Ayetler

Tekvir 25 ve 29. Ayetlerdeki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

TEKVİR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

25. Kur’an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26. (Hâl böyle iken) nereye gidiyorsunuz?

27-28. O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.

29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

29. ayetin mealinde yazdığı gibi, Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe ben dileyemiyorsam 26. ayetin mealindeki "nereye gidiyorsunuz?" sorusunun anlamı nedir? Yukarıdaki mealde Kur'an'ın dürüst olmak isteyenler için öğüt olduğu yazılmış. Nice ahlaklı, dürüst, namuslu ateist var ki Kur'an'ı öğüt kabul etmiyorlar. Hatta Kur'an'ın uydurulmuş olduğunu düşünüyorlar. Kur'an ancak doğru yolda olma gayreti gösterenlere öğüt olur. Bu insanlar iman eder, Kur'an'ı anlamaya başlar, Allah bizden neler istiyor öğrenir. Bu gayret sonucu Allah da bu inanları doğru yolda tutar. Fakat şöyle bir durum var; biz ne kadar öğrenmeye, doğru yolda olmaya çalışsak da Allah bizi desteklemezse çalışmalarımız hiç bir işe yaramaz. Ayetlerin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

TEKVİR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

25. Bu Kur’ân, taşlanan şeytanın sözü değildir.

26. Öyleyse nereye gidiyorsunuz?

27. Kur’ân, herkes için akılda tutulması gereken doğru bilgidir[*].

[*] Zikir, bağlantılarıyla birlikte düşünülüp öğrenilen doğru bilgi, o bilgiyi kullanıma hazır tutmak, akla veya dile getirmektir (Müfredât ذكر md.). Doğru bilginin kaynağı Allah’ın ayetleridir. Bunlar, yaratılan âyetler ve indirilen âyetler olmak üzere iki türlüdür. Her birinden elde edilen doğru bilgi zikirdir (Enbiya 21/24, En’âm 6/80). İnsanı, sadece bu bilgi tatmin eder (Ra’d 13/28) Allah’ı zikretmek; onu, kitabını ve yarattığı ayetleri dikkate almak, akıldan çıkarmamak ve onların üzerine düşünmektir. İnsan bunlardan bildiği kadarıyla sorumludur (Bakara 2/209). Bu sebeple ilâhî kitapların ortak adı Zikir’dir (Enbiya 21/24). Bir âyet şöyledir: “Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikri (Kitabındaki bilgiler) ile yatışır.” (Ra’d 13/28)

28. İçinizden doğru olmanın gereğini yapanlar için.

29. Varlıkların Rabbi (Sahibi) olan Allah gerekli desteği vermezse[*] yapabileceğiniz bir şey yoktur.

[*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. Özne insansa “gereğini yaptı”, Allah ise “gereğini yarattı” anlamına gelir. Onun mutlaka bir gizli nesnesi/mef’ulü olur ve o nesne cümlenin akışından anlaşılır (Bkz. Müfredât). Bir şeyin olması için Allah’ın ‘Ol!’ emrini vermesi gerekir. (Yasin 36/82) Bu âyete göre, Allah’ın böyle bir emri olmadan hiçbir şey yapamayız.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  28. 0, içinizde doğru olmak dileyenler için (öğüttür).

  29. Bütün Âlemlerin Rabb’i, dilemedikçe de, siz (istikameti mutlaka gerçekleştirecek bir irade ile) dileyemezsiniz. (Sonucun gerçekleşmesi için yalnız sizin dilemeniz de yeterli değildir.)

 2. Bayraktar Bayraklı

  27-28. Bu Kur`ân, sizden doğru yola gitmek isteyenleriniz için, bütün insanlara bir öğütten ibarettir.

  29. Siz zaten ancak, âlemlerin Rabbi olan Allah`ın dilediğini dilersiniz.

 3. Diyanet İşleri

  27-28. O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.

  29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

 4. Diyanet Vakfı

  27-28. O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür.

  29. Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

 5. Edip Yüksel

  28. Sizden doğru davranmak isteyenler için…

  29. Ne dilerseniz, ancak evrenlerin Rabbi olan ALLAH’ın dilediğine göredir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  28. İçinizden doğru gitmek isteyenler için.

