Ayetler

Yunus 99 ve 100. Ayetlerdeki Tercüme Hatası

Diyanet Vakfı Meali

YUNUS SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

99. (Resûlüm!) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?

100. Allah’ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. O, akıllarını kullanmayanları murdar (inkârcı) kılar.

İnsanlar inanmak istediklerini söyleyerek inanamaz. İnanabilmek için gerekli araştırmayı, kalbini tatmin edecek çalışmayı yapmak gerekir. Bu gayret ve yöneliş sonunda Allah insanların kalbini islama açar. Bir yerde imanlarını onaylamış oluyor. Eğer insanların müslüman olması Allah'a kalsaydı, Allah herkesin müslüman olmasını tercih eder, bu yönde emir verirdi. Allah bir şeyin olması için dilemez, emir verir. Bakara 117. ayet şöyle; Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Oluş!” der, o şey oluşur. Ayetlerin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

YUNUS SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

99. Tercihi (size bırakmayıp da) Rabbin yapsaydı yeryüzünde olanların tamamı, kesinlikle inanırdı. Durum böyleyken, mümin olsunlar diye bu insanları sen mi zorlayacaksın?

100. Allah’ın onayı olmadan kimse inanıp güvenmiş (mümin) sayılmaz[1*]. Allah, aklını kullanmayanların üzerinde pislikler oluşturur.

[1*] İman kalpte olduğu için kişinin inancının doğru olup olmadığı ile ilgili onayı Allah’tan başkası veremez (İbrahim 14/4, Nahl 16/93, Kasas 28/56).

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  99. Ey Muhammedi Eğer Rabb’in (icbârf olarak) dilemiş olsaydı, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka iman ederlerdi. Öyle iken, iman edinceye kadar insanları sen mi zorlayacaksın!

  100. Allah’ın izni olmadan hiç kimsenin (sırf kendi çabasıyla) iman etmesi mümkün değildir. (İman, kulun, iradesini, aklını kullanması, Allah’ın da yaratmasıyla olur.)

 2. Bayraktar Bayraklı

  99. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?

  100. Allah`ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. O, akıllarını kullanmayanları murdar kılar.

 3. Diyanet İşleri

  99. Eğer rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın!

  100. Allah’ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O, akıllarını kullanmayanları inkâr bataklığında bırakır.

 4. Diyanet Vakfı

  99. (Resûlüm!) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?

  100. Allah’ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. O, akıllarını kullanmayanları murdar (inkârcı) kılar.

 5. Edip Yüksel

  99. Efendin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi gerçeği onaylardı. Öyleyse, sen mi halkı onaylamaları için zorlayacaksın?

  100. Hiçbir kişi ALLAH’ın izni olmadan gerçeği onaylayamaz ve O, akıllarını kullanmayanları rezilliğe mahkûm eder.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  99. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi toptan iman ederlerdi. O halde insanları hep mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın?

  100. Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını kullanmayanlar üzerine Allah bir uğursuzluk yükler.

 7. Hakkı Yılmaz

  99. Oysa Rabbin dileseydi, elbette yeryüzündekilerin hepsi topluca inanırdı. Artık, inanan kimseler olmaları için, insanları sen mi zorlayacaksın?

  100. Allah’ın izni/ bilgisi olmaksızın, hiç kimse için iman etme yoktur. Ve Allah, kirliliği/azabı aklını kullanmayanların üzerine bırakır.

 8. Hasan Basri Çantay

  99. Eğer Rabbin dileseydi yer yüzündeki kimselerin hepsi, topyekûn elbette îman ederdi. Böyle iken sen hepsi mü’min olsunlar diye insanları zorlayıb duracak mısın?

  100. Allahın izni olmadan hiç bir kimsenin îman etmesi mümkün değildir. O, akılları iyi kullanmazlara murdarlık (azâb) verir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  99. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi! (Ama onları kendi iradelerine bıraktı.) O halde insanları, mü’min olmaları için sen mi zorlayacaksın?

  100. Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. (Allah), murdarlığı (azabı/rezilliği, Allah için) aklını kullanmayanlara verir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  99. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa, onların hepsi birlikte elbette îmân ederdi. Öyle ise sen mi insanları mü`min kimseler olsunlar diye zorlayacaksın?

  100. Hâlbuki Allah`ın izni olmadan hiçbir kimsenin îmân etmesi mümkün değildir.(Fakat O, irâdesini îmâna sarf eden kullarını hidâyete muvaffak kılar.) Azâbı ise, akıllarını kullanmayan (îmânsız)lara verir.

 11. Hüseyin Atay

  99. "Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı. Öyle iken, sen mi insanları inanmaya zorlayacaksın?

  100. Allah'ın bilgisi dışında hiç kimse inanacak değildir. O, akıllarını kullanmayanlar üzerine kötülükçülük var eder.

 12. İhsan Eliaçık

  99. Eğer Rabbin lâyık görseydi, yeryü­zünde kim varsa hepsi toptan iman ederdi. Hal böyleyken insanları inanıncaya kadar zorlayabileceğini mi sanıyorsun?

