Ayetler

Secde 13. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

SECDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

12. Suçlular, Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, “Rabbimiz! (Gerçeği) gördük ve işittik. Artık şimdi bizi (dünyaya) döndür ki, salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız” dedikleri vakit, (onları) bir görsen!

13 Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.

14 (Onlara şöyle denilecek:) “O hâlde, bu gününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedî azabı tadın.”

Allah Cehennemi Doldurmaya Ne Zaman Karar Verdi?

Adem (a.s)'ın yaratılması anlatan ayetlere baktığımızda, Allah cehennemi, İblis'in insanları saptırma iznini aldıktan sonra dolduracağını söylediğini görüyoruz.

ARAF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

11. Sizi yarattık sonra size şekil verdik, sonra da meleklere: “Âdem’e secde edin!” dedik. Hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı. O, secde edenlere katılmadı.

12. Allah: “Sana emrettiğimde secde etmeni engelleyen ne oldu?” diye sordu. “Ben ondan iyiyim. Beni ateşten yarattın ama onu balçıktan yarattın.” diye cevap verdi.

13. Allah dedi ki “Yıkıl oradan! Orada büyüklük taslamaya hakkın yoktur. Defol! Sen değerini yitirenlerdensin.”

14. İblis: “Öyleyse tekrar dirilecekleri güne kadar beni yaşat.” dedi.

15. Allah dedi ki “Sen de yaşatılacaklardansın.”

16. Şeytan dedi ki “Madem beni aşırılığa sen sevk ettin ben de senin doğru yolunun üstüne onlar için oturacağıma yemin ederim.

17. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Göreceksin, onların çoğu sana karşı görevlerini yerine getirmeyecektir.”

18. Allah dedi ki “Emre itaatsizlikten kovulmuş olarak defol oradan! Hele onlardan biri sana uysun, cehennemi sizinle dolduracağım.”

Peygamberler Bile Çaresiz Kalmış

Bir insan peygamber de olsa herkesin iman etmesini sağlayamaz, sağlayamamış. Nuh peygamber (a.s) oğlunu, Lut peygamber (a.s) karısını, İbrahim peygamber (a.s) babasını, bizim peygamberimiz (a.s) de amcasını iman ettiremedi. Allah da hiç kimseyi zorla iman ettirip ya da zorla sapıklığa sevk etmiyor. Allah bizleri özgür iradeyle yaratmış. Bakara 256. ayetten bunu görebiliyoruz; Dinde zorlama olamaz; doğrular ile yanlış kurgular iyice ayrılmıştır. Kim taşkınlık edenleri (tağutları) tanımaz da Allah'a güvenirse, kopması imkânsız en sağlam kulpa yapışmış olur. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah’tır. Allah iman ile küfür tercihini bize bırakmasaydı, tercihi Kendisi yapsaydı bir emir verirdi bütün insanları hidayet üzere birleştirirdi ama o zaman imtihan olmazdı. Tercihi bize bıraktığı için insanlar kafirliği veya imanı seçebiliyor. Bunun sonucu insanlar ya cennete gidecek ya cehenneme. Seçim tamamen bize bırakılmış. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

SECDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

12. Suçluların, Rablerinin huzurunda başlarını öne eğerek "Rabbimiz, (gerçeği) gözümüzle gördük ve kulağımızla duyduk; bizi geri çevir de iyi işler yapalım; artık kesin bilgi sahibi kimseleriz." dedikleri sıradaki hallerini bir görsen!

13. Tercihi biz yapsaydık kesinlikle herkesi hidayete erdirirdik. Ama benim şu sözüm gerçekleşecektir: “Cehennemi tamamen (şeytanlara uyan) cinler ve insanlarla dolduracağım.”

14 (Onlara şöyle denecek:) "Bugününüze varmayı unutmuş olmanızın karşılığını tadın! Biz de sizi unuttuk Yaptıklarınıza karşılık kalıcı olan azabı tadım."

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

İnsanların sapıklığı ya da hidayeti tercih etmesiyle ilgili açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  13. Zaten eğer Biz (icbarf olarak) dilemiş olsaydık, herkese hidâyetini mutlaka verirdik. Ancak: “Cehennemi (aklını ve hür iradesini doğru kullanmayan) cinlerden ve insanlardan kesenkes tamamıyla dolduracağım” diye Benden kesin söz sâdır olmuştur (; bu da mutlaka gerçekleşecektir).

 2. Bayraktar Bayraklı

  13. Biz dileseydik herkesi doğru yola iletirdik. Fakat, “cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım” diye söz verdim.

 3. Diyanet İşleri

  13. Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.

 4. Diyanet Vakfı

  13. Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, «Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım» diye benden kesin söz çıkmıştır.

 5. Edip Yüksel

  13. Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Ancak, cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dair sözüm gerçekleşmiştir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  13. Eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidâyetini verirdik. Fakat benden: «Bütün insanlar ve cinlerden cehennemi elbette dolduracağım.» sözü hak olmuştur.

