Ayetler

Rahman 56, 70, 72. Ayetlerdeki Tercüme Hatası

Diyanet İşler Meali

RAHMAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.

72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.

Süleymaniye Vakfı Meali

RAHMAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

56. Oralarda gözlerini (hizmet ettikleri kişilere) odaklayan huriler vardır. Onlardan önce herhangi bir insan veya cinin onlarla teması olmamıştır[*].

[*] “Temas” diye meal verilen kelimenin kökü olan “tams (طَّمْثُ)”, “bir şeye dokunma” anlamındadır (Mekâyîs). Kur’an’da bu ayetle birlikte Rahman 55/74. ayette yalnızca hurilerle ilgili olarak geçer. Huriler cennette yaratılacak olup (Vakıa 56/35-38) oraya giren kadın-erkek her mümine hizmetçi olarak verilecek olan varlıklardır (Saffat 37/48-49, Sad 38/52, Duhan 44/54, Tur 52/20, Vakıa 56/22-23, Nebe 78/33). Bu ayete göre cennetlikler, hurileri ilk defa cennette göreceklerdir.

70. O bahçelerde iyi huylu güzeller vardır.

72. Onlar, (cennetliklere) tahsis edilmiş olan ve çadırlarda kalan hurilerdir.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  56. O Cennetlerde gözleri yalnız erlerine bakan, onlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin (eli) dokunmamış olan eşler vardır.

  70. 0 Cennetlerde huyları güzel, yüzleri güzel zevceler vardır.

  72. Çadırlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş (gözleri yalnız erlerine bakan) Huriler (ceylan gözlü beyaz tenli kadınlar) vardır.

 2. Bayraktar Bayraklı

  56. Orada, gözlerini eşlerinden ayırmayan, kendilerinden önce ne insan ne de cin dokunmuş eşler olacaktır.

  70. Otağları içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır.

  72. Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.

 3. Diyanet İşleri

  56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

  70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.

  72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.

 4. Diyanet Vakfı

  56. Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

  70. İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır.

  72. Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır.

 5. Edip Yüksel

  56. Oralarda sarkan meyveler vardır; daha önce ne bir insan ne de bir cin tarafından dokunulmamış.

  70. Her ikisinde de iyilikler, güzellikler vardır.

  72. Çadırlara kapanmış güzeller

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  56. Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

  70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

  72. Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.

 7. Hakkı Yılmaz

  56. Oralarda, daha önce bildik, bilmedik, geçmiş, gelecek hiç kimse tarafından dokunulmamış; el ve göz değmemiş, bakışlarını dikenler vardır.

  70. O meyvelerin içlerinde iyilikler-güzellikler vardır.

  72. Çadırlara kapanmış parlak gözlüler vardır.

 8. Hasan Basri Çantay

  56. Oralarda gözünü yalınız zevcelerine hasretmiş (öyle dilber) ler vardır ki bunlardan evvel ne bir insan, ne bir cin asla kendilerine dokunmamışdır.

  70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

  72. Çadırlar içinde ehl-i perde huurîler yardır.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  56. Oralarda bakışını (yalnız eşlerine) çeviren (öyle dilber hûri)ler vardır ki bunlardan önce henüz kendisine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur.

  70. İçlerinde huyu güzel, kendi çok güzel kadınlar vardır.

  72. Otağlar içine kapan(ıp çekil)miş hûriler vardır.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  56. Onlarda (kocalarından) başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmuştur!

  70. Onlarda (o Cennetlerde), hayırlı (iyi huylu) güzel hanımlar vardır!

  72. (İnciden) çadırlar (cibinlikler) içinde perdelenmiş hûriler!