  100. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını iyi kullanmayanları Allah rezillik içinde bırakır.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  99. (Yeryüzünde bulunan ins ü cinnin tümü iman etme yönünde irade sarf edecek olsalardı da,) Rabbin (bunu böyle bilip, gerçekleşmesini) dileseydi yer de bulunan kimseler, elbette onların hepsi de (bir fert dahi ayrılmaksızın) topluca iman ederdi. (Lâkin Allâh-u Te`âlâ her mükellefin, kendisine verilen hür irâdeyi iman etme yönünde kullanmayacağını ezelde bildiğinden, dilemesi de ancak bu hatasız bilgisi doğrultusunda tecellî ettiği için herkesin imanını dilememiştir.) Artık insanları sen mi zorlayacaksın, tâ ki onlar mümin kimseler olsunlar!

  100. Allâh’ın izni (irâdesi ve dilemesi) ile olmadıkça hiçbir kimse için, iman etmesi (diye bir şey söz konusu) olamaz! O (Allâh-u Te`âlâ), murdar (olan kâfirliği ve sebebiyet vereceği) azâbı ise (âyet ve delilleri düşünerek doğruyu bulma yönünde) akıllarını kullanmamakta olan o (inatçı) kimseler üzerine bırakır.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  99. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekün iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mü'min olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?

  100. Allah'ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir.

 15. Mehmet Okuyan

  99. Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. (Şimdi) sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın!

  100. Allah’ın izni olmadan kimse inanamaz. Akıllarını kullanmayanlara pislik verir (yağdırır).

 16. Mustafa İslamoğlu

  99. Ve eğer Rabbin isteseydi yeryüzünde bulunan herkes topyekûn iman ederdi, (fakat bunu tercih etmedi). Şimdi kalkıp da, sen mi onları iman edinceye kadar zorlayacaksın?

  100. Hem Allah’ın (akıl ve irade vermek sûretiyle gerçekleşen) izni olmasaydı, hiçbir insan imana eremezdi! Ve O aklını kullanmayanları pisliğe mahkûm eder!

 17. Mustafa Öztürk

  99. [Ey Peygamber!) Rabbin dileseydi o müşriklerin tümü kesinlikle imana gelirdi. [Allah böyle bir şey dilemediğine göre] sen şimdi zorla da olsa bu müşrik halkı imana mı getireceksin?!

  100. [Bilesin ki] Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin imana gelmesi mümkün değildir. [Allah imanı ancak aklıselimle düşünüp ibret almak suretiyle gönül kapılarını hakikate açan kimselere nasip eder] . Aklıselimle düşünmekten nasibi olmayanları ise şirk ve inkarcılık pisliğinde boğar.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  99. Ve Eğer Rabbin dilese idi elbette yeryüzünde kim varsa hepsi de cümleten imân ederlerdi. Artık mü’minler olsunlar diye sen mi nâsa cebir edeceksin?

  100. Hiçbir şahıs için Allah Teâlâ’nın izni olmaksızın imân etmek kabil değildir. Ve murdarlığı âkilâne düşünmez kimselerin üzerine kılar.

 19. Sadık Türkmen

  99. Şayet rabbin dileseydi yeryüzündeki kimselerin tümü mutlaka topluca inanırlardı. Öyleyse (insanlara Allah özgürlük verdiği için), onlar mümin olmaları için, insanları sen mi zorlayacaksın?

  100. Allah’ın izni (yani kişinin samimi olduğunu onaylaması) olmadan, hiçbir kimse için iman etme imkânı yoktur. Ve o, aklını kullanmayanlar (ise) pislik/şirk içinde kalır.

 20. Süleyman Ateş

  99. Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın?

  100. Allâh’ın izni olmadan hiç kimse inanmaz ve (Allâh) pisliği (huzursuzluğu, azâbı), akıllarını kullanmayanların üzerine kor.

 21. Süleymaniye Vakfı

  99. Tercihi (size bırakmayıp da) Rabbin yapsaydı yeryüzünde olanların tamamı, kesinlikle inanırdı. Durum böyleyken, mümin olsunlar diye bu insanları sen mi zorlayacaksın?

  100. Allah’ın onayı olmadan kimse inanıp güvenmiş (mümin) sayılmaz. Allah, aklını kullanmayanların üzerinde pislikler oluşturur.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  99. (Resûlüm!) Eğer Rabbin güç kullansaydı, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, iman etmeleri için insanları zorlayacak mısın?

  100. Allah kendi krıterlerine uymayan imanı onaylamaz. O, akıllarını kullanmayanları rezillik, iğrençlik içerisinde bırakır.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  99. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanların hepsi toptan iman ederdi. Hal böyle iken, mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın!

  100. Allah’ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.