Ayetler

Zuhruf 60. Ayetteki Tercüme Hatası

Altta Diyanet'in mealiyle Süleymaniye Vakfının meali peş peşe yazdım, bazı ifadeleri renkli belirttim. Her iki mealde de aynı renkler aynı ifadeleri gösterir. Diyanet ve pek çok mealde renkli belirttiğim ifadeler yanlış tercüme ediliyor. Süleymaniye Vakfı'nın meali doğrudur. Renkli ifadeleri kıyas yapabilesin diye iki meali peş peşe ekledim.

Diyanet İşleri Meali

ZUHRUF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

86. O’nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat edebilirler.

Süleymaniye Vakfı Meali

ZUHRUF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

87. ( Göklerde, yerde ve ikisinin arasında, tüm yetkilerin sahibi olan Allah, pek yüce bir bereket kaynağıdır! O saatin /yeniden diriliş saatinin bilgisi onun katındadır. Siz, onun huzuruna çıkarılacaksınız.

86. (O zaman) bunların Allah ile aralarına koyup yardıma çağırdıkları, şefaat hakkına sahip olamayacaklar ama bilerek doğruya şahitlik edenler hariç.

Şirk Allah'ın Affetmeyeceği Tek Günah

Eğer şirke girer ve tövbe etmeden ölürsek Allah bizim yüzümüze dahi bakmaz. Müslümanlar şirki tanımadığı için büyük sıkıntı var. Puta tapmayı şirk zannediyorlar. Oysa şirk Allah ile araya birini, melekleri, ruhları vs alıp onlardan yardım istemektir. Allah bunu asla affetmeyeceğini söylüyor; Allah, kendisine ortak koşulmasını (şirki) bağışlamaz. Bunun altında olanları, gerekeni yapan kişi için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, O’na büyük bir iftirada bulunmuş olur. (Nisa 48) Ayette gerekeni yapmak tövbe etmektir. Şirk koşup tövbe etmeden ölenler şefaaten faydalanamaz.

Min Dûnillâh Ne Demek Ve Şirk Hakkında Ayrıntılı Açıklama

Şirk ayetlerinin nasıl katledildiğini, Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerini ne hale getirdiklerini yazdığım bu sayfadan okuyabilirsin. Ahkaf Suresi 4-5-6. Ayetlerin Katledilmesi

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  86. Onların (müşriklerin) Allah’tan başka da yalvardıkları varlıklar da, kendilerine şefaat edemezler; ancak bilerek hakka (Tevhide) şahitlik edenler (melekler, İsa, Uzeyr, kendilerine tapanlardan beri/ arı olduklarını söyleyeceklerdir).

 2. Bayraktar Bayraklı

  86. Allah`tan başka yalvardıklarının, şefaat etmeye güçleri yoktur. Ancak bilerek gerçeğe tanıklık edenler hariç.

 3. Diyanet İşleri

  86. O’nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat edebilirler.

 4. Diyanet Vakfı

  86. Allah’ı bırakıp da taptıkları putlar, şefâat edemezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır.

 5. Edip Yüksel

  86. Onların O’nun dışında çağırdıkları şefaat edemezler. Ancak bilerek gerçeğe tanıklık edenler hariç.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  86. Onların Allah’ı bırakıp da tapdıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefâat edebilir.

 7. Hakkı Yılmaz

  86. Ve onların, O’nun astlarından yalvarıp durdukları kimseler yardıma, desteğe, iltimasa mâlik olamazlar. Ancak hakka şâhit olan Zat bunun dışındadır. Onlar da biliyorlar.

 8. Hasan Basri Çantay

  86. Allâhı bırakıb da tapar oldukları (putlar hiçbir kimseye) şefaat etmek (salâhiyyetine) mâlik değildir. Hakka, bizzat (kalbleriyle) bilerek şehâdet edenler müstesna.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  86. O’ndan başka yalvardıklarının/taptıklarının şefaat etme (dünya ve âhirette onları kurtarma) yetkisi yoktur. Ancak bilerek hakka şâhitlik eden kimseler bunu yapabilirler.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  86. O`nu bırakıp da (kendisine) yalvarageldikleri şeyler, şefâate sâhib değillerdir; ancak(yakinen) bilerek (ve îmân ederek) hakka şâhidlik edenler müstesnâ.

 11. Hüseyin Atay

  86. Ondan başka yalvardıkları aracılık edemezler. Ancak, bilenler gerçeğe tanıklık ederler.

 12. İhsan Eliaçık

  86. O'ndan başka ilâhlaştırarak yavarıp durdukları şeyler arabuluculuk yapamazlar. Sadece bilerek gerçeğe tanıklık eden kimseler hariç.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  86. O’nu bırakıp tapmakta oldukları o (putlar gibi âciz) şeyler ise (müşriklerin sandığı gibi onlara) şefaat (yetkisin)e sahip olamazlar. Lâkin (Îsâ, Uzeyr ve melekler gibi,) kendileri (gerçek olan tevhîd inan cını) biliyorlarken o hakka şâhit olan kimseler müs tesnâ! (Zira onlar müminlere şefaat edeceklerdir.)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  86. Onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat edebilirler.

 15. Mehmet Okuyan

  86. O’nun peşi sıra yalvardıkları varlıklar, şefaat (yetkisine) sahip olamazlar. Ancak bilerek gerçeğe şahitlik eden (melek)ler hariç!

 16. Mustafa İslamoğlu

  86. O’ndan başka, yalvarıp yakardıkları varlıklar (yaşarken) hakikate şahitlik yapmış ve (Allah’ın eşsiz ve benzersiz) olduğunu bilenler dışında (Hesap Günü) hiç kimseye şefaat edecek güce sahip değiller.

 17. Mustafa Öztürk

  86. Müşriklerin Allah'ı bırakıp da tanrı diye tapındıkları şeyler asla şefaat edemezler; fakat tevhid gerçeğini bilerek Allah'tan başka hiçbir ilah/tanrı olmadığına şahitlik edenler müstesna; [onlar Allah'ın izni dahilinde şefaat edebilirler) .

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  86. O’ndan başka ibadet eder oldukları şeyler, şefaat etmeğe malik değildirler. Ancak o bilir oldukları halde Hakk’a şehâdet edenler müstesnâ.

 19. Sadık Türkmen

  86. Bazılarının o’ndan başka sığınıp yalvardıkları kimseler, şefaate güç yetiremezler; ancak hakikatleri bilenler şahitlik/şefaat edebilirler.

 20. Süleyman Ateş

  86. O’ndan başka (tanrı diye) yalvardıkları şeyler şefâ’at (yetkisin)e sâhip değillerdir. Ancak bilerek hakka şâhidlik edenler (bildiklerini doğru anlatanlar) bunun dışındadır.

 21. Süleymaniye Vakfı

  86. O zaman) bunların Allah ile aralarına koyup yardıma çağırdıkları, şefaat hakkına sahip olamayacaklar ama bilerek doğruya şahitlik edenler hariç.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  86. Onların Allah'ın yanısıra yakardıkları kimseler ise şefaat yetkisine sahip değillerdir-ancak bilerek hakka şahitlik edenler (yalnızca Allah”ın şefaat edeceğini) bilirler

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  86. O’nun berisinden yakardıkları, şefaate sahip olamaz! Hakka tanık olanlar müstesna. Onlar, ilimden nasiplenmekteler.