 11. Hüseyin Atay

  56. Oralarda, daha önce insanların da cinlerin de dokunmamış olduğu, bakışını kısanlar vardır.

  70. Oralarda iyi huylu güzeller vardır.

  72. Çadırlar içinde tutulan güzel gözlüler vardır

 12. İhsan Eliaçık

  56. O cennetlerde daha önce görü­ nen görünmeyen, hiç kimseyle ilişkisi olmamış candan eşler olacak,

  70. İkisinde de bütün iyilikler ve güzellikler bulunacak,

  72. Çadırlar içinde bekleyen göz aydınlığı eşler,

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  56. Onlarda, bakışları(nı sadece eşlerine) tahsis eden kadınlar vardır ki, kendilerinden önce ne bir insan, ne de bir cin onların bekâretini bozmamış tır/onlara dokunmamıştır/!

  70. Onlarda, (huyları) iyi mi iyi, (yüz leri ise) gü zel mi güzel hanımlar vardır.

  72. (İçi boş inciden yapılmış) çadırlarda per - de lenmiş (olan, de ğer lerinden ve şereflerinden do la yı kocalarından başkalarına gör ün meyen) hûriler!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

  70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.

  72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.

 15. Mehmet Okuyan

  56. Oralarda (cennetlerde) bakışlarını (yalnızca eşlerine) kısanlar (çevirenler) var ki onlardan (cennetliklerden) önce kendilerine hiçbir insan ve cin dokunmamıştır.

  70 . Oralarda (cennetlerde) güzel hayırlılar (eşler) vardır.

  72 . Otağlar (çadırlar) içinde (cennetliklere) özel huriler (vardır).

 16. Mustafa İslamoğlu

  56. Bu (cennetlerde), daha önce görünür görünmez hiçbir varlığın dokunmadığı, gözü dışarıda olmayan eşler olacak:

  70. Orada (her şeyin) en mükemmeli, en güzeli olacak:

  72. Çardaklar içinde, gözü gönlü dışarıda olmayan pırıl pırıl eşler:

 17. Mustafa Öztürk

  56. O cennetlerde, eşlerinden başkasına bakmayan, daha önce hiçbir insan ve cin eli değmemiş dilberler/huriler vardır

  70. Bütün bu cennetlerde iyi huylu, güzel kadınlar vardır.

  72. Çadırlarda eşlerini bekleyen ahu gözlü, sütbeyaz tenli dilberler/huriler vardır

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  56. O cennetlerde nazarlarını (yalnız kendi kocalarına) hasretmiş kadınlar vardır ki, kendilerine onlardan önce ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır.

  70. O cennetlerde hayırlı huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

  72. (Onlar) Çadırlarda ikamete müdavim hurilerdir.

 19. Sadık Türkmen

  56. Oralarda gözlerini yalnız kendilerine dikmiş, iri gözlü eşler vardır. Onlara daha önce ne bir insan, ne de bir cin dokunmamıştır.

  70. Onlarda güzel huylu, yüzleri güzel eşler vardır.

  72. Onlar, belli bir yerde himaye edilen iri gözlü eşler.

 20. Süleyman Ateş

  56. Onlarda bakışları kısa (yalnız kocalarına bakan) öyle dilberler de var ki, bunlardan önce onları ne insan, ne de cin kanatmamıştır.

  70. Onlarda da iyi huylu, güzel kadınlar var.

  72. Çadırlara kapanmış hûriler.

 21. Süleymaniye Vakfı

  56. Oralarda gözlerini (hizmet ettikleri kişilere) odaklayan huriler vardır. Onlardan önce herhangi bir insan veya cinin onlarla teması olmamıştır.

  70. O bahçelerde iyi huylu güzeller vardır.

  72. Onlar, (cennetliklere) tahsis edilmiş olan ve çadırlarda kalan hurilerdir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  56. Orada, bakışlarını yalnız eşlerine çevirmiş, daha önce ne insan ve ne de cinlerin dokunmuş olduğu eşler vardır.

  70. Oralarda ( herşeyin) en güzeli en mükemmeli olacak .

  72. Çadırlar içinde göz gönlü dışarda olmayan pırıl pırıl eşler vardır

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  56. O cennetlerde, bakışlarını eşlerine dikmiş öyle dilberler vardır ki, daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.

  70. İçlerinde iyi mi iyi, güzel mi güzel hanımlar var.

  72. Çadırlar içinde bekletilen huriler var.