Ayetler

Şura 29. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ŞURA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

29. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.

Allah Rad suresinin 8. ayetinde her şeyi bir ölçüyle yaptığını söylüyor; Onun katında her şey ölçü iledir. O zaman yeniden toplanmanın da ölçüsünü belirlemiştir. Belli şartlar oluştuğunda yeniden toplanmanın ölçüsü oluşmuş olur ve ahiret hayatı başlar. Bu ayette el Kadir ismi "gücü yeten" değil ölçü koyan manasında alınmıştır.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ŞURA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

29. Gökleri, yeri yaratması ve her ikisinde yaydığı canlılar, onun ayetlerindendir. O, şartlarını oluşturduğunda onları bir araya toplamanın ölçüsünü koyandır.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  29. Şu göklerin, bu yerin ve ikisinde üretip yaydığı bütün canlıların yaratılması da, Allah’ın (varlığının, sonsuz kudretinin) delillerindendir. Allah dilediği zaman bütün bunları bir araya toplamaya da Kaadirdir

 2. Bayraktar Bayraklı

  29. Gökleri ve yeri yaratıp oralarda canlıları yayması O`nun varlığının delillerindendir. Dilediği zaman onları toplamaya da gücü yeter.

 3. Diyanet İşleri

  29. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.

 4. Diyanet Vakfı

  29. Gökleri, yeri ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da O’nun delillerindendir. O dilediği zaman bunları biraraya toplamaya da kadirdir.

 5. Edip Yüksel

  29. Gökleri ve yeri yaratıp onlarda çeşitli yaratıklar yayması O’nun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları toplayabilir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  29. Gökleri yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah’ın kudretinin delillerindendir. O’nun dilediği zaman onları biraraya toplamaya da gücü yeter.

 7. Hakkı Yılmaz

  29. Ve göklerin, yeryüzünün oluşturulması ve göklerde ve yerde her dâbbehden/canlıdan türetip yayması, O’nun alâmetlerinden/ göstergelerindendir. Ve O, dilediği zaman onların hepsini toplamaya gücü yetendir.

 8. Hasan Basri Çantay

  29. Göklerin ve yerin ve bunlar içinde yayıp üretdiği canlıların yaratılışı Onun âyetlerindendir. O, bütün bunları (kıyamet gününde) toplamıya da, dileyeceği zaman, hakkıyle kaadirdir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  29. Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları (yaratıp) oralarda yayması O’nun (sonsuz kudretinin) alametlerindendir. O, dilediği zaman onları (tekrar) toplamaya da kâdirdir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  29. Göklerin ve yerin ve onlarda yaydığı her hareketli mahlûkun yaratılışı O`nun delillerindendir. Ve O, dilediği zaman onları (mahşerde) bir araya getirmeye hakkıyla gücü yetendir.

 11. Hüseyin Atay

  29. Gökleri, yeri ve ikisinde yaydığı canlıları yaratması O’nun belgelerindendir. O dileyince, bunları bir araya getirmeye gücü yetendir.

 12. İhsan Eliaçık

  29. Gökleri, yeri ve bunların içinde üretip çoğalttığı bütün canlı varlıkları yaratması O'nun ayetlerindendir. Uygun gördüğü zaman onları toplamaya da kadirdir.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  29. O (Allâh-u Sübhânehû)nun âyet (ve delil)lerin den biri de, göklerle yeri ve o ikisinde yaymış olduğu her hareketli canlıyı (yoktan) yaratmasıdır. Üstelik O, dilediği zaman onları (diriltip, mahşere) top lamaya da (tam manasıyla gücü yeten bir) Kadîr’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  29. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O'nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.

 15. Mehmet Okuyan

  29. Gökleri, yeri ve bu ikisinde yaydığı canlıları yaratması da O’nun delillerindendir. O, dilediği zaman bunları bir araya toplamaya da gücü yetendir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  29. Gökleri ve yeri yaratması, bunlarda yaşayan her türden yürüyen canlılar üretmesi O’nun delillerindendir: Ve O, istediği zaman onları kendi katında toplama gücüne de sahiptir. *

 17. Mustafa Öztürk

  29. Gökleri ve yeri yaratması, yeryüzünde her türlü canlıyı yayması O'nun sı­nırsız kudretinin delillerindendir. O dilediği zaman onların hepsini huzuruna getirmeye kadirdir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  29. Ve göklerin ve yerin yaradılışı O’nun âyetlerindendir. Onlarda her hareket edenden yaymış olduğu şeyde ve o dilediği zaman onları toplamaya da kâdirdir.

 19. Sadık Türkmen

  29. O’nun ayetlerindendir; göklerin ve yeryüzünün yaratılması ve bu ikisinin içinde, her canlıdan türetip yayması! O, dilediği zaman hepsini bir araya toplamaya güç yetirendir.

 20. Süleyman Ateş

  29. Gökleri, yeri ve bunların içine yaydığı canlıları yaratması da O’nun âyetlerinden (birliğinin ve kudretinin işâretlerinden)dir. O, dilediği zaman onları toplamağa da kâdirdir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  29. Gökleri, yeri yaratması ve her ikisinde yaydığı canlılar, onun ayetlerindendir. O, şartlarını oluşturduğunda onları bir araya toplamanın ölçüsünü koyandır.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  29. Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları (yaratıp) oralarda yayması, O'nun (kudretinin) delillerindendir. (Bunları yaratan Allah,) vakti geldiği zaman onları (mahşerde) toplama gücüne de sahiptir.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  29. Gökleri ve yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması da O’nun ayetlerindendir. O, dilediği zamanda onları biraraya getirmeye kadirdir.