Ayetler

Tevbe 15. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet Vakfı Meali

TEVBE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

13. (Ey müminler!) verdikleri sözü bozan, Peygamber’i (yurdundan) çıkarmaya kalkışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız; yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer (gerçek) müminler iseniz, bilin ki, Allah, kendisinden korkmanıza daha lâyıktır

14. Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın; onları rezil etsin; sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın

15. Ve onların (müminlerin) kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

Tevbe Nedir?

Allah dilediğinin tevbesini kabul edecekse Neden Hicr 49. ayeti indirmiş olabilir? KULLARIMA haber ver, şüphesiz Ben çok bağışlayanım, çok esirgeyenim. Bağışlanmanın tek bir yolu var; tevbe etmek. Tevbeyle ilgili bilinen yanlış; tevbenin sadece sözle "yanlıştan döndüğünü söylemek" zannetmek. Tevbe için önce yapılan yanlışı anlamak, sonra bir daha yapmamaya kararlı olmak, halini düzeltmek ve salih ameller yapmaya başlamak gerekiyor. Bunları alttaki ayetlerde görebilirsin.

FURKAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

70. Ancak dönüş yapan(tevbe eden), inanıp güvenen ve iyi iş yapan başka. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah bağışlar, ikram eder.

71. Kim dönüş yapıp iyi iş yaparsa gerçekten Allah tevbesini kabul etmiş olur.

ENAM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

54. Ayetlerimize inanıp güvenenler sana gelince de ki: “Selam size! Rabbiniz, bol bol ikramda bulunmayı kendine görev olarak yazmıştır. Şöyle ki içinizden kim bir cahillik ederek kötülük yapar, ardından da tövbe edip /dönüş yapıp kendini düzeltirse iyi bilsin ki Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.”

Tevbe, bu ayetlerde anlatıldığı gibi yapılırsa kabul edilir. Tevbe 15. ayetteki problem dileme diye çevrilen şae fiilinin öznesi insansa yaptığı tercihi elde etmek için gerekli çalışmayı yapmak, Allah ise insanın yaptığı tercihin olması için emir vermek anlamında kulanılmalıdır. Af olmanın gereği tevbe etmektir. Demek ki Allah dilediğini değil yaptığı günahın tevbesini yapanı bağışlarmış. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

TEVBE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

13. (Hudeybiye’de) ettikleri yemini bozmuş ve Allah’ın elçisini (Mekke’den) çıkarmaya kastetmiş bir toplulukla savaşmayacak mısınız? Üstelik sizinle savaşı başlatan onlardır. Yoksa onlardan çekiniyor musunuz? Eğer inanıp güvenmiş kimselerseniz asıl çekinmeniz gereken Allah’tır.

14. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin ve onları rezil etsin; size de onlara karşı zafer versin ve inanıp güvenenler topluluğunun içini rahatlatsın.

15. Bir de inanıp güvenenlerin kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah gerekeni yapanın tevbesini /dönüşünü de kabul eder. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  15. Hem de, o mü’minlerin gönüllerindeki hıncı (öfkeyi) gidersin ve Allah (o kâfirlerden) kimi dilerse onun tövbesini kabul eylesin. Zaten Allah Alim’dir (her şeyi hakkıyla bilendir), Hakim’dir (her işinde hikmet sahibidir).

 2. Bayraktar Bayraklı

  15. Kâfirlerin kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dileyenin tövbesini kabul eder. Allah bilendir; hikmet sahibidir.

 3. Diyanet İşleri

  14-15. Onlarla savaşın ki, Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsvâ etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, inananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir.

 4. Diyanet Vakfı

  15. Ve onların (müminlerin) kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

 5. Edip Yüksel

  15. Yüreklerinin öfkesini gidersin. ALLAH dilediğinin tövbesini kabul eder. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  15. Ve kalblerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğine tevbeyi nasib eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 7. Hakkı Yılmaz

  14-15. Onlarla savaşın ki, Allah, sizin ellerinizle onları cezalandırsın ve onları rezil-rüsva etsin. Sizi de, onlara karşı muzaffer kılsın ve mü’min bir toplumun göğüslerine şifa versin, göğüslerinin kinini gidersin. Allah, dilediğinin tevbesini de kabul eder. Ve Allah, çok iyi bilendir, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.

 8. Hasan Basri Çantay

  15. Ve kalblerindeki gazabı gidersin. Allah kimi dilerse ona tevbe nasıyb eder. Allah hakkıyle bilendir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir O.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  14-15. Onlarla harbedin ki Allah, sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil (ve perişan) etsin, onlara karşı size zafer versin, mü’minler toplumunun gönüllerine de şifa (ferahlık) versin ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  15. Hem kalblerinin öfkesini gidersin! Allah, dilediğinin tevbesini (kendi lütfundan)kabûl eder. Çünki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

 11. Hüseyin Atay

  15. Yüreklerinin öfkesini gidersin. Allah bağışlanma dileyeni bağışlar. Allah bilgindir, bilgedir.

 12. İhsan Eliaçık

  15. Kalplerindeki kini gidersin. Allah, lâyık gördüğüne tövbe etmeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, çok bilgedir.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  15. Bir de o (inana)nların kalplerinin (kâfirlere karşı olan intikam duygusundan kaynaklanan) öfkesini gidersin! Yine de Allâh dilediklerine tevbe (ve iman) nasip edecektir. Allâh (olmuş ve olacak her şeyi hak kıyla bilen bir) Alîm’dir; (her yaptığını yerli yerinde hikmet üzere yapan bir) Hakîm’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  14-15. Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mü'min topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  15. Kalplerindeki kızgınlığı gidersin. Bununla beraber Allah dilediğinin tevbesini de kabul eder. Allah'ın ilmi hadsiz, hikmeti nihayetsiz.

 16. Mehmet Okuyan

  15. Kalplerinden öfkeyi gidersin! Allah dileyenin (layık gördüğünün) tevbesini kabul eder. Allah bilendir, doğru hüküm verendir.

 17. Mustafa İslamoğlu

  15. Nihayet kalplerindeki öfkeyi dindirsin. Sonuçta Allah tercih ettiğini affını tahsis eder; Zira Allah her şeyi bilendir her hükmünde üstün hikmet sahibidir.

 18. Mustafa Öztürk

  15. Yine bu vesileyle Allah müminlerin kalplerindeki öfkeyi de dindirsin. Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul edip bağışlar. Allah her şeyi bilen, her şeyi yerli yerince yapıp edendir.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  15. Ve kalplerinin gazabını gidersin. Ve Allah Teâlâ dilediğini tevbeye muvaffak kılar. Ve Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir.

 20. Sadık Türkmen

  15. Onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin (tövbenin gereklerini yerine getirenin), tövbesini kabul eder. Allah bilen ve doğru hüküm/karar verendir.

 21. Süleyman Ateş

  15. Yüreklerinin öfkesini gidersin. Allâh, dilediğinin tevbesini kabul eder. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.

 22. Süleymaniye Vakfı

  15. Bir de inanıp güvenenlerin kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah gerekeni yapanın tevbesini /dönüşünü de kabul eder. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  15. Ve onların (müminlerin) kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah kanunlarına (kur’ana) uyanların tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  15. Ve yüreklerinin öfkesini gidersin. Allah dilediğine tövbe nasip eder. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.