Ayetler

Rum 29. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

RUM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

28. Allah, size kendinizden şöyle bir örnek getirdi: Kölelerinizden, verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.

29. Fakat, zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah’ın (bu şekilde) saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.

Allah Hiç Kimseyi Saptırmaz

Allah birilerini saptıracak olsaydı peygamberler ve kitaplar göndermezdi. İnsanlar kendi iradeleriyle, tercihleriyle sapar. İnsanlar hangi yoldan giderse, neyi tercih ederlerse Allah onu yaratır. Buna göre insanlar Allah katında kendi tercihlerinden dolayı ya mümin olur ya da kafir olur. Kehf 29. ayetin ilgili bölümü şöyle De ki: Bu gerçek /Kur’an Rabbinizdendir. Artık isteyen inansın, isteyen kâfirlik etsin. Buna göre Allah insanları ya sapık sayar ya da doğru yolda olduğunu onaylar. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

RUM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

28. Allah, size kendinizden örnek veriyor; hakimiyetiniz altındakilerden size verdiğimiz rızıklarda size ortak olup da sizinle eşit durumda olan var mı? Onlar için duyduğunuz kaygı, aynı kendiniz için duyduğunuz kaygı gibi midir? Ayetlerimizi, aklını kullanan bir topluluk için işte böyle ayrıntılı olarak açıklarız.

29. Yanlışa dalanlar, aslında bilgisizce nefislerinin arzularına uyarlar. Allah’ın sapkın kabul ettiğini kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcısı olmayacaktır[*].

[*] Bir kişi yola gelmeden Allah onu yola gelmiş saymaz. Doğru yola gelmeleri için kalpten inanmaları gerekir. Onu da en iyi Allah bilir (A’raf 7/186, Nahl 16/37, Kasas 28/56, Casiye 45/23).

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  29. Hayır! Zulmedenler, bilgisizce kötü arzularına uymuşlardır. (Aklını ve hür iradesini doğru kullanmadığı için) Allah’ın sapkınlıkta bıraktığını artık kim hidâyete erdirebilir! Onların yardımcıları da yoktur.

 2. Bayraktar Bayraklı

  29. Hayır, zulmedenler, hiç bir bilgiye dayanmaksızın kendi heva (istek ve tutku)larına uymuşlardır. Allah`ın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiç bir yardımcıları yoktur.

 3. Diyanet İşleri

  29. Fakat, zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah’ın (bu şekilde) saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.

 4. Diyanet Vakfı

  29. Gel gör ki haksızlık edenler, bilgisizce kötü arzularına uydular. Allah’ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Onlar için herhangi bir yardımcı yoktur.

 5. Edip Yüksel

  29. Aslında, zalimler bilgisizce kendi kafalarına uydular. ALLAH’ın saptırdığını kim doğruya iletebilir? Onlara hiç kimse yardım etmez.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  29. Fakat zulmedenler, bilgisizce hevalarına uydular. Artık Allah’ın şaşırttığını kim yola getirebilir? Onların yardımcıları da yoktur.

 7. Hakkı Yılmaz

  29. Tam tersi, şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapmış kimseler, bilgisizce boş-iğreti arzularına uydular. Peki, Allah’ın şaşırttığını kim yola getirebilir? Onlar için yardımcılardan da yoktur.

 8. Hasan Basri Çantay

  29. Hayır, o zulmedenler bilgisizce kendi nevalarına tabi’ oldu (lar). Artık Allahın sapdırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Onlar için yardımcılardan (hiçbir şey) yokdur.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  29. Fakat zulüm (ve inkâr) edenler, (Allah’ın hükümleri yerine) ilim dışı olarak kendi keyiflerine uydular. Allah’ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir? Onlara hiç yardım eden de olmaz.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  29. Hayır! Zulmedenler (nefsânî) arzularına bilgisizce uydu(lar). Artık Allah`ın, (kendi isyânı yüzünden) dalâlete attığını kim hidâyete erdirebilir. Onlar için hiçbir yardımcı da yoktur.

 11. Hüseyin Atay

  29. Hayır! Haksızlık edenler, bilmeden kendi hevesle- rine uymuşlardır. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim yola getirebilir? Onların yardımcıları da yoktur.

 12. İhsan Eliaçık

  29. Fakat zulmedenler bilinçsizce heva ve heveslerine uydular. Artık Allah'ın şaşırttığını kim yola getirebilir? Bu işte onlara kim yardım edebilir?

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  29. Doğrusu o (şirk koşarak) zâlim olmuş kimseler (bunca âyetlerden bir şey anlamayıp, yollarının yanlışlığı hakkında) bilgiden yoksun olarak tama men kendi (eğri-büğrü) arzularına uymuştur. Artık Allâh’ın (kendisine verilen irâde ve kudreti yanlış yolda kullandığı için) saptırmış olduğu kimseyi (doğru yola) kim hidâyet edebilir? Onlar(ın dalâletten kurtulmaları) için yardımcılardan hiçbir kimse de yoktur!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  29. Allah'ın (bu şekilde) saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.

 15. Mehmet Okuyan

  29. Aslında haksızlık edenler, bilgisizce heveslerine uydular. Allah’ın saptırdığını (sapkınlığını onayladığını) kim doğru yola ulaştırabilir ki! Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.

 16. Mustafa İslamoğlu

  29. Hayır, (kendilerine) zulmeden kimseler bilgisiz ve bilinçsizce kendi arzu ve tutkularının peşine takılırlar. Artık Allah’ın (bu şekilde) saptırdıklarını kim doğru yola yöneltebilir ki? Üstelik onlar, herhangi bir yardıma mazhar da olamazlar.

 17. Mustafa Öztürk

  29. Ama gel gör ki şirk inancında ısrar edenler körü körüne istek ve arzuları­na uymaktadırlar. Allah'ın dalalette bıraktığı kimseleri kim hidayete/doğru yola ulaştırabilir ki?! Böylelerine yardım edecek kimse de yoktur.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  29. Fakat zulmedenler, bilmeksizin kendi hevâlarına tâbi oldular. Artık Allah’ın dalâlete düşürdüğünü kim hidâyete erdirebilir? Ve onlar için yardım edeceklerden (kimse de) yoktur.

 19. Sadık Türkmen

  29. Hayır, zulmedenler bilgisizce kendi tutkularına uydular! Allah’ın (düzelmek istemediği için) sapıklığında bıraktığını, kim doğru yola iletebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

 20. Süleyman Ateş

  29. Hayır, zulmedenler, bilgisizce keyiflerine uydular. Allâh’ın şaşırttığını (Allâh’ın gönderdiği hidâyete uymadığı için düştüğü sapıklığında terk ettiği kimseyi) kim yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.

 21. Süleymaniye Vakfı

  29. Yanlışa dalanlar, aslında bilgisizce nefislerinin arzularına uyarlar. Allah’ın sapkın kabul ettiğini kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcısı olmayacaktır.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  29. Hayır; zulmedenler, körü körü ne kendi heveslerine uymuşlardır. Allah'ın (kendi inançlarından ötürü) sapık saydığı kimseleri kim doğru yola eriştirebilir? Onların yardımcılarıda yoktur

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  29. Zulme sapanlarsa ilimsiz bir biçimde keyiflerine uymuşlardır. Allah’ın saptırdığına kim yol gösterecek? Böylelerinin yardımcıları yoktur.