  29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz.

 7. Hakkı Yılmaz

  27-28. Bu, âlemler için; sizden doğru gitmek isteyenler için öğütten başka bir şey değildir.

  29. Âlemlerin Rabbi olan Allah, sizin düşünmenizi, öğüt almanızı dilemeyince siz dileyemezsiniz.

 8. Hasan Basri Çantay

  27-28. O, alemler için, (hele) sizden doğruluk isteyenler için bir öğüdden başkası değildir.

  29. (Bununla beraber o doğruluğu) âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  27-28. O (Kur’an), bütün âlemlere (insan ve cinlere, özellikle de) içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere, bir öğüt ve uyarıdır.

  29. (Fakat) âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz (bir şey) dileyemezsiniz.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  27-28. O, ancak âlemler için, (ve) içinizden dosdoğru olmak isteyenler için bir nasîhattir!

  29. Fakat, âlemlerin Rabbi olan Allah (size dileme kabiliyetini vermeyi) dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

 11. Hüseyin Atay

  27-28. O, âlemler içinde, ancak aranızdan doğru olmak isteyene bir hatırlatmadır.

  29. Âlemlerin eğiteni olan Allah, kuşkusuz, sizin dilemenizi diler.

 12. İhsan Eliaçık

  28. Gerçeğin peşinde yürümek isteyen herkes için.

  29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  28. İçinizden (hakkı arayıp, doğrudan ayrılmayarak) istikamette bulunmak isteyenler için!

  29. (Siz: “Bu irade bizimdir, dilediğimiz zaman istikamette bulunuruz!” diyorsunuz,) ama âlemlerin Rabbi olan Allâh dilemedikçe siz dileyemezsiniz. (Allâh ise, ancak doğru yol arayışında olduğunu bildiği kimselerin hidâyetini diler.)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  27-29. O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

 15. Mehmet Okuyan

  27-28. O (Kur’an) âlemler için, yani içinizden doğru yolda gitmek isteyenler için ancak bir hatırla(t)madır.

  29. (Böylece), âlemlerin Rabbi olan Allah’ın dilediğinden başkasını dilememiş olursunuz.

 16. Mustafa İslamoğlu

  28. sonuçta içinizden doğru yolda yürümeyi tercih edenler (öğüt alır).

  29. Zaten âlemlerin Rabbi Allah (size irade vermeyi) tercih etmese, siz hiçbir şey tercih edemezdiniz.

 17. Mustafa Öztürk

  27-28. Bu Kur'an insanlar için, özellikle de iman ve itaat yolunu tutmak isteyenler için bir öğüt ve uyarıdır.

  29. [Ey Müşrikler! "Doğru yola gelip gelmemek bizim bileceğimiz bir iş. " diyerek her şeyi kendi iradenize bağlamayın] . Bilin ki alemlerin rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz; [çünkü siz en nihayet Allah'ın lütfettiği bir iradeye sahipsiniz] .

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  27-28. O, başka değil âlemler için bir öğüttür. Sizden müstakimâne yaşamak dileyen kimse için (bir mev’izadır).

  29. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz.

 19. Sadık Türkmen

  28. Sizden, dosdoğru yola gitmeyi dileyene...

  29. Evrenin sahibi Allah sizlere dileme (isteme) özgürlüğü verdi. Bu özgürlüğü vermeseydi, siz zaten bir şey dileyemezdiniz.

 20. Süleyman Ateş

  28. Aranızdan doğru hareket etmek isteyen için;

  29. Âlemlerin Rabbi Allâh dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

 21. Süleymaniye Vakfı

  28. İçinizden doğru olmanın gereğini yapanlar için.

  29. Varlıkların Rabbi (Sahibi) olan Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  27-28. Kuran, ancak aranızda doğru yola girmeyi ölçü edinenlere ve alemlere /insanlara bir öğüttür.

  29. Doğru ölçünüz sadece Alemlerin Rabbi olan Allah’ın düzenine uyan (kur’an )ölçünüzdür.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  28. İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.

  29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!