Ayetler

Zümer 4. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ZÜMER SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

4. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O, bundan uzaktır, yücedir. O, bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah’tır.

Allah çocuk edinmek isteseydi yarattıklarından birini diğerlerine tercih eder seçerdi. Tercih kriteri ne olurdu sorusunun cevabı altta Vakfın mealinde.

Süleymaniye Vakfı Meali

ZÜMER SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

4. Allah çocuk edinmek isteseydi elbette yarattıkları içinden beğendiğini seçerdi. . Bu, ona yakıştırılamaz. O Allah’tır, tektir, her şeyi emri altına almış olandır.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  4. Eğer Allah, (farz-ı muhal) Kendine bir çocuk edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından birini O, seçerdi. (Çünkü Ondan başka yaratıcı yoktur. Ve çocuk edinen ile çocuk edinilen arasında benzerlik zorunlu olurdu. Oysaki mahlûklar, yaratılmışlar sınıfından olan bir varlık ile Allah arasında benzerlik olması imkânsızdır. İşte bundan dolayı) O, bundan münezzehtir; O, Vâhid (zat olarak bir tek) olan, Kahhâr (pek kahredici olan) Allah’tır.

 2. Bayraktar Bayraklı

  4. Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Hâşâ, O, bundan uzaktır. O, tektir; her şeyin üstesinden gelendir.

 3. Diyanet İşleri

  4. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O, bundan uzaktır, yücedir. O, bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah’tır.

 4. Diyanet Vakfı

  4. Eğer Allah bir evlât edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O, tek ve kahhâr olan Allah’tır.

 5. Edip Yüksel

  4. ALLAH bir çocuk dileseydi, yarattıklarının arasından dilediğini seçerdi. O çok yücedir. O, Tek ve Egemen olan ALLAH’tır.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  4. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, elbette yaratacağından, dileyeceğini seçecekti. Ama o bundan münezzehtir. O, tek ve kahredici olan Allah’tır.

 7. Hakkı Yılmaz

  4. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, kesinlikle oluşturacağından, dileyeceğini seçecekti. O, bundan arınıktır. O, bir tek, kahredici Allah’tır.

 8. Hasan Basri Çantay

  4. Eğer Allah (bilfarz) bir evlâd edinmek isteseydi elbet yaratacağından kimi dilerse seçerdi. O, (bundan) münezzehdir, yücedir. O, öyle Allahdır ki (eşi, benzeri yokdur) birdir, herşey’e haakimdir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  4. Eğer Allah bir oğul edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir (bundan münezzehtir). O tek ve kahretmede sonsuz güç sahibi olan Allah’tır.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  4. Eğer Allah bir evlâd edinmek isteseydi, yaratmakta olduklarından dilediğini seçerdi; O(bundan) pek münezzehtir. O, Vâhid (bir olan), Kahhâr (herşeyden en üstün) olan Allah`dır.

 11. Hüseyin Atay

  4. Allah çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O arıdır. O, hiç karşı konulamaz tek Allah’tır.

 12. İhsan Eliaçık

  4. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi yaratmakta olduklarından diledi­ğini seçerdi. O bundan uzaktır. O tek ve karşı konulmaz Allah'tır

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  4. Eğer Allâh (sizin dediğiniz gibi) bir çocuk edinmek isteseydi, (bu hususta tercihi size bırakmaz) elbette yaratmış olduğu şeylerden dilediğini seçer (ve en mükemmel varlıkları evlât edinir)di. (Sizce bile erkek evlât daha kıymetli görüldüğü halde melekleri kendisine kız edinir miydi? Îsâ ve Uzeyr (Aleyhimesselâm) gibi yiyip içen ve abdest bozan âciz mahlukları evlât seçer miydi? Eş ve evlât edinmekten tenzîh ve) tesbîh O’na! (Doğurmak bir yana benzeri olmaktan dahi mü nezzeh olan yegâne vahdete sahip bulunan ve her şeye zorla da olsa istediğini yaptıran) O Allâh’tır ancak Vâhid ve Kahhâr olan!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  4. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır.

 15. Mehmet Okuyan

  4. Allah çocuk edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O tek, ezici güç sahibi olan Allah’tır.

 16. Mustafa İslamoğlu

  4. Şayet Allah bir çocuk edinmeyi dileseydi, yarattıkları arasından elbet tercih ettiğini seçerdi. (Ama) O yüceler yücesi bundan münezzehtir: O mutlak otorite sahibi bir tek Allah’tır.

 17. Mustafa Öztürk

  4. Allah bir çocuk edinmek isteseydi yarattıklarından dilediğini seçerdi. Haşa! Allah böyle şeylerden münezzehtir. O Allah'tır; tektir ve sınırsız bir güce sahiptir

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  4. Eğer Allah veled edinmek istese idi, elbette yarattığından dilediğini seçiverirdi. O bundan münezzehtir. O, vâhid, kahhar olan Allah’tır.

 19. Sadık Türkmen

  4. Şayet Allah; bir çocuk edinmek/sahibi olmak isteseydi, yaratmakta olduklarından dilediğini seçerdi. O, böyle bir şeyden uzaktır/yücedir. O, tek olan, kahredici Allah’tır!

 20. Süleyman Ateş

  4. Eğer Allâh çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O (bundan münezzehtir) yücedir. O tek ve kahredici Allâh’tır.

 21. Süleymaniye Vakfı

  4. Allah çocuk edinmek isteseydi elbette yarattıkları içinden beğendiğini seçerdi. Bu, ona yakıştırılamaz. O Allah’tır, tektir, her şeyi emri altına almış olandır.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  4. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O, bundan uzaktır, yücedir. O, birdir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  4. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yaratmakta olduklarından dilediğini seçerdi. Böyle birşeyden arınmıştır O. Allah’tır, Vahid’dir, Kahhar’dır O.