Ayetler

Rad 39. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

RAD SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

38. Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin (vadenin) bir yazısı vardır.

39. Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O’nun yanındadır.

Allah Her Şeyi Bir Ölçüyle Yapar

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetlerin doğru tercümesi ve açıklama ayetleri altta;

Süleymaniye Vakfı Meali

RAD SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

38. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlara eşler ve evlatlar verdik. Hiçbir elçi, Allah’ın izni olmadan bir ayet / bir mucize getiremez. Her bir dönem için bir Kitap[*] vardır.

[*] Her nebiye bir kitap verilmiştir. Bu kitaplarda küçük değişiklikler olur. Ana kitap Allah’ın katındadır (Bkz: Bakara 2/136 ve Al-i İmran 3/84).

39. Allah, koyduğu düzene göre dönemi kısaltır veya sabitler[*]. Ana Kitap O’nun yanındadır.

[*] Bu Allah’ın kanunudur. Ölçüsünü kendisi koymuştur.

Toplumlar açısından,

Rad 13/11:Bir toplum kendinde olan bir şeyi bozmazsa onu Allah da bozmaz. Allah bir topluma sıkıntı vermek isterse kimse engel olamaz.

Araf 7/34: Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar nede öne geçerler.

Bireyler açısından,

Fatır 35/11: “Yaşayanın yaşatılması ve ömrünün kısaltılması bir deftere kayıtlıdır. Bu Allah’a kolaydır.

Ahkaf 46/3: Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasında olanları başka değil; belli bir ömrü olan gerçek varlıklar olarak yarattık. Ayetleri görmezlikte gelenler, yapılan uyarılara kulak asmazlar.

En’am 6/2: Sizi tînden yaratan O’dur. Sonra bir ecel belirlemiştir. O’nun katında bir de ecel-i müsemmâ vardır.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  39. Allah dilediğini (eski hükümlerden zaman ve şartlara göre hikmete uygun düşmeyenleri, kâinat düzeninde bozuk olanları, tövbe edenin günahlarını, Hafaza meleklerin yazdıklarından cezayı gerektirmeyen hataları, bir nesli) siler ve dilediğini (anılan şeylerin zıtlarını) sabit bırakır. Ana Kitap (yazılanları hiç değişmeyen Levh-ı Mahfuz) ise, yalnız Onun katindadır.

 2. Bayraktar Bayraklı

  39. Allah dilediğini siler; dilediğini sabit bırakır. Kitabın anası/anayasa O'nun katındadır.

 3. Diyanet İşleri

  39. Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O’nun yanındadır.

 4. Diyanet Vakfı

  39. Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır.

 5. Edip Yüksel

  39. ALLAH dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ana Kitap O’nun yanındadır.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  39. Allah dilediğini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap O’nun katındadır.

 7. Hakkı Yılmaz

  39. Allah, dilediğini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır. Kitabın anası; Bilginin kaynağı da yalnızca O’nun katındadır.

 8. Hasan Basri Çantay

  39. Allah ne dilerse (onu yapar. Ba’zısını) mahveder, (vücuda getirmez, ba’zısını da) vücûda getirir. Ana kitab Onun nezdindedir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  39. Allah, dilediğini yok eder ve (dilediğini) bırakır. Çünkü Ana Kitab (vahyin kaynağı) O’nun katındadır.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  39. Allah (o yazıdan) dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ana kitab (olan Levh-i Mahfûz) ise O`nun katındadır.

 11. Hüseyin Atay

  39. Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ve ana kitap O’nun katindadır.

 12. İhsan Eliaçık

  39. Allah bunlardan uygun gördüğü­nü siler, uygun gördüğünü sürdürür. Çünkü kitabın ana kaynağı O'nun katındadır.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  39. Allâh (kulları hakkında yazmış olduğu hükümlerden, rızıklardan, ecellerden ve günahlardan) dilediğini siler ve (istediğini) sabit kılar! (Tüm yazıların aslını teşkil eden ve hiç değişmeyen ezelî ilmi temsil eden) Ümmü’l- Kitab ise sadece O’nun katındadır./ (Meleklere verilen nüshalardaki yazılar değişikliğe tâbiyse de) ana kitap (olan Levh-i Mahfûz) sadece O’nun ka tındadır./

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  39. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfûz) O'nun yanındadır.

 15. Mehmet Okuyan

  39. Allah dilediğini siler ve dilediğini sabit bırakır. Kitabın anası (esası) O’nun yanındadır.

 16. Mustafa İslamoğlu

  39. Allah tercih ettiğini yok eder, tercih ettiğini bırakıp sağlamlaştırır: zaten mesajın kaynağı (da) O’nun katındadır.

 17. Mustafa Öztürk

  39. Bununla birlikte Allah dilediği hükmü/şeriatı/ mucizeyi kaldırır, dilediğini daimi kılar. Bütün her şeyin bilgisi O'nun sınırsız ilminde mevcuttur.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  39. Allah Teâlâ dilediğini mahveder ve isbat buyurur ve ana kitap O’nun nezdindedir.

 19. Sadık Türkmen

  39. Allah dilediği sıra ile mesajları gerçekleştirir ve dilediği sıra ile mesajlarını (Kur’an’ı) sabit kılıp bırakır. (Mesajların yazıldığı) Ana Kitap (Levhi Mahfûz) O’nun yanındadır.

 20. Süleyman Ateş

  39. Allâh, dilediğini siler, (dilediğini) bırakır. Ana Kitap O’nun yanındadır.

 21. Süleymaniye Vakfı

  39. Allah, koyduğu düzene göre dönemi kısaltır veya sabitler. Ana Kitap O’nun yanındadır.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  39. Allah (levhi mahfuzdaki o yazıdan) uygun gördüğünü siler, uygun gördüğünün süresini sabitler. Ana kitap onun yanındadır.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  39. Allah dilediğini silip yok eder, dilediğini sâbit tutar. Kitap’ın anası/ana Kitap O’nun katındadır.