daraltan da Allah'tır. Rızkı genişleyenler bunun kalıcı olduğunu sanarak gururlanırlar. Oysa dünya hayatı, ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  26. Allâh rızkı dilediği kimselere genişletir ve (dilediklerine) daraltır. (Mekke müşrikleri gibi nankör) o(la)nlar ise o en âdî (dünya) hayat(ıy) la ferahlan(ıp şımar)dılar. Hâlbuki âhirete nispetle o en alçak ha yat, ge çici olarak faydalanılacak bir şeyden baş kası değildir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  26. Allah rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.

 15. Mehmet Okuyan

  26. Allah rızkı dileyene (layık gördüğüne) açarak (bol) da verebilir, kısarak (dar) da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahirete göre dünya hayatı, geçici bir yarardan başka bir şey değildir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  26. ALLAH, rızkı tercih edene/tercih ettiğine genişletir ve daraltır. Ve (rızkı genişletilenler) dünya hayatında sevinirler; ne var ki dünya hayatı âhirete nazaran kısa vâdeli bir hazdan ibarettir.[1965] *

 17. Mustafa Öztürk

  26. [O kafirler/müşrikler sahip oldukları dünya malına bakıp da aldanmasınlar] . Allah [dünyadaki imtihan gereği] rızkı dilediğine bol verir, dilediğinin rızkını da daraltır. Allah'ın bolca rızık/nimet verdi­ği kimseler/müşrikler şu üç günlük hayatta sahip oldukları maddi zenginlikten dolayı şımarırlar. Oysa [maddi zenginlik, Allah'ın sevgili kulu olmanın bir göstergesi olmadığı gibi] dünyadaki fani hayat da ahiretteki ebedi hayata göre çok basit, gelip geçici bir imkan ve istifadeden baş­ka bir şey değildir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  26. Allah Teâlâ dilediğine rızkını genişletir ve darlatır. Ve onlar dünya hayatı ile sevindiler. Halbuki, dünya hayatı ahiret yanında bir metadan başka değildir.

 19. Sadık Türkmen

  26. Allah rızkı dilediğine bol yaratır, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.

 20. Süleyman Ateş

  26. Allâh, dilediğine rızkı açar da, kısar da. Dünyâ hayâtıyle sevindiler. Oysa âhiretin yanında dünyâ hayâtı, bir geçimden ibârettir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  26. Allah, tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Onlar ise dünya hayatıyla şımardılar. Oysa dünya hayatı ahirete göre geçici bir yararlanmadan başka bir şey değildir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  26. Allah düzenine uyup gayret gösterene rızkını ölçüsüne göre yayar. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  26. Allah, dilediği kimse için rızkı alabildiğine açar da sınırlayıp kısar da. İğreti dünya hayatıyla sevinip şımardılar. Oysaki dünya hayatı, âhirete oranla sadece küçük bir nimetlenme.