Ayetler

Zuhruf 60. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ZUHRUF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

60. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Allah'ın yeryüzünde bizim yerimize başka insanları, melekleri getirmesi, bizi melek yapması veya bilmediğimiz başka türlü bir canlı vs getirmesi tamamen kendi kararı ve tercihidir. Allah yeryüzünde "insanları"" yaratmış. Tercihi farklı olsaydı başka bir şey yapabilirdi ama yapmamış.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ZUHRUF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

60. İsteseydik içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler var ederdik.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  60. Eğer Biz dileseydik, elbette yeryüzünde sizin yerinize (yahut sizden) melekler meydana getirirdik; onlar sizin yerinize geçerdi.

 2. Bayraktar Bayraklı

  60. Eğer dileseydik, sizin yerinizde yeryüzünde melekler yaratırdık.

 3. Diyanet İşleri

  60. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.

 4. Diyanet Vakfı

  60. Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.

 5. Edip Yüksel

  60. Dileseydik sizi, yeryüzünü koloni haline getiren meleklere çevirirdik.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  60. Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.

 7. Hakkı Yılmaz

  60. Ve eğer Biz, dileseydik, sizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yapardık.

 8. Hasan Basri Çantay

  60. Eğer biz dileseydik size bedel elbet yer (yüzün) de, ardınızda kalacak, melekler yaratırdık.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  60. Eğer dileseydik, size karşılık yeryüzünde, sizden sonra yerinizi tutacak melekler yaratırdık.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  60. Hâlbuki dileseydik, elbette size bedel yeryüzünde halîfe olacak melekler yapardık.

 11. Hüseyin Atay

  60. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde yerinize ge- çecek melekler var ederdik.

 12. İhsan Eliaçık

  60. İsteseydik sizi yeryüzünde birbiri ardına gelen melekler yapardık

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  60. (Ey erkekler!) Biz dileseydik, (onu babasız ya rattığımız gibi,) elbette sizden de, yerde birtakım me lekler yaratırdık da, (şimdi çocuklarınız sizin neslinizi devam ettirdiği gibi, o zaman) onlar sizin yerinize ge çerlerdi. / Sizi (helâk etmemizin ardında)n yerinize halef olacak (ve hiç isyan etmeyip ibadetle meşgul ola cak) melekler yaratırdık./ (Evet! Îsâ (Aleyhisselâm)`ın yaratılışı ilginçse de, Benbundan daha acayip şeyler yapmaya da Kadirim! Nitekim şimdi melekleri hiçbir ana madde olmaksızın yoktan var etmekteyim. Ama istesem sizin gibi cisimlerden doğan çocukları melek yapabilirim! Öyleyse doğma ve doğurma yoluyla da ya ratılmaları mümkün olan meleklerin Benim çocuğum olması nasıl düşünülebilir?)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  60. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.

 15. Mehmet Okuyan

  60. Dileseydik içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.

 16. Mustafa İslamoğlu

  60. Ve (meselâ) isteseydik, elbet sizi de yeryüzünde birbiri ardınca gelen melekler yapabilirdik.

 17. Mustafa Öztürk

  60. [Ey Müşrikler!] Biz dileseydik, ["Allah'ın kızlan" diye nitelendirdiğiniz] melekleri [kullanınız olarak] yeryüzünün sakinleri yapar ve böylece sizin yerinize onların geçmesini sağlardık.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  60. Ve eğer dileyecek olsa idik, elbette sizden yerde melekler yaratırdık, size halefler olurlardı.

 19. Sadık Türkmen

  60. Ve eğer dileseydik/özgür irade vermeseydik, sizden melekler olur, yeryüzünde sizin yerinize geçerlerdi!

 20. Süleyman Ateş

  60. Eğer dileseydik, sizden şu dünyâda yerinize geçen melekler yapardık.

 21. Süleymaniye Vakfı

  60. İsteseydik içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler var ederdik.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  60. Eğer uygun görseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler kılardık.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  60. Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde size halef olacak melekler vücuda getirirdik.