Ayetler

Şura 12. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ŞURA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

12. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir.

Her şeyi elde etmekte olduğu gibi rızık elde etmek de çalışıp kazanmayla doğru orantılıdır. Allah'ın emir ve yasaklarını gözeterek, insanlar ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok rızık elde edebilir. Allah'ın yaptığı da kulun çalışması oranında rızık vermesidir. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Bu kanun imtihan sürecinde farklı işler. Allah rızkı daraltarak imtihan yapabilir. Bunun dışında bu kanunlara uyan herkes başarılı olur. Bakara 200-202'de bunların belli bir ölçüyle olacağı yazıyor. Hac ibadetinizi yaparken Allah’ı, babalarınızdan aklınızda kaldığı gibi hatta daha güçlü dualarla anın. İnsanlardan kimi der ki: “Rabbimiz! Bize ne vereceksen, bu dünyada ver!” Onun ahiretle ilgili bir kazanımı olmaz. Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından koru!” Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay vardır. Allah hesabı çabuk görür.

Hem ahiret hem dünya için istediklerimiz çalışmamızla doğru orantılıdır. Çok çalışan çok alır. O zaman hesapsız rızık Allah'ın gerek gördüğü kişiye, tercih ettiği, seçtiği de diyebilirsin, ona verir. Karun örnektir. Karun Musa’nın kavmindendi; zamanla onları ezmeye başladı. Halbuki ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa bile ağır geliyordu. Kavmi ona şöyle demişti: “Şımarma Allah şımaranları sevmez.” Dedi ki; “Bu bana, bendeki bir ilimden dolayı verildi”. Karun bilmiyor muydu ki, Allah kendinden önce nice nesilleri yok etti; hem de onlar daha güçlü ve daha zengindiler. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz. (Kasas 76)

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ŞURA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

12. Göklerin ve yerin anahtarları O’nun elindedir. O, tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Şüphesiz o, her şeyi bilendir.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  12. Şu göklerin ve bu yerin hâzinelerinin (yağmur, bitki vs.nin) anahtarları yalnız Onundur. O, dilediğine rızkı bol verir; dilediğinin rızkını da kısar. Çünkü O, gerçek- ten her şeyi hakkıyla bilendir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  12. Göklerin ve yerin anahtarları/yönetim sistemi O`nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. O her şeyi bilendir.

 3. Diyanet İşleri

  12. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir.

 4. Diyanet Vakfı

  12. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O, her şeyi bilendir.

 5. Edip Yüksel

  12. Göklerin ve yerin tüm kontrolü O’na aittir. Dilediğine rızkı bol verir veya kısar. O her şeyi Bilendir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  12. Göklerin ve yerin kilitleri O’na aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla bilir.

 7. Hakkı Yılmaz

  12. Göklerin ve yeryüzünün kilitleri yalnızca O’nundur. O, dilediği kimse için rızkı genişletir ve ayarlar. Şüphesiz ki O, her şeyi en iyi bilendir.

 8. Hasan Basri Çantay

  12. Göklerin ve yerin anahtarları Onundur. Kimi dilerse onun rızkını yayar, (dilediğininkini de) kısar. Çünkü O, her şey’i çok iyi bilendir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  12. Göklerin ve yerin (hazinelerinin) anahtarları yalnız O’nundur. (O,) rızkı dilediğine yayar (genişletir), dilediğine de kısar. Çünkü O, her şeyi hakkıyla bilendir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  12. Göklerin ve yerin anahtarları O`nundur. Dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şübhesiz ki O, herşeyi hakkıyla bilendir.

 11. Hüseyin Atay

  12. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dileyene rızkı yayar ve ölçer de. Doğrusu, o her şeyi bilendir.

 12. İhsan Eliaçık

  12. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı uygun gördüğüne açar ve kısar. O her şeyi bilir

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  12. Göklerin ve yerin (hazinelerinin) anahtarları sadece O (Allâh-u Azîmüşşâ)na mahsustur. (İstediği zaman kullarından) dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğinde yine ona) daraltır. Şüphesiz ki O, (zenginliğin kimin hakkında ne zaman, fakirliğin de kimin hakkında ne vakit hayırlı veya şerli olacağı dâhil) her şeyi (hakkıyla bilen ve kullarını ona göre yöneten bir) Alîm’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  12. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir.

 15. Mehmet Okuyan

  12. Göklerin ve yerin anahtarları, yalnızca O’nun (katında)dır. (Allah) rızkı dilediğine açarak (bol) da verebilir, kısarak (dar) da. Şüphesiz ki O her şeyi bilendir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  12. Göklerin ve yerin anahtarları O’na aittir: O tercih ettiğine rızkı bol verir, tercih ettiğini sınırlandırır: çünkü O her şeyi her yönüyle bilendir.

 17. Mustafa Öztürk

  12. Göklerin ve yerin mutlak hükümranlığı O'na aittir. O dilediğine bol rızık verir, dilediğinin nzkmı daraltır. Çünkü O her şeyi, kime ne kadar rızık vereceğini bilir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  12. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediği kimse için rızkı bolca yapar ve kısar. Şüphe yok ki, her bir şeyi bilicidir.

 19. Sadık Türkmen

  12. Göklerin ve yeryüzünün anahtarları/yönetimi O’nundur. Rızkı (besinleri yaratmasını) dilediği kimse için genişletip yayar ve (dilediği kimse için) kısar da!.. Şüphesiz O, herşeyi en iyi bilendir.

 20. Süleyman Ateş

  12. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı açar ve kısar. O, her şeyi bilendir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  12. Göklerin ve yerin anahtarları O’nun elindedir. O, tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Şüphesiz o, her şeyi bilendir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  12. Göklerin ve yerin anahtarları (hazineleri) O'nundur. Gayret gösterip çalışana rızkı yayar ve bir ölçüye göre verir. Doğrusu O herşeyi bilendir.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  12. Göklerin ve yerin kilitleri/anahtarları O’nundur. Rızkı, dilediğine açıp bol bol verir. Kısarak, ölçüyle de verir. Gerçek şu ki, O herşeyi en iyi biçimde bilmektedir.