Ayetler

Şura 24. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ŞURA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

24. Yoksa “Yalan uydurup Allah’a iftira etti” mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanları) hakkıyla bilendir.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ŞURA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

24. Yoksa (Muhammed) “Bir yalanı Allah’a mâl etti.” mi diyorlar? Öyle olsa Allah isterse kalbine mühür basar ve o batılı /uydurduğun yalanı bizzat kendisi yok ederdi. O, sözleriyle[*] hep doğru olanı gerçekleştirir. O içinizde olanları bilendir.

[*] Tercihi kullarına bıraktığını söylemesi sebebiyle (Yunus 10/99-100, Nahl 16/93).

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  24. y Muhammedi Yoksa o kâfirler, (senin hakkında): “Allah’a karşı büyük bir yalan uydurdu” mu diyorlar? Oysaki Allah dileyecek olursa, senin kalbini mühürler (ona vahyi durdurur. Yahut bu kâfirlerin söylediklerine sabretmen için kalbine metanet verir). Ve Allah, (peygamberine indirdiği) sözleriyle, her bâtılı yok eder ve hakkı ortaya koyar. Çünkü Allah, bütün gönüllerde olanı gerçekten hakkıyla bilendir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  24. Yoksa onlar, senin için, “Allah`a karşı yalan uydurdu” mu diyorlar? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Allah bâtılı silip süpürür ve hakkı sözleriyle ortaya koyar. Şüphesiz Allah sinelerde olanları bilendir.

 3. Diyanet İşleri

  24. Yoksa “Yalan uydurup Allah’a iftira etti” mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanları) hakkıyla bilendir.

 4. Diyanet Vakfı

  24. Yoksa onlar, (senin için) Allah’a karşı yalan uydurdu mu derler? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Ve Allah bâtılı yok eder; sözleriyle hakkı ortaya koyar. Şüphesiz O, kalplerde olanları bilendir.

 5. Edip Yüksel

  24. Onlar, "O, ALLAH hakkında yalan mı uydurdu?" mu diyorlar? ALLAH dilese senin kalbini mühürler. ALLAH yanlışı siler ve sözleriyle gerçeği yerleştirir. O en gizli düşünceleri bilir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  24. Yoksa onlar, senin hakkında: «Allah’a karşı yalan uydurdu.» mu diyorlar? Eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler; batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki O kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.

 7. Hakkı Yılmaz

  24. Ya da onlar, “Allah’a karşı yalan uydurdu” mu diyorlar? İşte eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler; bâtılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki O, göğüslerde bulunan şeyleri çok iyi bilendir.

 8. Hasan Basri Çantay

  24. Yoksa «O, Allaha karşı bir yalan düzdü» mü derler? Fakat eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler Allah baatılı (yaşatmaz) mahveder. Sözleriyle hakkı yerine getirir. Şübhesiz ki O, kalblerde olan (sır) ları dahi bilendir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  24. . Yoksa (Kur’an’la ilgili olarak senin için), Allah’a karşı yalan uydurdu mu diyorlar? Allah, izin verseydi (de öyle yapsaydın) ebedî olarak senin kalbini mühürlerdi. (Ama böyle olmadığı için) Allah, (onların söyledikleri) batılı mahveder ve (Peygamberi’ne indirdiği) sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki O, gönüllerde (gizli) olanları bilendir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  24. Yoksa (senin için): `Allah`a bir yalan iftirâ etti` mi diyorlar? Eğer Allah dilerse, senin kalbini de mühürler. Çünki Allah, bâtılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şübhesiz ki O, sînelerin içinde olanı hakkıyla bilendir.

 11. Hüseyin Atay

  24. Yoksa, “Senin için Allah’a karşı yalan uydurdu” mu diyorlar? Ama, Allah dilerse senin kalbini de mühürler, Allah yalanı da siler, gerçeği sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu O, gönüllerde olanı bilendir.

 12. İhsan Eliaçık

  24. YOKSA onlar "Allah'a karşı yalan söyleniyor" mu diyorlar. Allah müstahak görürse senin de kalbinin üstüne mühür basar. Allah sahte olanı yok eder, sözleriyle hakkı/adaleti/gerçeği ortaya çıkarır. Allah sinelerin özünü biliyor