 7. Hakkı Yılmaz

  13. Ve eğer Biz, dileseydik her kişiye doğru yolu verirdik. Velâkin Benden: “Bütün bilinen, bilinmeyen, geçmişten, gelecekten herkesten cehennemi elbette tamamen dolduracağım” sözü hak olmuştur.

 8. Hasan Basri Çantay

  13. Eğer biz dileseydik herkesi elbette hidâyete erdirirdik. Fakat benden (saadır olan şu): «Cehennemi bütün cinlerden, insanlardan muhakkak dolduracağım» sözü hak olmuşdur.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  13. Biz dileseydik herkese (dünyada) hidayetini verir (doğru yola iletir)dik. (Ancak herkesi kendi iradesine bıraktık.) Fakat: “Kesinlikle cehennemi, cinlerden ve insanlardan bütün (günahkârlarla) dolduracağım.” şeklindeki sözüm haktır (gerçekleşecektir).

 10. Hayrat Vakfı Meali

  13. Hâlbuki dileseydik, herkese hidâyetini elbette verirdik; fakat (herkesi kendi irâdesinde serbest bırakarak) benden: `Cehennemi, bütün cinlerden ve insanlardan(emirlerime isyân edenlerle) muhakkak dolduracağım!` sözü hak olmuştur.

 11. Hüseyin Atay

  13. Biz dileseydik, şüphesiz herkese doğruluk göstergesini verirdik, ancak cinlerden ve insanlardan hep birlikte cehennemi mutlaka dolduracağıma Benden gerçek söz çıkmıştır.

 12. İhsan Eliaçık

  13. Eğer lâyık görseydik herkesi doğru yolda yürütürdük. Fakat verdi­ğim söz şudur: "Cehennemi tıka basa insanlar ve cinlerle dolduracağım.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  13. (Herkes kendisine verilen cüz’î irâde ve gücü, hakkı bulma yönünde kullanacak olsaydı, elbette Biz bunu bilirdik. Böyle bilince de, onların hidâyetini di lerdik.) Eğer Biz dileseydik, elbette her nefse hi dâyetini (sağlayacak başarıyı) verirdik. Velâkin (mükelleflerin birçoğunun hakkı tercih et meyeceklerini bildiğimiz için) Benden şu söz hak olmuştur ki: “Andolsun; elbette cehennemi cinler ve insanlar(ın kâfir ve isyankârların)dan mutlaka topluca dolduracağım!”

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  13. Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, "Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım" sözüm gerçekleşecektir.

 15. Mehmet Okuyan

  13. Biz dileseydik elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat “Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım!” diye benden kesin söz çıkmıştır.

 16. Mustafa İslamoğlu

  13. İmdi eğer Biz isteseydik, herkesi doğru yola (zorla) sokardık; fakat (bunu istemedik) ki, (iyiler kötülerden seçilsin de) tarafımdan verilmiş bulunan “Mutlaka cehennemi görünmeyen varlıkların ve insanların (kötüleriyle) tıka basa dolduracağım” sözü gerçekleşsin.

 17. Mustafa Öztürk

  13. Şayet biz dileseydik herkesi elbet doğru yola yöneltirdik. Lakin [insanlan yoldan çıkaracağına ant içen şeytana karşı] benim şu kesin sözüm var: "Andolsun, cehennemi [sana uyan] insanlar ve cinlerle dolduracağım!"

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  13. Ve eğer dilemiş olsa idik her nefsi elbette hidâyete erdirirdik. Fakat elbette ki, «Cehennemi bütün cinlerden ve insanlardan dolduracağım» sözü Benden hak olmuştur.

 19. Sadık Türkmen

  13. Ve eğer, Biz dileseydik/özgür irade vermeseydik, herkesi zorunlu olarak doğru yola getirirdik. Ancak hak edenler için, Benim şu sözüm geçmiştir: "Elbette cinler ve insanlardan (suç işleyenlerle) cehennemi doldururum."

 20. Süleyman Ateş

  13. Dileseydik, herkese hidâyetini verirdik, (herkesi doğru yola iletirdik). Fakat benden "Mutlaka cehennemi, cinlerden ve insanlardan bir kısmiyle tamamen dolduracağım!" kararı çıkmıştır.

 21. Süleymaniye Vakfı

  13. Tercihi biz yapsaydık kesinlikle herkesi hidayete erdirirdik. Ama benim şu sözüm gerçekleşecektir: “Cehennemi tamamen (şeytanlara uyan) cinler ve insanlarla dolduracağım.”

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  13. Biz güç, kudret kullansaydık herkesi doğru yola yöneltirdik. Fakat (zulmedip zulümlerinden dolayı hiç pişmanlık duymayıp asi olanlara ) cehennemi tamamen (asi olan) cin ve insanlarla dolduracağıma dair Benden söz çıkmıştır.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  13. Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: "Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım."