Ayetler

Rum 59. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

RUM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

58. Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun, eğer sen onlara bir âyet getirsen, inkâr edenler mutlaka, “Siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız” derler.

59. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler.

Kalpler Mühürleniyorsa Tevbe Neden Var?

Alttaki ayetler bütün insanlara hitaben; Allah hem insanların kalplerini mühürleyip hem de "ölüm gelmeden tevbe edin" diye ayet mi indirmiş? Ne anlamı olur ki?

ZÜMER SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

53. Onlara şu sözü söyle: “Ey kendilerini aşırı davranışlara sürüklemiş Allah kulları! Allah’ın merhametinden (ikramından) umut kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O, hem bağışlar hem de ikramda bulunur.

54. O azap gelip çatmadan Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Yoksa daha sonra yardım göremezsiniz.

55. Farkına varmadığınız bir anda o azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilenlerin en güzeline uyun.”

56. Sonra kalkıp şöyle der: “Allah’a karşı çok kusur işledim; her şeyi kaybettim. Gerçekten ben hafife alanlardandım”

57. Kalkıp şunu diyebilir: “Beni Allah yola getirseydi ben de çekinerek korunanlardan olurdum.”

58. Azabı görünce şöyle de diyebilir: “Keşke elimde bir fırsat daha olsa da güzel davrananlardan olsam.”

59. Hayır, sana bunca belgelerim geldi de sen onlar karşısında yalana sarıldın, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun.

Bu ayetlerden tevbe etmeden ölen kafirlerin ne söyleyeceklerini ve onlara ne söyleneceğini görüyoruz. Bu insanların kalpleri mühürlü olsa koyu belirttiğim yerlerdeki gibi konuşmazlar. O zaman "bizim kalplerimiz mühürlüydü, biz inanamadık" gibi bir şey demeleri gerekir. 59. ayette belgelerin bu insanlara ulaştığı fakat kabul etmedikleri hatta yalan söylediklerini görüyoruz. Tevbe kapısı herkes için, ölene kadar açıktır. Allah kimsenin kalbini mühürlemez ama kafirler inanmamakta çok kararlı oldukları için, Allah onların bu tavrını kalplerinde yeni bir yapı şeklinde oluşturur. Burada sorumlular tamamen insanlardır. "Allah onların kalbini mühürledi" demek ayrı bir şeydir. "Allah onların tavırlarını kalplerinde yeni bir yapı şeklinde oluşturdu" demek ayrı bir şeydir. Bu insanlar inanmamakta çok kararlı olduğu için tevbe etmeyi hiç bir zaman düşünmüyorlar ama tevbe edip dönseler Allah onlarında tevbesini kabul eder. Allah Adil'dir, kimseye haksızlık yapmaz. Bu ayetlerin doğru tercümesi şöyle

Süleymaniye Vakfı Meali

RUM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

58. Bu Kur’an’da insanlar için her türlü örneği verdik. Sen onlara bir mucize getirsen bile kâfirlik edenler kesinlikle: “Siz, batıla dalan kimselersiniz!” diyeceklerdir.

59. Allah, bilmezlikten gelenlerin kalpleri üzerinde işte böyle yeni bir yapı oluşturur.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  59. Allah, (Tevhidi) bilmeyenlerin (ve öğrenmeye de talip olmayanların) kalplerini işte böyle (sanki) mühürler (körletir).

 2. Bayraktar Bayraklı

  59. İşte, gerçeği bilmeyenlerin kalplerini Allah böyle mühürlemektedir.

 3. Diyanet İşleri

  59. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler.

 4. Diyanet Vakfı

  59. İşte bilmeyenlerin (hakkı tanımayanların) kalplerini Allah böylece mühürler.

 5. Edip Yüksel

  59.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  59. ALLAH bilmeyenlerin kalplerini işte böyle damgalar.

 7. Hakkı Yılmaz

  59. İşte, bilmeyen kimselerin kalpleri üzerine Allah böyle damga vurur.

 8. Hasan Basri Çantay

  59. İşte bilmezlerin kalblerine Allah böyle mühür basar.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  59. İşte Allah, (kendisini ve hakikatleri) bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  59. İşte (hakkın kıymetini) bilmeyenlerin kalblerini (küfürlerindeki inadları sebebiyle)Allah böyle mühürler!

 11. Hüseyin Atay

  59. Allah, bilmeyenlerin kalplerine işte böylece mühür basar.

 12. İhsan Eliaçık

  59. Bilginin kadrini bilmeyenlerin kalplerini Allah işte böyle mühürler.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  59. İşte Allâh o (tevhîd inancının doğruluğunu) bilme (uğrunda çaba sarf etme)yen kimsele rin kalpleri üzerine böylece (güçlü ve sağlam bir) mühür basar!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  59. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler.

 15. Mehmet Okuyan

  59. İşte (gerçeği) bilme(k isteme)yenlerin kalplerini Allah böyle mühürler.

 16. Mustafa İslamoğlu

  59. Allah (hakikatin) bilgisine sırt çevirenlerin kalplerini işte böyle mühürler.

 17. Mustafa Öztürk

  59. İşte Allah hakikati görmemekte ısrar edenlerin kalplerini böyle mühürler.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  59. İşte bilmeyenlerin kalplerini Allah Teâlâ öylece mühürler.

 19. Sadık Türkmen

  59. Işte böyle; Allah öğrenmeye çalışmayanların kalplerine mutsuzluk verir.

 20. Süleyman Ateş

  59. İşte Allâh, bilmeyenlerin kalblerini böyle mühürler.

 21. Süleymaniye Vakfı

  59. Allah, bilmezlikten gelenlerin kalpleri üzerinde işte böyle yeni bir yapı oluşturur.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  59. Sanki Allah kalplerini mühürledi de anlamıyorlar

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  59. İlimden nasipsizlerin kalpleri üzerine Allah işte böyle mühür basıyor.