Ayetler

Tevbe 27. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

TEVBE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

25. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı’nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz, fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı; o yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız.

26. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi, bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkâr edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkârcıların hakettiği karşılıktır.

27. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.

Bu ayetler Huneyn Savaşında yanlışlar yapan fakat yaptığı yanlıştan dolayı çok ciddi pişmanlık duyan müminlerden bahsediyor, öyle ki yer yüzü bile insanlara dar gelmiş. Allah yardım göndererek müminlerin savaşı kazanmasını sağlamış. Sıkıntı bundan sonraki tercümede, Allah dilediğinin tevbesini kabul eder diyorlar. Peki Allah dilediğinin tevbesini kabul ediyorsa, yaptığı hatadan içi daralan, pişman olan müminlerden hangilerinin tevbesini kabul edecek? Bazılarını tevbesini kabul edip bazılarınınkini kabul etmeyecek mi? Ayetin sonu Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir diye bitiyor. Allah bağışlayıcıysa o zaman tevbe eden herkesi bağışlaması gerekir. Buradan bile şae kelimesinin anlamının dileme olmadığı görülüyor. Bu ayetlerdeki dileme diye tercüme edilen şae fiilinin anlamı, öznesi insansa yaptığı tercihi elde etmek için gerekli çalışmayı yapmak Allah ise insanın yaptığı tercihin olması için emir vermek anlamında kulanılmalıdır. Bir insan günah işlediğinde yapacağı şey tevbe etmektir. Bağışlanmasının tek yolu budur. Allah, günahın bağışlanması için gereken şeyi yapanı bağışlar. Bunun da adı tevbedir. Hiç kimse "af olmayı diliyorum" diyerek af olamaz. Yaptığının yanlış olduğunu anlayıp, kendisini düzeltip ve artık salih ameller işlemeye başlayanlar tevbe etmiş sayılır. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

TEVBE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

27. Bütün bunlardan sonra, Allah, gerekeni yapanların tövbesini /dönüşünü kabul eder. Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  27. Sonra Allah, bu olanların (Huneyn savaşının) ardından (size karşı savaşanlardan) kimi dilerse, onun (gayretiyle) tövbesini (İslam’ını) kabul eder. Zaten Allah Ğafûr’dur (çok bağışlayıcıdır), Rahfm’dir (çok esirgeyicidir).

 2. Bayraktar Bayraklı

  27. Artık bunun ardından Allah yine dileyenin tövbesini kabul eder. Çünkü Allah affedendir; merhamet sahibidir.

 3. Diyanet İşleri

  27. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.

 4. Diyanet Vakfı

  27. Sonra Allah, bunun ardından yine dilediğinin tevbesini kabul eder. Zira Allah bağışlayan, esirgeyendir

 5. Edip Yüksel

  27. Nitekim ALLAH, sonunda dilediğinin tövbesini kabul eder. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  27. Sonra bütün bu olup bitenlerin arkasından Allah, dilediğine tevbe nasib eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

 7. Hakkı Yılmaz

  27. Sonra, bütün bu olup bitenlerin arkasından Allah, dilediği kimseye dönüş nasip eder. Ve Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

 8. Hasan Basri Çantay

  27. Sonra Allah bunun ardından kimi dilerse onun tevbesini kabul eder. Allah çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  27. Sonra Allah, bunun ardından da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  27. Sonra Allah, bunun ardından dilediğinin tevbesini kabûl eder (hikmetine binâen kendi lütfundan ona tevbe nasîb eder). Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

 11. Hüseyin Atay

  27. Bundan sonra da Allah dileyenin bağışlanma dileğini kabul eder. Ve Allah bağışlar, acır.

 12. İhsan Eliaçık

  27. Sonuçta Allah, bütün bunlara rağ­men lâyık gördüğünün tövbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, sevgi ve merhamet kaynağıdır.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  27. İşte sonra Allâh bunun ardından dilediği (kâfir) kimselere tevbe (ve imana muvaffakıyet) nasip eder. Allâh (onların geçmişte yaptıklarını çokça bağışlayan bir) Ğafûr’dur; (Kendisine bir şey zorla yaptırılamayacağı halde, kullarına çok acıdığı için fazlu keremiyle onlara mükâfatlar verecek olan bir) Rahîm’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  27. Sonra Allah, bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  27. Bundan sonra da Allah dilediğinin tevbesini yine kabul eder. Allah'ın gufranına had, rahmetine nihayet yok.

 16. Mehmet Okuyan

  27. Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin (layık olanın) tevbesini kabul edecektir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

 17. Mustafa İslamoğlu

  27. Fakat bütün bunlara rağmen, Allah dileyenin/dilediğinin yaptığı dönüşe mukabele edecektir. Zira Allah tarifsiz bir bağış, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

 18. Mustafa Öztürk

  27. [Huneyn savaşında olup bitenlerden] sonra Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul edecektir. Çünkü Allah çok affedici, çok merhametlidir.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  27. Sonra Allah Teâlâ bunu müteakip dilediğini tevbeye muvaffak kılar ve Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.

 20. Sadık Türkmen

  27. Sonra Allah bunun ardından, yine dilediği (hak eden) kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 21. Süleyman Ateş

  27. Sonra Allâh, bunun ardından yine dilediğinin tevbesini kabul eder. Allâh bağışlayandır, esirgeyendir.

 22. Süleymaniye Vakfı

  27. Bütün bunlardan sonra, Allah, gerekeni yapanların tövbesini /dönüşünü kabul eder. Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  27. Sonra Allah, bunun ardından yine koyduğu kanunlara (kur’ana) uyanların tevbesini kabul eder. Zira Allah bağışlayan, esirgeyendir

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  27. Sonra Allah, bunun ardından da dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.