Ayetler

Rum 5. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

RUM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

2,3,4,5. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

İman etmekten rızık elde etmeye kadar Allah her şeyi çalışana, üzerine düşen görevleri yerine getirenlere veriyor. Hiç kimse istediği bir şeyi sadece isteyerek elde edemez. Onu elde etmek için ne gerekiyorsa onu yapması lazım. Allah'tan yardım görmek de böyle. Konu neyse insan o konuda yapılması gerekenleri yapar, Allah da o zaman yardımım eder.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetlerin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

RUM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

2. Rumlar yenilgiye uğradılar,

3. yeryüzünün en çukur yerinde[*]. Onlar, yenilgilerinin ardından galip geleceklerdir, .

[*] Burası, savaşın olduğu Lut gölü çevresidir. 

4. birkaç yıl içerisinde[*]. Bunun öncesinde de sonrasında da her iş Allah’ın elindedir. O gün müminler de sevineceklerdir,

[*]Bıd’ (بضع) kelimesi üçten dokuza kadar olan sayıları ifade etmek için kullanıldığı gibi birden dokuza kadar olan sayıları ifade etmek için de kullanılır (Müfredat).

5. Allah’ın yardımıyla. O, uygun gördüğüne yardım eder. O daima üstündür, ikramı boldur.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  5. Allah’ın bu yardımıyla (yahut Allah’ın, mü’minleri doğru çıkarmak suretiyle kendilerine olan yardımıyla sevineceklerdir).

 2. Bayraktar Bayraklı

  2-5. Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah`a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah`ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir.

 3. Diyanet İşleri

  2-5. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

 4. Diyanet Vakfı

  2-5. Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah’ındır. O gün müminler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.

 5. Edip Yüksel

  5. ALLAH’ın zaferiyle… O dilediğini zafere ulaştırır. O Üstündür, Rahimdir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  5. (Bu da) Allah’ın yardımıyla (olacaktır). Allah dilediğine yardım eder, galip kılar. O çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.

 7. Hakkı Yılmaz

  2-5. .Rûmlar/ Bizanslılar, yeryüzünün en alçak/ çukur yerinde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinin ardından da birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce ve sonra emir Allah’ındır. Ve o gün mü’minler, Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, Kendisinin bir vaadi olarak dilediğine yardım eder, galip kılar.

 8. Hasan Basri Çantay

  5. Allahın nusratıyle. O, kimi dilerse ona yardım eder. O, yegâne gaalibdir, (mü’minleri) çok esirgeyicidir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  2-5. Rumlar, (Arabistan’a) en yakın bir yerde (İranlılar’a) yenildi. Ama onlar (bu) yenilmelerinden sonra birkaç (3-9) yıl içinde onları yeneceklerdir. (Bundan) önce de sonra da emir yalnız Allah’ındır. İşte o gün mü’minler Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. (Allah) dilediğine yardım eder (zafere ulaştırır). O, mutlak galiptir, çok merhametlidir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  2-5. Rum`lar (Arab`ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan Îranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) galib geleceklerdir. Önünde de sonunda da emir Allah`ındır; o gün mü`minler de Allah`ın yardımıyla sevinecektir. (O,) dilediğine yardım eder. Çünki O, Azîz (kudreti herşeye üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

 11. Hüseyin Atay

  5. Bizanslılar en yakın bir yerde yenildiler; onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allaha aittir. İşte o gün inananlar, isteyene yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, acıyandır.

 12. İhsan Eliaçık

  5. Allah, yardımıyla kimilâyık görürse onu destekler. O güçlüdür, sevgi ve merhamet sahibidir.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  5. Allâh’ın (kitapsızlara karşı Ehl-i kitaba) yardımıyla! O, dilediğine yardım eder(ek onu düşmanına gâlip kılar). (İstediğine yardım etme gücüne sahip olan) Azîz de, (âhiret rahmetini hak etmeyenleri, dilediğinde dünyadaki rahmetine mazhar kılacak) Rahîm de ancak O’dur.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  2-5. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

 15. Mehmet Okuyan

  2-5. Rumlar (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın yerde yenildi. (Oysa) onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç sene içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir (yetki) yalnızca Allah’a aittir. O gün, müminler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. (Allah) dilediğine (layık olana) yardım eder. O güçlüdür, çok merhametlidir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  5. Allah’ın yardımı sayesinde… O tercih edene/tercih ettiğine yardım eder: zira O her işinde mükemmel olan, sonsuz merhamet sahibidir.

 17. Mustafa Öztürk

  2-5. Rumlar [Bizanslılar/Doğu Romalı­lar] Hicaz'a yakın bir bölgede [Şam diyarında] yenilgiye uğradılar. Ama onlar [Persler karşısındaki] bu yenilgilerinin ardından beş-on yıl içinde galip gelecekler; çünkü önünde sonunda Allah'ın dediği olur; [Allah, insan ve toplumla ilgili değişmez kanunları uyarınca hak edeni galip getirir, hak edeni de mağlup ettirir] . Doğu Romalılar Perslere üstün geldiği zaman müminler sevinecekler. Evet, müminler [Perslerin galibiyetinden mutluluk duyan Mekkeli müşriklere inat] , Allah'ın Bizanslılara nasip ettiği zafere sevinecektir. Allah dilediğine/hak edene zafer nasip eder. O üstün kudret sahibidir, ama aynı zamanda çok şefkatli ve merhametlidir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  5. Allah’ın nusretiyle. Dilediğine yardım eder ve O azîzdir, rahîmdir.

 19. Sadık Türkmen

  5. Allah’ın yardımına!.. O dilediğine/gereğini yapanlara yardım eder. O üstündür, esirgeyendir.

 20. Süleyman Ateş

  5. Allâh’ın yardımıyle. (Allâh) Dilediğine yardım eder. O, gâliptir, esirgeyendir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  5. Allah’ın yardımıyla. O, uygun gördüğüne yardım eder. O daima üstündür, ikramı boldur.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  5. Allah'ın yardımıyla: O, (dinde) gayret gösterene yardım eder. O, çok yücedir (güçlüdür) Rahimdir (merhameti sonsuzdur ).

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  5. Allah’ın yardımıyla. Dilediğine yardım eder O! Azîz’dir, Rahîm’dir O.