Ayetler

Rum 54. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

RUM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

54. Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

Allah Furkan 2. ayette her şeye bir ölçü koyduğunu söylüyor Göklerin ve yerin hâkimiyeti onun elindedir; ne bir çocuk edinmiştir, ne de hâkimiyette ortağı vardır. O, her şeyi yaratmış ve her şeye bir ölçü koymuştur. Ölçü, Allah'ın belirlediği kanunlar demektir. İnsana koyduğu ölçü de üstteki ayetteki gibi; bebek olarak doğmak, gelişip güçlenmek ve sonra tekrar güçsüzlük çağına gelmek. Allah, bu düzene göre insanları yaratıyor. Kimse bunun dışına çıkamaz.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

RUM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

54. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, güçsüzlüğün ardından güçlü hale getiren, güçlülükten sonra da tekrar güçsüz ve ak saçlı hale getirendir. O tercih ettiği şeyi yaratır. Daima bilen ve ölçüyü koyan odur.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  54. Allah Odur ki, sizi ilkin güçsüz yaratmıştır; sonra güçsüzlüğün ardından güç vermiştir; sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve ihtiyarlık vermiştir. O, dilediğini yoktan var eder. Yegâne Alim ( her şeyi hakkıyla bilen), Kadir (her şeye tam muktadir olan) de Odur.

 2. Bayraktar Bayraklı

  54. Sizi önce zayıf yaratıp sonra bu zayıflığın ardından size güç veren, sonra bu gücün ardından sizi tekrar zayıf ve yaşlı kılan Allah`tır. Allah, dilediğini yaratır. O, her şeyi bilendir; her şeye gücü yetendir.

 3. Diyanet İşleri

  54. Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

 4. Diyanet Vakfı

  54. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, Allah’tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir.

 5. Edip Yüksel

  54. ALLAH sizi zayıf olarak yarattı, zayıflıktan sonra size güç verdi, güçten sonra zayıflık ve ağarmış saçlar verdi. O dilediğini yaratır. O Bilendir, Güçlüdür.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  54. Allah O’dur ki, sizi güçsüz olarak yaratır, sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet verir. Sonra kuvvetin arkasından yine güçsüzlüğe ve ihtiyarlığa getirir. O dilediğini yaratır. Ve O, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter.

 7. Hakkı Yılmaz

  54. Allah, sizi güçsüz olarak oluşturandır. Sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet getirdi. Sonra kuvvetin arkasından güçsüzlük ve ihtiyarlık getirdi. O, dilediğini oluşturur. Ve O, en iyi bilendir, en iyi güç yetirendir.

 8. Hasan Basri Çantay

  54. Allah, sizi bir za’fdan yaratan, sonra diğer bir za’fın ardından kuvvet veren, sonra kuvvetin arkasından da yine za’fa ve ihtiyarlığa getirendir. (O), ne dilerse yaratır. O, hakkıyle bilendir, kemâliyle kaadirdir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  54. Sizi, zayıf (meni/sperma)dan yaratan, sonra diğer zayıflığın (cenin ve sıbyanlığın) ardından size kuvvet veren (geliştiren), sonra kuvvetin ardından (yeniden) size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah’tır. (O) dilediğini yaratır ve O, hakkıyla bilendir, kâdir-i mutlaktır.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  54. Allah, sizi zayıf yaratan; sonra zayıflığın ardından (size) bir kuvvet veren; sonra kuvvetin ardından (tekrar) bir zayıflık ve bir ihtiyarlık verendir. (O,) dilediğini yaratır. Çünki O, Alîm (kullarının her hâlini hakkıyla bilen)dir, Kadîr (her dilediğine gücü yeten)dir.

 11. Hüseyin Atay

  54. Sizi güçsüz olarak yaratan, güçsüzlükten sonra kuvetli kılan, sonra da kuvvetliliğin ardından güçsüz ve ak saçlı yapan Allah'tır. O dilediğini yaratır. Bilendir, kudretli olandır.

