Ayetler

Zümer 52. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ZÜMER SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

52. Bilmediler mi ki, Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

Her şeyi elde etmekte olduğu gibi rızık elde etmek de çalışıp kazanmayla doğru orantılıdır. Allah'ın emir ve yasaklarını gözeterek, insanlar ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok rızık elde edebilir. Allah'ın yaptığı da kulun çalışması oranında rızık vermesidir. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Bu kanun imtihan sürecinde farklı işler. Allah rızkı daraltarak imtihan yapabilir. Bunun dışında bu kanunlara uyan herkes başarılı olur. Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ZÜMER SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

52. Bilmiyorlar mı, Allah, tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. İnanıp güvenen bir topluluk için bunda ayetler /göstergeler vardır.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  52. Onlar bilmediler mi ki, Allah, gerçekten dilediğinin rızkını bollaştırır; dilediğinin rızkını da kısar. Hiç kuşkusuz bunda inanan bir toplum için büyük ibretler vardır.

 2. Bayraktar Bayraklı

  52. Allah`ın, dilediklerine verdiği rızkı genişletip kıstığını bilmezler mi? Şüphesiz bunda, inanan toplum için dersler vardır.

 3. Diyanet İşleri

  52. Bilmediler mi ki, Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

 4. Diyanet Vakfı

  52. Bilmiyorlar mı ki Allah, rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğinden de kısar. Şüphesiz bunda inanan bir kavim için ibretler vardır.

 5. Edip Yüksel

  52. ALLAH’ın dilediğine rızkı genişletip daralttığını bilmezler mi? Gerçeği onaylayan bir toplum için bunda dersler vardır.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  52. Hâlâ bilmediler mi ki; Allah, rızkı dilediğine açar ve kısar. Şüphesiz ki bunda iman edecek bir kavim için nice ibretler vardır.

 7. Hakkı Yılmaz

  52. Hâlâ, şüphesiz Allah’ın, rızkı dilediğine yaydığını ve ölçülendirdiğini bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman edecek bir toplum için kesinlikle nice alâmetler/göstergeler vardır.

 8. Hasan Basri Çantay

  52. Allahın, kimi dilerse onun rızkını yaymakda, (kimi de dilerse onunkini) kısmakda olduğunu haalâ bilmediler mi? Şübhesiz bunda îman edecek bir kavm için kat’î ibretler vardır.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  52. Allah’ın, rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını (ve bir ölçüye göre verdiğini) hâlâ bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  52. Hem bilmediler mi ki, şübhesiz Allah, dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğine)daraltır. Doğrusu bunda, îmân edecek bir kavim için nice deliller vardır.

 11. Hüseyin Atay

  52. Allah rızkı dilediğine yayar ve ölçüyle verir. Doğru- su, bunda inanan ulus için dersler vardır.

 12. İhsan Eliaçık

  52. Hala Allah'ın, rızkı lâyık gördü­ğüne açtığını ve kıstığını anlamıyorlar mı? Bunda iman edecek bir halk için ibretler vardır

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  52. Onlar bilmediler mi ki; gerçek ten Allâh rızkı dilediği kimselere genişletir ve daraltır! İşte şüphesiz ki bu (şekilde çektikleri yedi sene kuraklığın ardından, kimsenin müdâhalesi söz konusu olmaksızın yedi sene de bolluğa kavuşmaları) nda; (hakikatte se beplerin bir şeye yaramadığını anlayıp tüm olayların sadece Allâh-u Te`âlâ’nın yönetiminde olduğuna) iman etmekte olan bir kavim için elbette çok büyük nice âyetler vardır.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  52. Bilmediler mi ki, Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

 15. Mehmet Okuyan

  52. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine (layık olana) açarak (bol) da verebilir; kısarak (dar) da. Şüphesiz ki bunda inanan bir toplum için dersler vardır.

 16. Mustafa İslamoğlu

  52. Şimdi onlar bilmezler mi ki, Allah hak ve tercih edenin/tercih ettiğinin rızık alanını genişletir, hak ve tercih etmeyenin/tercih etmediğinin alanını sınırlandırır. Elbet bunda, inanan bir toplumun mutlaka alması gereken dersler vardır. *

 17. Mustafa Öztürk

  52. Onlar Allah'ın dilediğine bol rızık verdiğini, dilediğinin de rızkını daralttığını bilmiyorlar mı?! Şüphesiz Allah'ın kimine çok kimine az rızık vermesinde ibretler var; fakat bunu iman eden ve imana gelmek isteyen kimseler anlar.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  52. Blimediler mi ki, muhakkak Allah, rızkı dilediğine açar ve darlaştırır. Şüphe yok ki, bunda imân edecek bir kavim için elbette ibretler vardır.

 19. Sadık Türkmen

  52. Bilmediler mi ki? Allah rızkın yaratılmasını, dilediği kimseler için genişletip yayar ve (dilediği kimseler için) kısıp daraltır da!.. Şüphesiz bunda, inanan bir toplum için ayetler/ibretler/dersler vardır.

 20. Süleyman Ateş

  52. Bilmediler mi ki Allâh dilediğine rızkı açar ve kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.

 21. Süleymaniye Vakfı

  52. Bilmiyorlar mı, Allah, tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. İnanıp güvenen bir topluluk için bunda ayetler /göstergeler vardır.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  52. Allah rızkı gayret gösterenlere yaydığını ve bir ölçüye göre verdiğini bilmezler mi? Doğrusu bunda, inanan kimseler için dersler vardır.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  52. Bilmediler mi ki Allah, rızkı dilediğine açıp yayar da kısıp daraltır da. İman eden bir toplum için bunda elbette ibretler vardır.