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  24. Yoksa onlar: “O (Muhammed), (peygamberlik iddia ederek) Allâh’a karşı bir yalan uydurdu!” mu demektedirler? Allâh dileseydi, senin kalbinin üzerine mühür vururdu (da, Kur’ân’ın vahyini senden keserdi. Hatta seni anlayamayan ve konuşamayan bir hale getirirdi de bu iftiranı sona erdirirdi. Ama sen Rabbine iftira etmediğin için vahiy devam etmektedir)./ Allâh dileseydi, (sabrı) kalbinin üzerine (bağlayıp) rabtederdi (de, sen onların bu sözlerinden hiç üzül mezdin)./ Zaten Allâh (Kendisine iftira gibi) bâtıl (ve asılsız iddialar)ı mah vetmekte ve (peygamberine indirmiş olduğu âyetlerinin) kelimeleriyle hakkı açığa çıkarmaktadır. (Kendisine vahiy geldiği iddiasıyla or taya çıkan sahtekârlar hakkında Allâh’ın değişmez kanunu buyken, eğer sen iftiracı biri olsaydın, her geçen gün dinin güçlenir miydi ve düşmanlarının davası mahvolup gider miydi?) Şüphesiz ki O, göğüslerin sahip olduğu şeyi (kalplerin barındırdığı tüm sırları, niyet ve inançları hakkıyla bilen ve karşılığını veren bir) Alîm’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  24. Yoksa "Yalan uydurup Allah'a iftira etti" mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah bâtılı yok eder, hakkısözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanları) hakkıyla bilendir.

 15. Mehmet Okuyan

  24. Yoksa onlar (senin için) “Allah’a yalan uydurdu” mu diyorlar? Allah dilerse senin de kalbini mühürler(di). Allah batılı yok eder; sözleriyle gerçeği ortaya koyar. Şüphesiz ki O göğüslerin (kalplerin) özünü bilendir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  24. YOKSA, “Uydurduğu yalanı Allah’a isnat etmek sûretiyle iftira etti” mi diyorlar? Fakat Allah dilerse, senin aklını başından alabilir. Evet, Allah bâtılı siler ve hakkı kendi sözleriyle ortaya koyar: Şüphesiz O zihinlerden geçen en mahrem sırları bilendir. *

 17. Mustafa Öztürk

  24. [Ey Peygamber!] Demek o müşrikler hala, "Muhammed uydurduğu yalanlan Allah'a mal eden bir iftiracı. " diyorlar. Oysa [bilmiyorlar ki] Allah dilerse senin aklını başından alır; [böylece değil yalan uydurup Allah'a isnat etmek, hiçbir şey düşünemez, tek kelime konuşamaz hale gelirsin] . Allah şirki yok eder, tevhid inancını ise ayetleri v e delilleriyle ortaya koyar. Şüphesiz O kalplerde gizlenen duygu, düşünce ve niyetleri bilir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  24. Yoksa derler mi ki: «Allah’a karşı yalan yere iftirada bulundu?» Eğer Allah dilese senin kalbin üzerine mühür basar ve bâtılı mahveder ve kelimeleriyle hakkı tahakkuk ettirir. Şüphe yok ki O, göğüslerde olanı bilicidir.

 19. Sadık Türkmen

  24. Yoksa onlar; "Yalan düzerek Allah’a iftira etti" mi diyorlar? Allah dilerse (eğer iftira etseydin) senin kalbini durdururdu. Allah bâtılı/yalanı mahveder! Kendi sözleriyle gerçeği yerleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünde olanı çok iyi bilmektedir.

 20. Süleyman Ateş

  24. Yoksa: "Allah’a yalan uydurdu" mu diyorlar? Öyle bir durumda Allâh, dilese senin kalbine mühür basar; bâtılı mahveder, hakkı sözleriyle yerleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü bilir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  24. Yoksa (Muhammed) “Bir yalanı Allah’a mâl etti.” mi diyorlar? Öyle olsa Allah isterse kalbine mühür basar ve o batılı /uydurduğun yalanı bizzat kendisi yok ederdi. O, sözleriyle hep doğru olanı gerçekleştirir. O içinizde olanları bilendir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  24. Yoksa onlar, “(Muhammed) kendi yalanlarını Allah'a isnat etmektedir” mi diyorlar? Eğer Allah (senin dine yalanlar uydurduğunu görseydi), senin kalbini mühürlerdi (şah damarını koparır canını alırdı). Nitekim Allah batılı silip süpürür ve hakkı sözleriyle ortaya koyar. Gerçek şu ki O, (insanların) kalplerin de olanı tümüyle bilendir.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  24. Yoksa, "yalan düzüp Allah’a iftira etti" mi diyorlar? Allah dilerse senin kalbini mühürler; bâtılı mahveder ve hakkı kendi sözleriyle gerçekleştirir. Kuşkusuz O, göğüslerin özündekini çok iyi bilir.