 12. İhsan Eliaçık

  54. SİZİ biçare bir halde yaratan, sonra güç kuvvet veren, sonra tekrar yaşlı bir biçareye çeviren O'dur. O neyi uygun görürse onu yaratıyor. O her şeyi biliyor, O'nun her şeye gücü yeter.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  54. Ancak Allâh’tır O Zât ki; sizi yaratmaya bir zayıflık (alâmeti olan meni gibi bir su)dan başlamış, sonra o zâfiyetin ardından (bedeninize ruh verdi ğinde, daha sonra da ergenlik çağına ulaştığınızda) bir kuvvet yaratmış, sonra (yaşlılık çağına vardığınızda) kuvvetin ardından da farklı bir güçsüzlük ve ihti yarlık meydana getirmiştir. (Bunların hiçbiri akıl sız tabiatın işlerinden olmayıp, hepsi de sadece O’nun irâde ve kudretiyle meydana gelmektedir.) O, dilediğini yaratmaktadır. (İnsanların yaratılma aşamalarını hakkıyla bilen) Alîm de, (bunca farklı şekiller arasın da istediği sûreti dilediği kuluna tahsîse gücü yeten) Kadîr de ancak O’dur.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  54. Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

 15. Mehmet Okuyan

  54. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve yaşlılık veren Allah’tır. O dilediğini yaratır. O bilendir, gücü yetendir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  54. ALLAH’TIR başlangıçta sizi güçten yoksun yaratan, bu yoksunluğun ardından sizi güçlü kuvvetli kılan, bu güçlü kuvvetli dönemin ardından sizi (tekrar) zayıflığa ve ak saçlılığa mahkûm eden: O istediğini yaratır; zira O’dur her şeyi bilen, O’dur mutlak kudret sahibi.

 17. Mustafa Öztürk

  54. Sizi ilkin zayıf ve güçsüz bir varlık halinde yaratan, bebeklik ve çocukluk çağı­nızdaki acizliğinizin ardından size genç­lik ve yetişkinlikte kuvvet/kudret veren, bu güçlü halinizin ardından ihtiyarlık çağınızda saçlarınıza aklar düşürüp sizi tekrar acizliğe duçar eden Allah'tır. O dilediği şeyi yaratır. Çünkü O her şeyi bilen, her şeye gücü yetendir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  54. Allah, o (Hâlık-ı Azîm)dir ki, sizi bir zayıf şeyden yarattı, sonra zayıflık ardından bir kuvvet verdi, sonra da kuvvetin ardından zayıflık ve ihtiyarlık vücuda getirdi. Dilediğini yaratır ve O, öyle alîmdir, kâdirdir.

 19. Sadık Türkmen

  54. O Allah Kİ, sizi zayıf olarak yarattı. Sonra bu zayıflığın ardından bir güç verdi. Sonra o gücün ardından bir zayıflık ve ihtiyarlık kıldı. Allah dilediği şeyleri yaratır. O bilendir, gücü yetendir.

 20. Süleyman Ateş

  54. Allah’tır ki sizi zayıflıktan yarattı. Sonra zayıflığın ardından (size) bir kuvvet verdi. Sonra kuvvetin ardından da zayıflık ve ihtiyarlık verdi. Allâh, dilediğini yaratır, O, bilendir, gücü yetendir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  54. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, güçsüzlüğün ardından güçlü hale getiren, güçlülükten sonra da tekrar güçsüz ve ak saçlı hale getirendir. O tercih ettiği şeyi yaratır. Daima bilen ve ölçüyü koyan odur.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  54. Sizi güçsüz olarak yaratan, güçsüzlükten sonra kuvvetli kılan, sonra da kuvvetliliğin ardından güçsüz ve ihtiyar yapan Allah'tır. O, (her şeyi) düzenine uygun yaratır; O her şeyi bilendir ve sınırsız güç sahibidir!

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  54. Allah O’dur ki, sizi bir güçsüzlükten yarattı. Sonra o güçsüzlüğün arkasından bir kuvvet oluşturdu. Sonra o kuvvetin arkasından bir güçsüzlük ve ihtiyarlığa vücut verdi. Dilediğini yaratır. Alîm’dir O, Kadîr’dir.